Mẹo Hướng dẫn Hình màn biểu diễn nào mà yếu tố tuy nhiên tuy nhiên không được bảo toàn 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Hình màn biểu diễn nào mà yếu tố tuy nhiên tuy nhiên không được bảo toàn được Update vào lúc : 2022-07-29 07:25:16 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Qua phép chiếu tuy nhiên tuy nhiên, tính chất chéo nhau không được bảo toàn.

Đáp án cần chọn là: A

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 11

Qua phép chiếu tuy nhiên tuy nhiên, tính chất nào không được bảo toàn?

Qua phép chiếu tuy nhiên tuy nhiên, tính chất nào không được bảo toàn?

A. Song tuy nhiên.

B. Thẳng hàng.

C. Đồng qui.

D. Chéo nhau.

    Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

1. Phép chiếu tuy nhiên tuy nhiên

Quảng cáo

– Cho đường thẳng l và mặt phẳng (α). Lấy một điểm M trong không khí.

– Từ M dựng đường thẳng d ( d // l hoặc d ≡ l). Đường thẳng này cắt mp(α) tại điểm M’

   + Định nghĩa : Phép đặt tương ứng mỗi điểm M trong không khí với điểm M’ của mp(α) như trên được gọi là phép chiếu tuy nhiên tuy nhiên lên mp(α) theo phương l

   + Ta nói: mp(α) gọi là mặt phẳng chiếu ; đường thẳng l được gọi là phương chiếu ; M’ là hình chiếu tuy nhiên tuy nhiên (ảnh) của điểm M qua phép chiếu tuy nhiên tuy nhiên

2. Tính chất

– Hình chiếu tuy nhiên tuy nhiên của một đường thẳng là một đường thẳng

– Hình chiếu tuy nhiên tuy nhiên của một đoạn thẳng là một đoạn thẳng; của một tia là một tia

– Hình chiếu tuy nhiên tuy nhiên của hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên là hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên hoặc trùng nhau

– Phép chiếu tuy nhiên tuy nhiên không làm thay đổi tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng nằm trên hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên hoặc trùng nhau

3. Hình màn biểu diễn của một hình không khí trên mặt phẳng

– Hình màn biểu diễn của một hình (H) trong không khí là hình chiếu tuy nhiên tuy nhiên của hình đó lên một mặt phẳng hoặc hình đồng dạng với hình chiếu đó

– Quy tắc : Nếu trên hình (H) có hai đoạn thẳng nằm trên 2 đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên (hoặc trùng nhau) thì chúng chẳng những được màn biểu diễn bởi 2 đoạn thẳng nằm trên hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên (Hoặc trùng nhau); mà tỉ số của 2 đoạn thẳng này còn phải bằng tỉ số của hai đoạn thẳng tương ứng trên hình (H)

– Hình chiếu tuy nhiên tuy nhiên của một đường tròn là một đường elip hoặc một đường tròn ; hoặc nhất là một đoạn thẳng

Ví dụ 1: Qua phép chiếu tuy nhiên tuy nhiên, tính chất nào không được bảo toàn?

A. Chéo nhau    B. Đồng quy    C. Song tuy nhiên    D. Thẳng hàng

Lời giải

Chọn A

Do hai tuyến phố thẳng qua phép chiếu tuy nhiên tuy nhiên ảnh của chúng sẽ cùng thuộc một mặt phẳng

Suy ra tính chất chéo nhau không được bảo toàn

Quảng cáo

Ví dụ 2: Trong những mệnh đề sau mệnh đề nào sai?

A. Phép chiếu tuy nhiên tuy nhiên biến đường thẳng thành đường thẳng, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng thảnh đoạn thẳng

B. Phép chiếu tuy nhiên tuy nhiên biến hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên thành hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên

C. Phép chiếu tuy nhiên tuy nhiên biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và không thay đổi thứ tự của ba điểm đó

D. Phép chiếu tuy nhiên tuy nhiên không làm thay đổi tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng nằm trên hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên hoặc cùng nằm trên một đường thẳng

Lời giải

Chọn B

Tính chất của phép chiếu tuy nhiên tuy nhiên:

Phép chiếu tuy nhiên tuy nhiên biến hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên thành hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên hoặc trùng nhau.

