Kinh Nghiệm Hướng dẫn Giải sgk toán lớp 4 trang 83 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Giải sgk toán lớp 4 trang 83 được Update vào lúc : 2022-08-28 19:55:18 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Chào bạn Giải bài tập Toán lớp 4 trang 83, 84

Nội dung chính

  Giải bài tập Toán 4 bài Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)Bài 2 (trang 84 SGK Toán 4)Giải bài tập Toán 4 bài Luyện tập trang 83Bài 2 (trang 83 SGK Toán 4)Bài 3 (trang 83 SGK Toán 4)Toán lớp 4 trang 83Toán lớp 4 trang 83 bài 1Toán lớp 4 trang 83 bài 2Toán lớp 4 trang 83 bài 3Video liên quan

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 83, 84 giúp những em học viên lớp 4 xem gợi ý giải những bài tập của bài Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) của Chương 2 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất rõ ràng ràng trong nội dung bài viết dưới đây sẽ hỗ trợ những em ôn tập, củng cố những dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 bài Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

Đặt tính rồi tính:

Gợi ý đáp án:

Bài 2 (trang 84 SGK Toán 4)

Một vận động viên đua xe đạp điện trong một giờ 15 phút đi được 38 km 400 m. Hỏi trung bình mỗi phút người đó đi được bao nhiêu mét?

Gợi ý đáp án:

Tóm tắt:

1 giờ 15 phút : 38 km 400 m

1 phút : … m?

Bài giải:

Ta có: 1 giờ 15 phút = 75 phút

38km 400m = 38400m

Trung bình mỗi phút người đó đi được:

38400 : 75 = 512 (m)

Đáp số: 512m

Cập nhật: 10/07/2022

Chào bạn Giải bài tập Toán lớp 4 trang 83

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 83 giúp những em học viên lớp 4 xem gợi ý giải những bài tập của bài Luyện tập trang 83 của Chương 2 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất rõ ràng ràng trong nội dung bài viết dưới đây sẽ hỗ trợ những em ôn tập, củng cố những dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 bài Luyện tập trang 83

Đặt tính rồi tính:

Gợi ý đáp án:

a)

855 : 45 = 19

579 : 36 = 16 (dư 3)

b)

9009 : 93 = 273

9276 : 39 = 273 dư 33

Bài 2 (trang 83 SGK Toán 4)

Tính giá trị của biểu thức:

a) 4237 × 18 – 34578

8064 : 64 × 37

b) 46857 + 3444 : 28

601759 – 1988 : 14

Gợi ý đáp án:

a) 4237 × 18 – 34578 = 76266 – 34578

= 41688

8064 : 64 × 37 = 126 x 37

= 4662

b) 46857 + 3444 : 28 = 46857 + 123

= 46980

601759 – 1988 : 14 = 601759 – 142

= 601617

Bài 3 (trang 83 SGK Toán 4)

Mỗi bánh xe đạp điện nên phải có 36 nan hoa. Hỏi có 5260 nan hoa thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu chiếc xe đạp điện 2 bánh và còn thừa bao nhiêu nan hoa?

Gợi ý đáp án:

Mỗi chiếc xe đạp điện cần số nan hoa là:

36 × 2 = 72 (nan hoa)

Thực hiện phép chia ta có:

5260 : 72 = 73 (dư 4)

Vậy lắp được nhiều nhất 73 chiếc xe đạp điện và còn thừa 4 nan hoa.

Đáp số: 73 chiếc xe đạp điện, thừa 4 nan hoa.

Cập nhật: 10/07/2022  Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại VietJack!

Với giải bài tập Toán lớp 4 trang 83 Luyện tập hay, rõ ràng sẽ hỗ trợ học viên lớp 4 biết phương pháp làm bài tập Toán lớp 4.

Quảng cáo

Giải Toán lớp 4 trang 83 Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 855 : 45                               b) 9009 : 33

    579 : 36                                   9276 : 39

Phương pháp giải

Đặt tính theo cột dọc và chia theo thứ tự từ trái sang phải. 

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 trang 83 Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

a. 4237 x 18 – 34 578

8064 : 64 x 37

b. 46 857 + 3444 : 28

601 759 – 1988 : 14

Quảng cáo

Phương pháp giải

– Biểu thức có những phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực thi phép tính nhân, chia trước ; thực thi phép tính cộng, trừ sau.

– Biểu thức chỉ có phép nhân, chia thì thực thi lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải:

a) 4237 × 18 – 34578

   = 76266 – 34578

   = 41688

   8064 : 64 × 37

   = 126 × 37

   = 4662

b) 46857 + 3444 : 28

    = 46857 + 123

    = 46980 

   601759 – 1988 : 14 

    = 601759 – 142

    = 601617

Giải Toán lớp 4 trang 83 Bài 3: Mỗi bánh xe đạp điện cần 36 nan hoa. Hỏi có 5260 nan hoa thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu chiếc xe đạp điện 2 bánh và còn thừa bao nhiêu nan hoa?

