Kinh Nghiệm về Hãy chọn phương án ghép đúng cho bảng tài liệu sau bảng này sẽ không còn là một quan hệ gì 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hãy chọn phương án ghép đúng cho bảng tài liệu sau bảng này sẽ không còn là một quan hệ gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-30 20:29:20 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

  Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

  Lý thuyết Tin học 12 Bài 4: Cấu trúc bảng (hay, rõ ràng)

Câu 1: Thành phần cơ sở của Access là:

A. Table    B. Field    C. Record    D. Field name

Hiển thị đáp án

Trả lời: Dữ liệu trong Access được tàng trữ dưới dạng bảng, gồm có những cột và những hàng. Bảng là thành phần cơ sở tạo ra CSDL. Các bảng chứa toàn bộ tài liệu mà người tiêu dùng cần để khai thác.

Đáp án: A

Câu 2: Để mở một bảng ở chính sách thiết kế, ta chọn bảng đó rồi:

A. Click vào nút     B. Bấm Enter

C. Click vào nút     D. Click vào nút

Hiển thị đáp án

Trả lời: Để mở một bảng ở chính sách thiết kế, ta chọn bảng đó rồi Click vào nút (thiết kế).

Đáp án: A

Câu 3: Trong những phát biểu sau, phát biểu nào sai?

A. Trường (field): bản chất là cột của bảng, thể hiện thuộc tính của chủ thể cần quản trị và vận hành

B. Bản ghi (record): bản chất là hàng của bảng, gồm tài liệu về những thuộc tính của chủ thể được quản trị và vận hành

C. Kiểu tài liệu (Data Type): là kiểu của tài liệu lưu trong một trường

D. Một trường hoàn toàn có thể có nhiều kiểu tài liệu

Hiển thị đáp án

Trả lời: Trường (field): bản chất là cột của bảng, thể hiện thuộc tính của chủ thể cần quản trị và vận hành. Vì vậy trong một trường chỉ hoàn toàn có thể có một kiểu tài liệu.

Đáp án: D

Câu 4: Trong Access, khi nhập tài liệu cho bảng, giá trị của field GIOI_TINH là True. Khi đó field GIOI_TINH được xác lập kiểu tài liệu gì ?

A.Yes/No     B.Boolean     C.True/False     D.Date/Time

Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong Access, khi nhập tài liệu cho bảng, giá trị của field GIOI_TINH là True. Khi đó field GIOI_TINH được xác lập tài liệu kiểu boolean (hay lôgic) → kiểu tài liệu trong Access là Yes/ No.

Đáp án:A

Câu 5: Khi chọn kiểu tài liệu cho trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc kèm theo cty tiền tệ), phải chọn loại nào?

A. Number    B. Currency    C. Text    D. Date/time

Hiển thị đáp án

Trả lời: Khi chọn kiểu tài liệu cho trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc kèm theo cty tiền tệ) thì ta chọn tài liệu kiểu tiền tệ ( Currency).

Đáp án: B

Câu 6: Chọn kiểu tài liệu nào cho truờng điểm “Tóan”, “Lý”,…

A. AutoNumber    B. Yes/No    C. Number    D. Currency

Hiển thị đáp án

Trả lời: điểm “Tóan”, “Lý”,… là tài liệu kiểu số → kiểu tài liệu trong Access là Number.

Đáp án: C

Câu 7: Trong Access khi ta nhập tài liệu cho trường “Ghi chú” trong CSDL (tài liệu kiểu văn bản) mà nhiều hơn nữa 255 kí tự thì ta nên phải định nghĩa trường đó theo phong cách nào?

A. Text     B. Currency     C. Longint    D. Memo

Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong Access khi ta nhập tài liệu cho trường “Ghi chú” trong CSDL (tài liệu kiểu văn bản) mà nhiều hơn nữa 255 kí tự thì ta nên phải định nghĩa trường đó theo phong cách Memo ( 0 đến 65536 kí tự).

Đáp án: D

Câu 8: Trong hiên chạy cửa số CSDL đang thao tác, để tạo cấu trúc bảng trong chính sách thiết kế, thao tác thực thi lệnh nào sau này là đúng?

A. Nháy nút , rồi nháy đúp Design View

B. Nhấp đúp

C. Nháy đúp vào Create Table in Design View

D. A hoặc C

Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong hiên chạy cửa số CSDL đang thao tác, để tạo cấu trúc bảng trong chính sách thiết kế, thực thi một trong cách sau:

+ Nháy nút , rồi nháy đúp Design View

+ Nháy đúp vào Create Table in Design View.

