Mẹo về Giải đoạn không còn trong quy trình phiên mã của sinh vật nhân sơ là Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Giải đoạn không còn trong quy trình phiên mã của sinh vật nhân sơ là được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-16 10:08:35 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Quá trình phiên mã của sinh vật nhân sơ có bao nhiêu yếu tố sau này không tham gia?

(1) mARN.

(2) Enzim mở xoắn.

(3) 8 loại nucleotit.

(4) ADN.

(5) Protein.

(6) Đoạn mồi.

(7) ARN polimeraza.

(8) Riboxom.

A.2.

B.3.

C.1.

D.4.

Đáp án đúng chuẩn

Xem lời giải

://.youtube/watch?v=Bi-UWCUWB4M

Reply
8
0
Chia sẻ

4169

Clip Giải đoạn không còn trong quy trình phiên mã của sinh vật nhân sơ là ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Giải đoạn không còn trong quy trình phiên mã của sinh vật nhân sơ là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Giải đoạn không còn trong quy trình phiên mã của sinh vật nhân sơ là miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Giải đoạn không còn trong quy trình phiên mã của sinh vật nhân sơ là miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Giải đoạn không còn trong quy trình phiên mã của sinh vật nhân sơ là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Giải đoạn không còn trong quy trình phiên mã của sinh vật nhân sơ là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Giải #đoạn #không #có #trong #quá #trình #phiên #mã #của #sinh #vật #nhân #sơ #là