Phương pháp giải

– Tính số nam hoa 1 xe đạp điện cần ta lấy số nan hoa của một bánh xe nhân với 2, tức là 36 × 2 = 72.

– Thực hiện phép chia 5260 : 72. Thương tìm kiếm được đó đó là số chiếc xe nhiều nhất được lắp và số dư đó đó là số chiếc nan còn thừa.

Tóm tắt

Mỗi bánh xe: 36 nan hoa

5260 nan hoa: nhiều nhất…. xe đạp điện 2 bánh?

Còn thừa: … nan hoa?

Lời giải:

Mỗi chiếc xe đạp điện cần số nan hoa là:

               36 × 2 = 72 (nan hoa)

Thực hiện phép chia ta có:

               5260 : 72 = 73 (dư 4)

Vậy lắp được nhiều nhất 73 chiếc xe đạp điện 2 bánh và thừa 4 nan hoa.

                  Đáp số: 73 chiếc xe đạp điện ; thừa 4 nan hoa.

Quảng cáo

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 4:

  Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 74. Luyện tập

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 4 hay, rõ ràng khác:

Xem thêm những loạt bài Để học tốt môn Toán lớp 4:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

  Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 có đáp án

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 4 | Để học tốt Toán 4 của chúng tôi được biên soạn một phần nhờ vào cuốn sách: Giải Bài tập Toán 4 và Để học tốt Toán 4 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 4.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Toán lớp 4 trang 83

  Toán lớp 4 trang 83 bài 1Toán lớp 4 trang 83 bài 2Toán lớp 4 trang 83 bài 3

Toán lớp 4 trang 83 Luyện tập Có đáp án tương ứng với từng bài tập SGK giúp những em học viên nắm được những dạng toán, luyện giải bài tập Chia cho số có hai chữ số. Mời những em tìm hiểu thêm rõ ràng.

Toán lớp 4 trang 83 bài 1

a) 855 : 45

579 : 36

b) 9009 : 93

9276 : 39

Đáp án: Các em hoàn toàn có thể đặt tính và tính như sau:

a)

855 : 45 = 19

579 : 36 = 16 (dư 3)

b)

9009 : 93 = 273

9276 : 39 = 273 dư 33

Toán lớp 4 trang 83 bài 2

Tính giá trị của biểu thức

a) 4237 × 18 – 34578

8064 : 64 × 37

b) 46857 + 3444 : 28

601759 – 1988 : 14

Đáp án:

a) 4237 × 18 – 34578 = 76266 – 34578

= 41688

8064 : 64 × 37 = 126 x 37

= 4662

b) 46857 + 3444 : 28 = 46857 + 123

= 46980

601759 – 1988 : 14 = 601759 – 142

= 601617

Toán lớp 4 trang 83 bài 3

Mỗi bánh xe đạp điện nên phải có 36 nan hoa. Hỏi có 5260 nan hoa thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu chiếc xe đạp điện 2 bánh và còn thừa bao nhiêu nan hoa?

Đáp án:

Mỗi chiếc xe đạp điện cần số nan hoa là:

36 × 2 = 72 (nan hoa)

Thực hiện phép chia ta có:

5260 : 72 = 73 (dư 4)

Vậy lắp được nhiều nhất 73 chiếc xe đạp điện và còn thừa 4 nan hoa.

Đáp số: 73 chiếc xe đạp điện, thừa 4 nan hoa.

Giải Toán lớp 4 trang 83 Luyện tập gồm có lời giải rõ ràng những bài tập, rèn luyện bài tập về phép chia Chương 2 Toán 4 sẵn sàng sẵn sàng cho những bài thi cuối học kì lớp 4.

Ngoài ra, những em học viên hoặc quý phụ huynh còn tồn tại thể tìm hiểu thêm thêm Giải vở bài tập Toán lớp 4 hay đề thi học kì 1 lớp 4 và đề thi học kì 2 lớp 4 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học theo chuẩn thông tư 22 của cục Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc sưu tầm và tinh lọc từ những trường tiểu học trên toàn nước nhằm mục đích mang lại cho học viên lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời những em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tay nghề về giảng dạy và học tập những môn học lớp 4, VnDoc mời những thầy cô giáo, những bậc phụ huynh và những bạn học viên truy vấn nhóm riêng dành riêng cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của những thầy cô và những bạn.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Giải sgk toán lớp 4 trang 83

4608

Video Giải sgk toán lớp 4 trang 83 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Giải sgk toán lớp 4 trang 83 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Giải sgk toán lớp 4 trang 83 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Giải sgk toán lớp 4 trang 83 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Giải sgk toán lớp 4 trang 83

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Giải sgk toán lớp 4 trang 83 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Giải #sgk #toán #lớp #trang