Kinh Nghiệm về Grounder là gì Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Grounder là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-28 14:12:20 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Từ:
ground

/graund/

  danh từ

  mặt đất, đất

  to sit on the ground

  ngồi trên (mặt) đất

  to cut a tree to the ground

  đốn cây sát góc (đất)

  ví dụ khác

  below ground

  đã chết và chôn rồi

  to break fresh ground

  khai khẩn đất mới; khai hoang, vỡ hoang; (nghĩa bóng) làm ra cái gì mới; tiếp xúc (yếu tố gì) lần thứ nhất

  bâi đất, khu đất nền trống; ruộng đất (của người nào)

  a volleyball ground

  bãi bóng chuyền

  (số nhiều) đất đai vườn tược

  an old mansion with extensive grounds

  một toà thành tháp cổ với đất đai vườn tược rộng tự do

  vị trí; khu đất nền trống; khoảng chừng cách (trên mặt đất)

  to keep one’s ground

  giữ vững vị trí; giữ vững lập trường lý lẽ

  to give (lose) ground

  rút lui, thoái lui; mất vị trí; suy sụp

  đáy (biển, hồ…)

  to touch ground

  sát đất (đáy biển); (nghĩa bóng) đạt tới một chiếc gì chắc như đinh (sau khi bàn luận lan man…)

  nền

  a design of pink roses on a white ground

  mẫu trang trí hoa hồng trên nền tảng

  (số nhiều) cặn bã

  ((thường) số nhiều) lý lẽ, nguyên do, vị trí căn cứ, cớ

  to have good ground(s) for the believing something

  có đủ nguyên do để tin một điều gì

  on what grounds do you suspect him?

  vì cớ gì anh nghi kỵ anh ta?

  (điện học) sự tiếp đất

  đề cập nhiều yếu tố (bản báo cáo, bài tường thuật…)

  truy nguyên đến tận gốc

  động từ

  (+ on) nhờ vào, vị trí căn cứ vào, đặt vào

  to ground one’s hopes on

  đặt kỳ vọng vào

  (+ in) truyền thụ (cho ai) những kiến thức và kỹ năng vững vàng

  the teacher grounded his pupils in arithmetic

  thầy giáo truyền thu cho học viên những kiến thức và kỹ năng vững vàng về số học

  đặt nền (cho một bức hoạ, bức thêu…)

  đặt xuống đất

  ground arms!

  (quân sự chiến lược) đặt súng xuống!

  (hàng hải) làm cho (tàu) mắc cạn

  (hàng không) làm cho (máy bay) không cất cánh; bắn rơi, làm rơi xuống đất

  fog grounds all aircraft N

  sương mù làm cho toàn bộ máy bay ở sân N không cất cánh được

  (điện học) tiếp đất

  (hàng hải) mắc cạn

  (hàng không) hạ cánh

  Cụm từ/thành ngữ

  common ground

  (xem) common

  to cover much ground

  đi được đường dài

  to cut the ground from under somebody’s feet

  năm trước đó ý đồ của người nào mà làm cho tâng hẫng

  thành ngữ khác

  down to the ground

  (xem) down

  forbidden ground

  (nghĩa bóng) yếu tố cần nói tới

  to gain ground

  (xem) gain

  hope are dashed to the ground

  kỳ vọng tan vỡ

  plan falls to the ground

  kế hoạch thất bại

  to run to ground

  đuổi đến tận hang

  to shift one’s ground

  (xem) shift

  Từ gần tương tự

  playground
  ground-squirrel
  background
  coffee-grounds
  foreground

://.youtube/watch?v=YA45M9LNRdo

4443

Video Grounder là gì ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Grounder là gì tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Grounder là gì miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Grounder là gì miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Grounder là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Grounder là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Grounder #là #gì