Kinh Nghiệm Hướng dẫn Hóa tan hoàn toàn 2 4 g Mg bằng dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2 giá trị của V là Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Hóa tan hoàn toàn 2 4 g Mg bằng dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2 giá trị của V là được Update vào lúc : 2022-03-07 13:01:17 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Lời giải của GV Vungoi

Nội dung chính

  Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam sắt kẽm kim loại Mg vào dung dịch HNO3 loãng chỉ thu được V lít khí N2 (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của V làHòa tan hoàn toàn 2,4 gam Mg bằng dung dịch HCl dư…Câu hỏi hay nhất cùng chủ đềTham khảo giải bài tập hay nhấtLoạt bài Lớp 12 hay nhấtVideo liên quan

(n_Mg = ,,frac2,424,, = ,,0,1,,mol)

Xét quy trình cho – nhận e:

(Mg,,, to ,,,mathop Mglimits^ + 2 ,, + ,,2e,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,mathop Slimits^ + 6 ,, + ,,2e,,, to ,,mathop ,Slimits^ + 4 )

0,1         →      0,2mol                                     0,2 → 0,1 mol

→ (n_SO_2) = 0,1 mol → V = 0,1. 22,4 = 2,24 lít

Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam sắt kẽm kim loại Mg vào dung dịch HNO3 loãng chỉ thu được V lít khí N2 (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của V là

Câu 11728 Vận dụng

Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam sắt kẽm kim loại Mg vào dung dịch HNO3 loãng chỉ thu được V lít khí N2 (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của V là

Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Bảo toàn electron: $2.n_Mg=10.n_N_2=>n_N_2$

Phương pháp giải bài tập sắt kẽm kim loại phản ứng với axit có tính oxi hóa — Xem rõ ràng

Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam Mg bằng dung dịch HCl dư…

Câu hỏi: Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam Mg bằng dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2. Giá trị của V là

A.
2,24

B.
1,12

C.
3,36

D.
4,48

Đáp án

A

– Hướng dẫn giải

Bảo toàn electron→ nH2 = nMg = 0,1 mol

→ VH2 = 2,24 lít.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề thi minh họa THPT QG năm 2022 môn Hóa học Bộ GD&ĐT

Lớp 12 Hoá học Lớp 12 – Hoá học

40 điểm

Trần Anh

Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng, thu được V lít khí H2
(đktc). Giá trị của V là:
A. 5,60. B. 2,24. C. 4,48.

D. 3,36.

Tổng hợp câu vấn đáp (1)

Đáp án B
nMg = 2,4: 24 = 0,1 (mol) => nH2 = 0,1 (mol) => VH2 = 0,1.22,4= 2,24(lít)
Câu 9: Đáp án C
Tại anot, trong t giây thu được nO2 = 0,035
=> Trong 2t giây thu được nO2 = 0,07
=> nH2 = 0,1245 – 0,07 = 0,0545 mol Bảo toàn electron trong 2t giây:
2nM + 2nH2 = 4nO2 => nM = 0,0855
=>M+ 96 = 13,68/0,0855
=> M = 64: Cu
Bảo toàn electron trong t giây:
2nCu = 4nO2 => nCu = 0,07 => mCu = y = 4,48

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

  Phương trình phản ứng điều chế este vinyl axetat là:
  A. CH3COOH + CH≡CH → CH3COOCH=CH2.
  B. CH3COOH + CH2=CHOH → CH3COOCH=CH2 + H2O.
  C. CH3COOH + CH2=CHCH2OH → CH3COOCH2CH=CH2.
  D. CH2=CHCOOH + CH3OH → CH2=CHCOOCH3 + H2O.Hòa tan hoàn toàn 21g hỗn hợp 2 muối cacbonat của sắt kẽm kim loại hóa trị I và sắt kẽm kim loại hóa trị II bằng dung dịch HCl dư thu được dung dịch A và 1,008 lit khí CO2 (dktc). Cô cạn dung dịch A thu được m gam muối khan. Giá trị của m là :
  A. 24,495 B. 13,898 C. 21,495 D. 18,975Đun nóng dung dịch chưa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3 trong amoniac, giả sử hiệu suất phản ứng là 75% thấy bạc kim loại tách ra. Khối lượng bạc kim loại tách ra. Khối lượng bạc kim loại thu được là:
  A. 24,3 gam
  B. 16,2 gam
  C. 32,4 gam
  D. 21,6 gamChất nào sau này thuộc loại đisaccarit?
  A. Saccarozơ.
  B. Glucozơ.
  C. Tinh bột.
  D. Xenlulozơ.Công thức cấu tạo của sobitol là:
  A. HOCH2(CHOH)4CHO
  B. HOCH2(CHOH)3COCH2OH
  C. HOCH2(CHOH)4CH2OH
  D. HOCH2(CHOH)4COOHThực nghiệm nào sau này cho kết quả không phù hợp. với cấu trúc của glucozơ?
  A. Khử hoàn toàn tạo n-hexan
  B. Tác dụng với AgNO3/NH3 tạo kết tủa Ag.
  C. Tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam
  D. Tác dụng (CH3CO)2O tạo este tetraxetat.Cho những cặp oxi hóa – khử được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa của dạng oxi hóa như sau: Fe2+/Fe; Ni2+/Ni; Cu2+/Cu; Ag+/Ag. Kim loại nào sau này có tính khử yếu nhất?
  A. Cu. B. Fe. C. Ag. D. Ni.Kim loại có tính khử mạnh nhất, trong số những đáp án sau:
  A. Na. B. Li. C. K. D. Cs.Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 và NaCl (hiệu suất 100%, điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến khi nước khởi đầu điện phân ở cả hai điện cực thì ngừng điện phân, thu được dung dịch X và 3,36 lit khí (dktc) ở anot. Dung dịch X hòa tan tối đa 10,2g Al2O3. Giá trị của m là :
  A. 25,55 B. 25,20 C. 11,75 D. 12,80Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là
  A. Hg. B. Al. C. Cs. D. Li.

Tham khảo giải bài tập hay nhất

Loạt bài Lớp 12 hay nhất

click more

4335

Clip Hóa tan hoàn toàn 2 4 g Mg bằng dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2 giá trị của V là ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hóa tan hoàn toàn 2 4 g Mg bằng dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2 giá trị của V là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Hóa tan hoàn toàn 2 4 g Mg bằng dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2 giá trị của V là miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Tải Hóa tan hoàn toàn 2 4 g Mg bằng dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2 giá trị của V là Free.

Giải đáp vướng mắc về Hóa tan hoàn toàn 2 4 g Mg bằng dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2 giá trị của V là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hóa tan hoàn toàn 2 4 g Mg bằng dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2 giá trị của V là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hóa #tan #hoàn #toàn #bằng #dung #dịch #HCl #dư #thu #được #lít #khí #giá #trị #của #là