Đáp án:. D

Câu 9: Để chỉ định khóa chính cho một bảng, sau khi chọn trường, ta thực thi:

A. Edit → Primary key    B. Nháy nút

C. A và B      D. A hoặc B

Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong Access, muốn thay đổi khóa chính, ta chọn trường muốn chỉ định khóa chính rồi thực thi: Nháy nút hoặc chọn Edit → Primary Key

Đáp án:: D

Câu 10: Trong Access, muốn nhập tài liệu vào cho một bảng, ta thực thi :

A. Nhập trực tiếp trong chính sách trang tài liệu

B. Nháy đúp trái chuột lên tên bảng cần nhập tài liệu

C. Dùng biểu mẫu

D. A hoặc B hoặc C

Hiển thị đáp án

Trả lời: muốn nhập tài liệu vào cho một bảng, ta thực thi :

+ Nhập trực tiếp trong chính sách trang tài liệu

+ Nháy đúp trái chuột lên tên bảng cần nhập tài liệu

+ Dùng biểu mẫu giúp tạo giao diện thuận tiện cho việc nhập và hiện thông tin.

Xem thêm những bài Lý thuyết và vướng mắc trắc nghiệm Tin học lớp 12 có đáp án hay khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

bai-4-cau-truc-bang.jsp

40 Questions
| Total Attempts: 89

   Tập những khái niệm để mô tả cấu trúc tài liệu, những thao tác tài liệu, những ràng buộc tài liệu của một CSDL.

   Mô hình về quan hệ ràng buộc Một trong những tài liệu

   Mô hình về cấu trúc của tài liệu

   Là một quy mô toán học trong số đó có định nghĩa những đối tượng người dùng, những phép toán trên những đối tượng người dùng.

  Cho bảng tài liệu sau :                                                                                                                          Số thẻMã số sáchNgày mượn – trảNgày mượnNgày trảTV-02TO-0125-9-200730-9-2007TV-04TN-10312-9-200715-9-2007TV-02TN-10224-9-20075-10-2007TV-01TO-0125-10-200712-10-2007    Bảng tài liệu trên không phải là một quan hệ vì :      

   Tên những thuộc tính bằng chữ việt.

   Có một cột thuộc tính là phức tạp.

   Không có thuộc tính tên người mượn

  Lazada – Một shop thương mại điện tử (bán hàng trên mạng). Người shopping truy vấn tài liệu ở tại mức nào trong những mức sau ?

   Đọc một phần tài liệu được phép

  Cho tài liệu gốc như sau : BBBBAAAAAACCCCC. Hãy cho biết thêm thêm kết quả sau khi nén tài liệu là gì ? 

  Hãy chọn phương án ghép đúng. Cho bảng tài liệu sau: Bảng này sẽ không còn là một quan hệ vì: Số thẻMã số sáchNgày mượnNgày trảTV-02TO – 0125 – 9 – 200730 – 9 – 2007TN – 10322 – 10 – 200725 – 10 – 2007TV-04TN – 10312 – 9 – 200715 – 9 – 2007TV02TN – 10224 – 9 – 20075 – 10 – 2007TV01TO – 0125 – 10 – 2007      

   Có hai bản ghi có cùng giá trị thuộc tính Mã số sách là TN – 013

   Một thuộc tính có tính đa trị

   Có bản ghi chưa đủ những giá trị thuộc tính

   Ðộ rộng những cột không bằng nhau

  Chương trình sẽ nhờ vào bảng phân quyền để nhận dạng đối tượng người dùng truy vấn, thường là thông qua:              

  Khi nói về chủ trương và ý thức của người tiêu dùng trong yếu tố bảo mật thông tin thông tin, phát biểu nào sau này là sai ? 

   Người dùng có ý thức coi thông tin là một tài nguyên quan trọng.

   Người dùng phải có những giải pháp tốt về phần cứng và ứng dụng để bảo mật thông tin thông tin, bảo vệ khối mạng lưới hệ thống.

   Người dùng nên phải có trách nhiệm cao, thực thi tốt những quy trình, quy phạm của người quản trị khối mạng lưới hệ thống.

   Người dùng tự giác thực thi những lao lý do pháp lý quy định.

  Nén tài liệu nhằm mục đích mục tiêu : 

   Ngăn chặn những truy vấn không được phép.

   Người dùng truy vấn thuận tiện và đơn thuần và giản dị hơn.

   Giảm dung tích tàng trữ và tăng cường tính bảo mật thông tin.

   Hạn chế tối đa những sai sót của người tiêu dùng.

  Thao tác nào sau này không phải thao tác tạo lập CSDL quan hệ? 

   Ðặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng

   Tạo link Một trong những bảng

  Chọn câu sai trong những câu sau này:

   Có thể chọn khóa đó đó là một trường bất kì của bảng.

   Việc xác lập khóa tùy từng quan hệ lôgic của những tài liệu chứ không tùy từng giá trị những tài liệu.

   Mỗi bảng có tối thiểu một khóa.

   Nên chọn khóa đó đó là khóa có ít thuộc tính nhất.

  Câu nào sai trong những câu dưới đây khi nói về đặc trưng chính của một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ? 

   Các bộ là không phân biệt và thứ tự của những bộ là quan trọng

   Mỗi thuộc tính có một tên phân biệt, thứ tự những thuộc tính không quan trọng

   Mỗi quan hệ có một tên phân biệt với tên những quan hệ khác

   Quan hệ không còn thuộc tính là đa trị hay phức tạp

  Ai là người đưa ra những giải pháp về phần cứng và ứng dụng để bảo mật thông tin thông tin, bảo vệ khối mạng lưới hệ thống?            

