Mẹo về Hiện tượng khí cho CaCO3 vào dung dịch HCl dư là Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Hiện tượng khí cho CaCO3 vào dung dịch HCl dư là được Update vào lúc : 2022-12-05 17:44:03 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Dãy muối tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng là:

Nội dung chính Show

  A. 7,84 lít Đáp án A
  Số mol của CaCO3 là:
  nCaCO3=35100nCaCO3=35100= 0,35 mol
  Phương trình phản ứng:
  Theo phương trình phản ứng ta có:
  nCO2nCO2= 0,35 mol
  Thể tích khí CO2 ở đktc là:
  VCO2VCO2= 0,35.22,4 = 7,84 lít. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

Phản ứng màn biểu diễn đúng sự nhiệt phân của muối canxi cacbonat:

Có thể dùng dung dịch HCl để nhận ra những dung dịch không màu sau này:

Cặp chất nào sau này không thể tồn tại trong một dung dịch?

Dung dịch tác dụng được với những dung dịch Fe(NO3)2, CuCl2 là:

Để nhận ra 3 lọ mất nhãn đựng 3 dung dịch CuCl2, FeCl3, MgCl2 ta dùng:

Dung dịch muối đồng (II) sunfat (CuSO4) hoàn toàn có thể phản ứng với dãy chất:

Trong những dung dịch sau, chất nào phản ứng được với dung dịch BaCl2 ?

Cho dãy chuyển hóa sau:

. Các chất A, B, C trong dãy trên lần lượt là:

Công thức hóa học của muối natri hidrosunfat là:

Muối nào sau này không bị nhiệt phân hủy?

Dãy muối cacbonat bị nhiệt phân ở nhiệt độ cao

17/02/2022 128

A. 7,84 lít

Đáp án đúng chuẩn

Đáp án A
Số mol của CaCO3 là:
nCaCO3=35100nCaCO3=35100= 0,35 mol
Phương trình phản ứng:
Theo phương trình phản ứng ta có:
nCO2nCO2= 0,35 mol
Thể tích khí CO2 ở đktc là:
VCO2VCO2= 0,35.22,4 = 7,84 lít.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Hợp chất nào sau này bị nhiệt phân hủy tạo ra hợp chất oxit và một chất khí làm đục nước vôi trong?

Xem đáp án » 17/02/2022 2,085

Muối nào sau này bị phân hủy ở nhiệt độ cao?

Xem đáp án » 17/02/2022 1,504

Cho 12,8 gam bột Cu tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn có khối lượng là

Xem đáp án » 17/02/2022 103

Cho 90 gam dung dịch Ba(OH)2 5,7% vào dung dịch K2CO3 dư, sau phản ứng thu được m gam BaCO3. Giá trị của m là

Xem đáp án » 17/02/2022 90

Cho dung dịch axit sunfuric loãng tác dụng với muối natri sunfit, sau phản ứng thu được chất khí nào?

Xem đáp án » 17/02/2022 63

Cho 300 ml KOH 2M vào dung dịch CuCl2 dư, sau phản ứng thu được lượng chất kết tủa là

Xem đáp án » 17/02/2022 57

Cho dung dịch NaOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3, ta quan sát được hiện tượng kỳ lạ là

Xem đáp án » 17/02/2022 50

Cho những phát biểu sau:

(1) Muối tác dụng với axit tạo thành muối mới và axit mới.

(2) Hai dung dịch muối tác dụng với nhau tạo thành hai muối mới.

(3) Phản ứng trao đổi là phản ứng hóa học, trong số đó hai hợp chất tham gia phản ứng trao đổi với nhau những thành phần cấu trúc của chúng để tạo ra những hợp chất mới.

(4) Phản ứng trung hòa không thuộc loại phản ứng trao đổi.

Số phát biểu đúng 

Xem đáp án » 17/02/2022 44

Cho phương trình phản ứng sau:

AgNO3 + NaCl → NaNO3 + AgCl↓

Tích những thông số cân đối (là những số nguyên, tối giản) trong phương trình phản ứng trên là

Xem đáp án » 17/02/2022 41

Nung m gam muối MgCO3 thu được magie oxit và khí CO2 có tổng khối lượng là 16,8 gam. Giá trị của m là

Xem đáp án » 17/02/2022 37

Cho phương trình phản ứng:

BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + Y + H2O

Vậy Y là

Xem đáp án » 17/02/2022 31

Nhóm muối tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng là

Xem đáp án » 17/02/2022 31

Tính chất hóa học của muối là

Xem đáp án » 17/02/2022 29

Nhiệt phân hoàn toàn 73,5 gam KClO3 sau phản ứng thấy thoát ra V lít khí oxi ở đktc. Giá trị của V là

Xem đáp án » 17/02/2022 25

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Hiện tượng khí cho CaCO3 vào dung dịch HCl dư là

Ngôn ngữ
Dịch

Reply
0
0
Chia sẻ

4420

Review Hiện tượng khí cho CaCO3 vào dung dịch HCl dư là ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hiện tượng khí cho CaCO3 vào dung dịch HCl dư là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Hiện tượng khí cho CaCO3 vào dung dịch HCl dư là miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Hiện tượng khí cho CaCO3 vào dung dịch HCl dư là miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Hiện tượng khí cho CaCO3 vào dung dịch HCl dư là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hiện tượng khí cho CaCO3 vào dung dịch HCl dư là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hiện #tượng #khí #cho #CaCO3 #vào #dung #dịch #HCl #dư #là