Suy ra B sai : Chúng hoàn toàn có thể trùng nhau.

Ví dụ 3: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’, qua phép chiếu tuy nhiên tuy nhiên lên mặt phẳng chiếu (A’B’C’) theo phương CC’ biến M thành M’. Trong số đó M là trung điểm của BC. Chọn mệnh đề đúng?

A. M’ là trung điểm của A’B’

B. M’ là trung điểm của B’C’

C. M’ là trung điểm của A’C’

D. Cả ba đáp án trên đều sai

Quảng cáo

Lời giải

Chọn B

Ta có phép chiếu tuy nhiên tuy nhiên lên mp(A’B’C’) theo phương chiếu CC’: biến C thành C’, biến B thành B’

Do M là trung điểm của BC suy ra M’ là trung điểm của B’C’

Ví dụ 4: Qua phép chiếu tuy nhiên tuy nhiên biến ba đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên thành

A. Ba đường thẳng đôi một tuy nhiên tuy nhiên với nhau

B. Một đường thẳng

C. Thành hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên

D. Cả ba trường hợp trên

Lời giải

Chọn D

Tính chất phép chiếu tuy nhiên tuy nhiên: Hình chiếu tuy nhiên tuy nhiên của hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên là hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên hoặc trùng nhau

Ví dụ 5: Khẳng định nào sau này đúng?

A. Hình chiếu tuy nhiên tuy nhiên của hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ theo phương AA’ lên mặt phẳng (ABCD) là hình bình hành.

B. Hình chiếu tuy nhiên tuy nhiên của hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ theo phương AA’ lên mặt phẳng (ABCD) là hình vuông vắn.

C. Hình chiếu tuy nhiên tuy nhiên của hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ theo phương AA’ lên mặt phẳng (ABCD) là hình thoi.

D. Hình chiếu tuy nhiên tuy nhiên của hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ theo phương AA’ lên mặt phẳng (ABCD) là một tam giác.

Lời giải

Chọn B

   + Qua phép chiếu tuy nhiên tuy nhiên theo phương AA’ lên mặt phẳng ( ABCD) ta có: biến A’ thành A, biến B’ thành B, biến C’ thành C, biến D’ thành D.

Nên hình chiếu tuy nhiên tuy nhiên của hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ là hình vuông vắn ABCD

Ví dụ 6: Trong những mện đề sau mệnh đề nào sai:

A. Một đường thẳng luôn cắt hình chiếu của nó.

B. Một tam giác bất kỳ đề hoàn toàn có thể xem là hình màn biểu diễn của một tam giác cân.

C. Một đường thẳng hoàn toàn có thể tuy nhiên tuy nhiên với hình chiếu của nó

D. Hình chiếu tuy nhiên tuy nhiên của hai tuyến phố thẳng chéo nhau hoàn toàn có thể tuy nhiên tuy nhiên với nhau.

Lời giải

Chọn A

Khi mặt phẳng chiếu tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng đã cho thì đường thẳng đó tuy nhiên tuy nhiên với hình chiếu của nó

Ví dụ 7: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Hình chiếu tuy nhiên tuy nhiên của điểm A theo phương AB lên mặt phẳng (SBC) là yếu tố nào sau này?

A. S          B. Trung điểm của BC         C. B         D. C

Lời giải

Chọn C

   + Do AB ∩ (SBC) = B suy ra hình chiếu tuy nhiên tuy nhiên của điểm A theo phương AB lên mặt phẳng (SBC) là yếu tố B

Ví dụ 8: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Qua phép chiếu tuy nhiên tuy nhiên đường thẳng AA’ mặt phẳng chiếu là (A’B’C’) biến G thành G’. Tìm mệnh đề đúng?

