Kinh Nghiệm Hướng dẫn Giải phương trình x 1 2 x 3 1 2 Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Giải phương trình x 1 2 x 3 1 2 được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-29 18:06:34 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Phương trình (4^2x + 5 = 2^2 – x)  có nghiệm là:

Tổng những nghiệm của phương trình (3^x^4 – 3x^2 = 81)

Tìm nghiệm của phương trình (9^sqrt x – 1 = e^ln 81)

Giải phương trình (4^x = 8^x – 1)

Tìm tập nghiệm S của phương trình: $4^x + 1 + 4^x – 1 = 272$

Giải phương trình (sqrt 3^x + 6  = 3^x) có tập nghiệm bằng:

Trong những phương trình sau này, phương trình nào có nghiệm?

Đã gửi 18-07-2012 – 21:44

Giải phương trình: $$2(1-x)sqrtx^2+2x-1=x^2-2x-1$$

  Mai Duc Khai, donghaidhtt và thanhdatqv2003 thích

Đã gửi 18-07-2012 – 22:28

Giải phương trình: $$2(1-x)sqrtx^2+2x-1=x^2-2x-1$$

Điều kiện: $x^2 + 2x – 1 ge 0$Đặt $t = sqrt x^2 + 2x – 1 ge 0$, khi đó phương trình trở thành:[2left( 1 – x right)t = t^2 – 4x Leftrightarrow t^2 – 2left( 1 – x right)t – 4x = 0 Leftrightarrow left[ beginarraylt = 1 – x + x + 1 = 2\t = 1 – x – left( x + 1 right) = – 2xendarray right.]

  minhdat881439, donghaidhtt, ntnt và 3 người khác yêu thích

Đã gửi 18-07-2012 – 22:34

Giải phương trình: $$2(1-x)sqrtx^2+2x-1=x^2-2x-1$$

Đành sử dụng cách ” Cần cù bù thông minh vậy”.

Lời giải:

[beginarrayl2(1 – x)sqrt x^2 + 2x – 1 = x^2 – 2x – 1left( 1 right)\Rightarrow DKXD:………..\Leftrightarrow 4left( 1 – x right)^2left( x^2 + 2x – 1 right) = left( x^2 – 2x – 1 right)^2\Leftrightarrow 3x^4 + 4x^3 – 18x^2 + 12x – 5 = 0\Leftrightarrow left( x^2 + 2x – 5 right)left( 3x^2 – 2x + 1 right) = 0\Rightarrow left[ beginarraylx^2 + 2x – 5 = 0 Rightarrow x = – 1 pm sqrt 6 \3x^2 – 2x + 1 = 0left( false right)endarray right.endarray]

Vậy………………..

  hoangtrong2305, minhdat881439, donghaidhtt và 1 người khác yêu thích

Đã gửi 18-07-2012 – 22:35

Một hướng giải:
ĐKXĐ $xgeq-1+sqrt2,xleq-1-sqrt2, 2-a^2geq0$. Đặt $x-1=a$. Phương trình trở thành:
$2asqrta^2+4a+2=2-a^2rightarrow 3a^4+16a^3+12a^2-4=0rightarrow (a^2+frac8a3-frac23)^2=frac169(a-1)^2$.
Do đó: $(a^2+frac8a3-frac23)^2=frac43(a-1)$ hay $(a^2+frac8a3-frac23)^2=frac43(1-a)$.
Đến đây bạn hoàn toàn có thể tự giải….Nhớ thử nghiệm nha bạn…

Bài viết đã được sửa đổi nội dung bởi Nh0c_vo_D4nh: 18-07-2012 – 22:37

  minhdat881439 và donghaidhtt thích

Đã gửi 19-07-2012 – 13:02

Giải phương trình: $$2(1-x)sqrtx^2+2x-1=x^2-2x-1$$

Cách khác:
ĐKXĐ:
$beginbmatrix xgeq -1+sqrt2\ xleq -1-sqrt2 endbmatrix$
$2(1-x)sqrtx^2+2x-1=x^2-2x-1$
$Leftrightarrow x^2+2x-5+2(1-x).2=2(1-x)sqrtx^2+2x-1$
$Leftrightarrow x^2+2x-5=2(1-x)(sqrtx^2+2x-1-2)$
$Leftrightarrow x^2+2x-5=2(1-x)fracx^2+2x-5sqrtx^2+2x-1+2$
$Leftrightarrow beginbmatrix x^2+2x-5=0\ sqrtx^2+2x-1=-2x endbmatrix$
$Leftrightarrow x^2+2x-5=0$
$Leftrightarrow beginbmatrix x=-1+sqrt6\ x=-1-sqrt6 endbmatrix$
Hai nghiệm thỏa mãn nhu cầu Đk.
Vậy pt có 2 nghiệm: $beginbmatrix x=-1+sqrt6\ x=-1-sqrt6 endbmatrix$

