Thủ Thuật về Hãy viết tập hợp A bằng phương pháp liệt kê những thành phần Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hãy viết tập hợp A bằng phương pháp liệt kê những thành phần được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-13 19:09:21 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Viết những tập hợp sau bằng phương pháp liệt kê những thành phần của chúng

❮ Bài trước Bài sau ❯

Bằng cách liệt kê những thành phần, hãy viết những tập hợp sau: Tập hợp K những số

❮ Bài trước Bài sau ❯

Viết những tập hợp sau bằng phương pháp liệt kê những thành phần:

Hai cách viết tập hợp

Cách 1: Liệt kê những thành phần của tập hợp

Có thể viết (mô tả) một tập hợp bằng phương pháp liệt kê những thành phần của nó theo ba quy ước sau:

Nội dung chính

    Viết những tập hợp sau bằng phương pháp liệt kê những thành phần của chúngBằng cách liệt kê những thành phần, hãy viết những tập hợp sau: Tập hợp K những sốViết những tập hợp sau bằng phương pháp liệt kê những thành phần:Hai cách viết tập hợpCách 1: Liệt kê những thành phần của tập hợpCách 2: Chỉ ra tính chất đặc trưng cho những thành phần của tập hợpVideo liên quan
    Các thành phần của tập hợp được viết trong hai dấu ngoặc nhọn , cách nhau bởi dấu chấm phẩy ” ; “Mỗi thành phần chỉ được viết một lần.Thứ tự liệt kê tùy ý.

Sau đấy là một số trong những bài tập ví dụ: (Các em hãy tâm ý và tự giải, tiếp theo đó Click vào nút ĐÁP ÁN để biết câu vấn đáp).

Câu hỏi 1: Viết tập hợp A gồm những số tự nhiên nhỏ hơn 9.

ĐÁP ÁN

A = 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

Câu hỏi 2: Viết tập hợp B gồm tên hàng tháng (dương lịch) có 30 ngày.

ĐÁP ÁN

B = Tháng Hai; Tháng Tư; Tháng Sáu; Tháng 9; Tháng 11

Câu hỏi 3: Viết tập hợp C gồm tên hàng tháng của quý II.

ĐÁP ÁN

C = Tháng Tư; Tháng Năm; Tháng Sáu

Lưu ý:

Một năm gồm có 4 quý:

    Quý I gồm có: Tháng Một, Tháng Hai, Tháng Ba.Quý II gồm có: Tháng Tư, Tháng Năm, Tháng Sáu.Quý III gồm có: Tháng Bảy, Tháng Tám, Tháng Chín.Quý IV gồm có: Tháng Mười, Tháng Mười Một, Tháng Mười Hai.

Câu hỏi 4: Viết tập hợp C gồm những vần âm xuất hiện trong từ “NHA TRANG”.

ĐÁP ÁN

C = N; H; A; T; R; G

Lưu ý

Trong từ “NHA TRANG”, chữ A và chữ N xuất hiện hai lần. Tuy nhiên, khi viết tập hợp, ta chỉ liệt kê chúng một lần mà thôi.

Cách 2: Chỉ ra tính chất đặc trưng cho những thành phần của tập hợp

Trong Câu hỏi 1 ở trên, thay vì liệt kê những thành phần để viết tập hợp A, ta cũng hoàn toàn có thể viết tập hợp A bằng phương pháp nên tính chất đặc trưng cho những thành phần của tập hợp như sau:

A = n là số tự nhiên nhỏ hơn 9

Câu hỏi 5: Cho D là tập hợp gồm những số tự nhiên lẻ và to nhiều hơn 30. Hãy viết tập hợp D bằng phương pháp chỉ ra tính chất đặc trưng cho những thành phần của tập hợp.

ĐÁP ÁN

D = n

Câu hỏi 6: Cho tập hợp E = 0; 2; 4; 6; 8. Hãy chỉ ra tính chất đặc trưng cho những thành phần của tập hợp E và viết tập hợp E Theo phong cách này.

ĐÁP ÁN

Ta thấy 0; 2; 4; 6; 8 là những số tự nhiên chẵn và nhỏ hơn 9. Đó cũng là tính chất đặc trưng cho những thành phần của tập hợp E.

Vậy: E = x .

Câu hỏi 7: Cho tập hợp X = 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12.

a) Hãy kiểm tra xem trong những số: 5; 9; 2; 4; 13; 12, số nào là thành phần thuộc tập hợp X, số nào không thuộc X.

b) Gọi G là tập hợp những số tự nhiên chẵn thuộc tập hợp X. Hãy viết tập hợp G theo hai cách.

ĐÁP ÁN

a) 5 ∈ X, 9 ∈ X, 2 ∉ X, 4 ∈ X, 13 ∉ X, 12 ∈ X.

b) Các số tự nhiên chẵn thuộc tập hợp X là: 4; 6; 8; 10; 12.

Vậy ta hoàn toàn có thể viết tập hợp G theo hai cách như sau:

    Liệt kê những thành phần: G = 4; 6; 8; 10; 12;Chỉ ra tính chất đặc trưng cho những thành phần: G = n .

://.youtube/watch?v=fSrxxtPWbDY

Reply
8
0
Chia sẻ

4080

Review Hãy viết tập hợp A bằng phương pháp liệt kê những thành phần ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hãy viết tập hợp A bằng phương pháp liệt kê những thành phần tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Hãy viết tập hợp A bằng phương pháp liệt kê những thành phần miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down Hãy viết tập hợp A bằng phương pháp liệt kê những thành phần Free.

Giải đáp vướng mắc về Hãy viết tập hợp A bằng phương pháp liệt kê những thành phần

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hãy viết tập hợp A bằng phương pháp liệt kê những thành phần vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hãy #viết #tập #hợp #bằng #cách #liệt #kê #những #phần #tử