A. G’ là trọng tâm tam giác A’B’C’

B. G’ là trung điểm của A’B’

C. G’là trực tâm tam giác A’B’C’

D. G’ là trung điểm của B’C’

Lời giải

Chọn A

Gọi M là trung điểm của AC.

   + Do ABC.A’B’C’ là hình lăng trụ. Suy ra qua phép chiếu tuy nhiên tuy nhiên đường thẳng AA’ biến B thành B’, biến M thành M’

   + Theo đầu bài G là trọng tâm tam giác ABC. Suy ra B; M; G thẳng hàng và BG/BM = 2/3.

   + Ta có B’; M’; G’ thẳng hàng và B’G’/B’M’ = 2/3. Mặt khác M là trung điểm của AC, suy ra M’ là trung điểm của A’C’

Suy ra G’ là trọng tâm của tam giác A’B’C’

Ví dụ 9: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Tìm hình chiếu của điểm C trên mp (A’B’C’) theo phương chiếu DA’

A. Điểm B’

B. Điểm D’

C. Điểm C’

D. Trung điểm B’C’

Lời giải

Do ABCD.A’B’C’D’ là hình hộp nên :

⇒ Tứ giác CDA’B’ là hình bình hành

⇒ DA’ // CB’

⇒ Hình chiếu của điểm C trên mp (A’B’C’) theo phương chiếu DA’ là yếu tố B’

Chọn A

Ví dụ 10: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Gọi O và O’ là tâm của hình bình hành ABCD; A’B’C’D’. Tìm hình chiếu của điểm A trên mp (A’B’C’) theo phương chiếu OO’.

A. Điểm A’

B. Trung điểm B’C’

C. Điểm C’

D. Trung điểm B’C’

Lời giải

   + Do O và O’ là tâm của hình bình hành ABCD; A’B’C’D’ nên: OO’ // AA’ // BB’ // CC’ // DD’

⇒ hình chiếu của điểm A trên mp (A’B’C’) theo phương chiếu OO’ là yếu tố A’

Chọn A

Câu 1: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’, gọi I và I’ lần lượt là trung điểm của AB, A’B’. Qua phép chiếu tuy nhiên tuy nhiên lên mặt phẳng chiếu (A’B’C’) theo phương chiếu AI’ biến I thành ?

A. A’          B. B’          C. C’          D. I’

Hiển thị lời giải

Chọn B

⇒ AIB’I’ là hình bình hành

   + Suy ra qua phép chiếu tuy nhiên tuy nhiên lên mặt phẳng chiếu (A’B’C’)

Theo phương AI’ biến điểm I thành điểm B’

Câu 2: Cho tam giác ABC ở trong mặt phẳng (α) và phương l. Biết hình chiếu (theo phương l) của tam giác ABC lên mặt phẳng (P) là một đoạn thẳng. Khẳng định nào sau này đúng?

A. (α) // (P)

B. (α) ≡ (P)

C. (α) // l hoặc l ⊂ (α)

D. A, B, C đều sai

Hiển thị lời giải

Chọn C

   + Phương án A: Hình chiếu của tam giác ABC vẫn là một tam giác trên mặt phẳng (P)

   + Phương án B: Hình chiếu của tam giác ABC vẫn là tam giác ABC.

   + Phương án C: Khi phương chiếu l tuy nhiên tuy nhiên hoặc được chứa trong mặt phẳng (α). Thì hình chiếu của tam giác là đoạn thẳng trên mặt phẳng (P)

Câu 3: Phép chiếu tuy nhiên tuy nhiên theo phương l không tuy nhiên tuy nhiên với a hoặc b, mặt phẳng chiếu là (P); hai tuyến phố thẳng a và b trở thành a’ và b’. Quan hệ nào giữa a và b không được bảo toàn trong phép chiếu tuy nhiên tuy nhiên?