   Người phân tích, thiết kế và người quản trị CSDL

  Trong một CSDL quan hệ hoàn toàn có thể có:    

   Thuộc tính đa trị hay phức tạp

   Các thuộc tính cùng tên ở nhiều quan hệ rất khác nhau

  Tìm câu vấn đáp sai. Biên bản khối mạng lưới hệ thống dùng để:      

   Phát hiện những truy vấn không thông thường

   Cung cấp thông tin nhìn nhận mức độ quan tâm của người tiêu dùng riêng với khối mạng lưới hệ thống

   Hỗ trợ Phục hồi khối mạng lưới hệ thống khi có sự cố

   Giảm dung tích tàng trữ và tăng cường tính bảo mật thông tin

  Phần mềm dùng để tạo lập, update, khai thác CSDL quan hệ được gọi là:     

  Cập nhật tài liệu trong CSDL quan hệ là :     

   Tạo bảng, chọn khóa chính, lưu cấu trúc

   Thêm, xóa, sửa đổi bản ghi

   Truy vấn, sắp xếp, kết xuất báo cáo

   Tạo link Một trong những bảng

  Khi khai thác CSDL quan hệ ta hoàn toàn có thể:     

   Tạo bảng, chỉ định khóa chính, tạo link

   Đặt tên trường, chọn kiểu tài liệu, định tính chất trường

   Sắp xếp, truy vấn, xem tài liệu, kết xuất báo cáo

  Cho những thao tác sau :       B1: Tạo bảng                                                                                                                       B2: Đặt tên và lưu cấu trúc       B3: Chọn khóa chính cho bảng                                                                         B4: Tạo liên kếtKhi tạo lập CSDL quan hệ ta thực thi lần lượt tiến trình sau:    

  Hãy chọn câu sai trong những câu sau này:

   Mã hóa thông tin nhằm mục đích mục tiêu giảm kĩ năng rò rỉ thông tin trên đường truyền

   Mã hóa thông tin nhằm mục đích mục tiêu giảm dung tích tàng trữ thông tin

   Mã hóa thông tin nhằm mục đích mục tiêu tăng cường tính bảo mật thông tin khi tàng trữ.

   Mã hóa thông tin nhằm mục đích mục tiêu để đọc thông tin được nhanh và thuận tiện hơn.

  Chọn phát biểu sai trong những phát biểu sau: 

   Hiệu quả của bảo mật thông tin chỉ tùy từng hệ QTCSDL và chương trình ứng dụng.

   Có thể thực thi bảo mật thông tin bằng giải pháp phần cứng.

   Bảo mật hạn chế được thông tin vẫn tồn tại hoặc bị thay đổi ngoài ý muốn

   Hiệu quả của bảo mật thông tin phụ thuộc thật nhiều vào những chủ trương, chủ trương của chủ sở hữu thông tin và ý thức người tiêu dùng.

  Phát biểu nào sau này là sai?                    

   CSDL tổ chức triển khai tốt là CSDL có ít bảng.

   Trong mỗi bảng của CSDL quan hệ hoàn toàn có thể có thật nhiều bản ghi

   Nhờ link Một trong những bảng, ta tập hợp được thông tin từ nhiều bảng trong CSDL quan hệ.

   Một bảng hoàn toàn có thể link với nhiều bảng trong CSDL quan hệ.

  Khi xét một quy mô CSDL ta cần quan tâm đến những yếu tố gì ?  

   Các ràng buộc tài liệu (tích hợp tài liệu)

   Các thao tác, phép toán trên CSDL

  Trong CSDL quan hệ  “Bộ” dùng để chỉ ? 

  Một quan hệ trong CSDL quan hệ có mấy đặc trưng chính ? 

  Để thuận tiện và đơn thuần và giản dị, nhanh hơn và hạn chế bớt kĩ năng nhầm lẫn khi nhập tài liệu ta sử dụng đối tượng người dùng nào sau này ?: 

4574

Video Hãy chọn phương án ghép đúng cho bảng tài liệu sau bảng này sẽ không còn là một quan hệ gì ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hãy chọn phương án ghép đúng cho bảng tài liệu sau bảng này sẽ không còn là một quan hệ gì tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Hãy chọn phương án ghép đúng cho bảng tài liệu sau bảng này sẽ không còn là một quan hệ gì miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Hãy chọn phương án ghép đúng cho bảng tài liệu sau bảng này sẽ không còn là một quan hệ gì miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Hãy chọn phương án ghép đúng cho bảng tài liệu sau bảng này sẽ không còn là một quan hệ gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hãy chọn phương án ghép đúng cho bảng tài liệu sau bảng này sẽ không còn là một quan hệ gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hãy #chọn #phương #án #ghép #đúng #cho #bảng #dữ #liệu #sau #bảng #này #không #là #một #quan #hệ #gì