  hoangtrong2305, minhdat881439 và lelehieu2002 thích

Đã gửi 19-07-2012 – 15:01

Giải phương trình: $$2(1-x)sqrtx^2+2x-1=x^2-2x-1$$

Bài này mình tuân Theo phong cách $2$ ẩn phụ (hơi dài tí)$2(1-x)sqrtx^2+2x-1=x^2-2x-1$ĐKXĐ:………………………..$2(1-x)sqrtx^2+2x-1=x^2-2x-1$$Leftrightarrow 2(1-x)sqrt(1+x)^2-2=(1-x)^2-2$Đặt $left{beginmatrix a=1+x\ b=1-x endmatrixright.$, ta có hệ:$left{beginmatrix 2bsqrta^2-2=b^2-2\ a+b=2 endmatrixright.$$Leftrightarrow left{beginmatrix 4a^2b^2-8b^2=b^4-4b^2+4\ a+b=2 endmatrixright.$$Leftrightarrow left{beginmatrix 4a^2b^2=b^4+4b^2+4\ a+b=2 endmatrixright.$$Leftrightarrow left{beginmatrix 2ab=b^2+2\ b=2-a endmatrixright.$ hay $ left{beginmatrix 2ab=-b^2-2\ b=2-a endmatrixright.$$Leftrightarrow 2a(2-a)=(2-a)^2+2$ hay $2a(2-a)=-(2-a)^2-2$

$Leftrightarrow 3a^2-8a+6=0$ hay $a^2=6$

$Rightarrow beginbmatrix a=x+1=sqrt6\ a=x+1=-sqrt6 endbmatrix$

$Rightarrow beginbmatrix x=-1+sqrt6\ x=-1-sqrt6 endbmatrix$

  Mai Duc Khai, minhdat881439, donghaidhtt và 1 người khác yêu thích

Đã gửi 06-08-2015 – 18:54

những bạn giải dùm mình bài này với $2^x^2-2x+1-2^x^2=2x-1$

Đã gửi 06-08-2015 – 19:01

những bạn giải dùm mình bài này với $2^x^2-2x+1-2^x^2=2x-1$

Mai mốt bạn post riêng ra 1 topic để dễ thảo luận nhé

Xét $f(x)=2^x $

$f'(x)=2^xln 2 >0 forall xin mathbbR$

Theo định lý Lagrange tồn tại $c$ sao cho $2^x^2-2x+1-2^x^2=f'(c )(-2x+1)$

Thay vào phương trình ta được 

$f'( c)(-2x+1)=2x-1 iff (-2x+1)(f'(c )+1)=0 iff x=frac12$ 

Do $f'( c)+1>0$.

Vậy phương trình có một nghiệm duy nhất $x=frac12.$

  rainbow99, demon311 và lelehieu2002 thích

►|| The aim of life is self-development. To realize one’s nature perfectly – that is what each of us is here for. ™ ♫

Đã gửi 11-08-2015 – 21:54

$x^4 -3x^2-2x+1=(2x-1)sqrt2x^3+1$

Dinh Xuan Hung:Lần sau post ra nơi khác nhé đừng post chung vào!

Bài viết đã được sửa đổi nội dung bởi Dinh Xuan Hung: 11-08-2015 – 22:07

Chú ý $LaTeX$

Đã gửi 24-05-2022 – 20:00

Hơi không liên quan, nhưng bạn hoàn toàn có thể chỉ mình cách viết công thức để được một pt như vậy không? Mò mãi không được.

  Cảm ơn trước

Đã gửi 05-11-2022 – 07:51

GPT $sqrtx^2+x-1+sqrtx-x^2+1=x^2-x+2$
Các bạn giúp mình bài trên. Cảm ơn những bạn nhiều.

Bài viết đã được sửa đổi nội dung bởi Phongson: 05-11-2022 – 19:03

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Giải phương trình x 1 2 x 3 1 2

Học Tốt
Phương trình

4371

Review Giải phương trình x 1 2 x 3 1 2 ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Giải phương trình x 1 2 x 3 1 2 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Giải phương trình x 1 2 x 3 1 2 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Giải phương trình x 1 2 x 3 1 2 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Giải phương trình x 1 2 x 3 1 2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Giải phương trình x 1 2 x 3 1 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Giải #phương #trình