A. Cắt nhau

B. Trùng nhau

C. Song tuy nhiên

D. Chéo nhau

Hiển thị lời giải

Chọn D

Do a’ và b’ cùng được chứa trong mặt phẳng chiếu (P). Suy ra tính chất chéo nhau không được bảo toàn

Câu 4: Hình chiếu của hình chữ nhật không thể là hình nào trong những hình sau?

A. Hình thang

B. Hình bình hành

C. Hình chữ nhật

D. Hình thoi

Hiển thị lời giải

Chọn A

Tính chất của phép chiếu tuy nhiên tuy nhiên. (Hình chiếu tuy nhiên tuy nhiên của hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên là hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên hoặc trùng nhau)

Câu 5: Trong những mệnh đề sau mệnh đề nào sai?

A. Hình chiếu tuy nhiên tuy nhiên của hai tuyến phố thẳng chéo nhau hoàn toàn có thể tuy nhiên tuy nhiên với nhau.

B. Một đường thẳng hoàn toàn có thể trùng với hình chiếu của nó.

C. Hình chiếu tuy nhiên tuy nhiên của hai tuyến phố thẳng chéo nhau hoàn toàn có thể trùng nhau.

D. Một tam giác bất kỳ đều hoàn toàn có thể xem là hình màn biểu diễn của một tam giác cân.

Hiển thị lời giải

Chọn C

– Phương án A: Đúng vì khi đó hình chiếu của chúng cùng nằm trên một mặt phẳng

– Phương án B: Đúng khi mặt phẳng chiếu chứa đường thẳng đã cho

– Phương án C: Sai vì hình chiếu của chúng chỉ hoàn toàn có thể tuy nhiên tuy nhiên hoặc cắt nhau

– Phương án D: Đúng – tính chất phép chiếu tuy nhiên tuy nhiên

Câu 6: Trong những mện đề sau mệnh đề nào sai:

A. Hình chiếu tuy nhiên tuy nhiên của hai tuyến phố thẳng cắt nhau hoàn toàn có thể tuy nhiên tuy nhiên với nhau

B. Một tam giác bất kỳ đề hoàn toàn có thể xem là hình màn biểu diễn của một tam giác vuông

C. Một đường thẳng hoàn toàn có thể cắt với hình chiếu của nó

D. Hình chiếu tuy nhiên tuy nhiên của hai tuyến phố thẳng cắt nhau hoàn toàn có thể trùng nhau

Hiển thị lời giải

Chọn A

   + Phương án B: Đúng – theo tính chất của phép chiếu tuy nhiên tuy nhiên

   + Phương án C: Đúng vì khi đường thẳng đã cho cắt mặt phẳng chiếu

   + Phương án D: Đúng vì phương chiếu tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng chứa hai tuyến phố thẳng cắt nhau đó

Câu 7: Nếu đường thẳng a cắt mặt phẳng chiếu (P) tại điểm A thì hình chiếu của a sẽ là:

A. Điểm A

B. Trùng với phương chiếu

C. Đường thẳng nào đó trải qua A

D. Đường thẳng trải qua A hoặc chính A

Hiển thị lời giải

Chọn D

   + Nếu phương chiếu tuy nhiên tuy nhiên hoặc trùng với đường thẳng a thì hình chiếu là yếu tố A.

   + Nếu phương chiếu không tuy nhiên tuy nhiên hoặc không trùng với đường thẳng a thì hình chiếu là đường thẳng trải qua điểm A.

Câu 8: Giả sử tam giác ABC là hình màn biểu diễn của một tam giác. Hình màn biểu diễn của tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là:

A. Giao điểm của hai tuyến phố trung tuyến của tam giác ABC

B. Giao điểm của hai tuyến phố trung trực của tam giác ABC

C. Giao điểm của hai tuyến phố đường cao của tam giác ABC

D. Giao điểm của hai tuyến phố phân giác của tam giác ABC

Hiển thị lời giải

Chọn B

Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao của ba đường trung trực

Câu 9: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành; M là trung điểm của SC. Hình chiếu tuy nhiên tuy nhiên của điểm M theo phương AB lên mặt phẳng (SAD) là yếu tố nào sau này?

A. S

B. Trung điểm của SD

C. A

D. D

Hiển thị lời giải

Chọn B

   + Giả sử N là ảnh của M theo phép chiếu tuy nhiên tuy nhiên theo phương AB lên mặt phẳng (SAD)

   + Suy ra : MN// AB mà AB // CD

⇒ MN // CD

Do M là trung điểm của SC nên N là trung điểm của SD

Câu 10: Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình bình hành, O là tâm của đáy. Trên cạnh SB, SD lần lượt lấy điểm M; N sao cho SM = 2MB và SN = (1/3)SD. Hình chiếu của M; N qua phép chiếu tuy nhiên tuy nhiên đường thẳng SO lên mặt phẳng chiếu (ABCD) lần lượt là P; Q.. Tính tỉ số OP/OQ.

A. 2        B. 1/2         C. 2/3          D.1

Hiển thị lời giải

   + Do P là hình chiếu tuy nhiên tuy nhiên của M qua phép chiếu đường thẳng SO

⇒ BM/BS = BP/BO

   + Mà SM = 2MB nên:

   + Chứng minh tương tự ta có: OQ/OD = 1/3   (2)

Do ABCD là hình bình hành tâm O nên BO = DO   (3)

   + Từ (1); (2); (3) suy ra: OP/OQ = 2

Chọn A

Câu 11: Cho tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Hình chiếu tuy nhiên tuy nhiên của điểm G trên mp(BCD) theo phương chiếu AD là:

A. Trực tâm tam giác BCD

B. Trọng tâm tam giác BCD

C. Trung điểm BD

D. Trung điểm CD

Hiển thị lời giải

   + Gọi E là trung điểm của BC

   + Trong mp (AED); kẻ GG’ // AD (G’ ∈ ED)

Khi đó G’ là hình chiếu tuy nhiên tuy nhiên của điểm G trên mp(BCD)

   + Ta có:

⇒ G’ là trọng tâm tam giác BCD

Chọn B

Câu 12: Cho tứ diện ABCD. Gọi M là trung điểm của AB. Tìm hình chiếu của M trên mp(BCD) theo phương AC?

A. Trung điểm BD

B. Trung điểm BC

C. Trọng tâm giác BCD

D. Điểm B

Hiển thị lời giải

Gọi E là trung điểm của BC

Tam giác ABC có M và E lần lượt là trung điểm của AB và BC

⇒ ME là đường trung bình của tam giác ABC nên ME // AC.

⇒ Hình chiếu của điểm M trên mp (BCD) theo phương AC là E – trung điểm BC

Chọn B

Xem thêm những dạng bài tập Toán lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

    Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

duong-thang-va-mat-phang-trong-khong-gian-quan-he-tuy nhiên-tuy nhiên.jsp

4250

Video Hình màn biểu diễn nào mà yếu tố tuy nhiên tuy nhiên không được bảo toàn ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hình màn biểu diễn nào mà yếu tố tuy nhiên tuy nhiên không được bảo toàn tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Hình màn biểu diễn nào mà yếu tố tuy nhiên tuy nhiên không được bảo toàn miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Hình màn biểu diễn nào mà yếu tố tuy nhiên tuy nhiên không được bảo toàn Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Hình màn biểu diễn nào mà yếu tố tuy nhiên tuy nhiên không được bảo toàn

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hình màn biểu diễn nào mà yếu tố tuy nhiên tuy nhiên không được bảo toàn vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hình #biểu #diễn #nào #mà #yếu #tố #tuy nhiên #tuy nhiên #không #được #bảo #toàn