Mẹo về Giải bài Toán tính diện tích s quy hoạnh hình tam giác 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Giải bài Toán tính diện tích s quy hoạnh hình tam giác được Update vào lúc : 2022-12-15 06:17:17 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cách giải bài toán hình tam giác lớp 5 cơ bản

Để giải những bài toán liên quan tới hình tam giác ở lớp 5 những em học viên cần ghi nhớ những công thức tính diện tích s quy hoạnh, độ cao, đáy.

Tam giác có 3 cạnh, 3 đỉnh.

Nội dung chính

  Cách giải bài toán hình tam giác lớp 5 cơ bảnĐể giải những bài toán liên quan tới hình tam giác ở lớp 5 những em học viên cần ghi nhớ những công thức tính diện tích s quy hoạnh, độ cao, đáy.Lý thuyết tam giác ABCVí dụ có lời giảiBài tập về nhàTính chu vi, diện tích s quy hoạnh hình tròn trụ Toán lớp 510 bài toán nâng cao lớp 5 hay và khó22 bài toán hoạt động và sinh hoạt giải trí đều nâng cao lớp 5Một số bài toán về tỉ số và tỉ số Phần Trăm Toán nâng cao lớp 512 bài toán nâng cao lớp 5 giải bằng phương pháp tính ngược từ lúc cuối lên17 bài toán nâng cao lớp 5 giải bằng phương pháp giả thiết tạmMột số bài toán giải bằng phương pháp khử Toán nâng cao lớp 5Video liên quan

Đường cao của tam giác là đoạn thẳng kẻ từ đỉnh và vuông góc với đáy. Độ dài của đường cao là độ cao của tam giác.

Lý thuyết tam giác ABC

Cho hình tam giác ABC, những cạnh AB, AC và BC; đường cao AH.

Đường cao AH là đoạn thẳng kẻ từ đỉnh A và vuông góc với đáy BC.

Khi đó:

Công thức tính chu vi tam giác: ;

Công thức tính diện tích s quy hoạnh tam giác:

* Chú ý: Với tam giác vuông: có diện tích s quy hoạnh bằng một nửa tích hai cạnh góc vuông.

Tức là:

Công thức tính độ cao tam giác:

Công thức tính cạnh đáy tam giác:

Ví dụ có lời giải

Ví dụ 1:Một hình tam giác có đáy 15cm và độ cao 2,4cm. Tính diện tích s quy hoạnh hình tam giác đó ?

Giải:

Diện tích hình tam giác là:

15 x 2,4 : 2 = 18 (cm2)

Đáp số: 18cm2

Ví dụ 2:Một hình tam giác có đáy 12cm và độ cao 25mm. Tính diện tích s quy hoạnh hình tam giác đó ?

Giải:

Đổi: 25mm = 2,5 cm

Diện tích hình tam giác đó là:

12 x 2,5 : 2 = 15 (cm2)

Đáp số: 15cm2

Ví dụ 3:Một lăng tẩm hình tam giác có diện tích s quy hoạnh 129m2, độ cao 24m. Hỏi cạnh đáy của tam giác đó là bao nhiêu?

Giải:

Cạnh đáy của tam giác đó là:

129 x 2 : 24 = 10,75 (m)

Đáp số: 10,75m

Ví dụ 4:Một tấm bảng quảng cáo hình tam giác có tổng cạnh đáy và độ cao là 28m, cạnh đáy hơn độ cao 12m. Tính diện tích s quy hoạnh tấm bảng quảng cáo đó ?

Giải:

Độ dài cạnh đáy là:

(28 12) : 2 = 20 (m)

Độ dài độ cao là:

28 20 = 8 (m)

Diện tích tấm bảng quảng cáo là:

20 x 8 : 2 = 80 (mét vuông)

Đáp số: 80m2

Ví dụ 5:Một hình chữ nhật có diện tích s quy hoạnh 630cm2 và diện tích s quy hoạnh này bằng 70% diện tích s quy hoạnh hình tam giác. Tính cạnh đáy hình tam giác, biết độ cao là 2,4dm ?

Giải:

Đổi: 2,4dm = 24cm

Diện tích hình tam giác là:

630 : 70% = 900 (cm2)

Cạnh đáy hình tam giác là:

900 x 2 : 24 = 75 (cm)

Đáp số: 75cm

Ví dụ 6: Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích s quy hoạnh 60464mm2 và diện tích s quy hoạnh này bằng diện tích s quy hoạnh tấm bìa hình tam giác. Tính cạnh đáy tấm bìa hình tam giác, biết độ cao tấm bìa là 24cm ?

Giải:

Đổi 24cm = 240mm

Diện tích hình tam giác là:

60464 : = 45348 (mm2)

Cạnh đáy tấm bìa hình tam giác là:

45348 x 2 : 240 = 377,9 (mm)

Đáp số: 377,9mm

Ví dụ 7: Cho tam giác ABC vuông góc tại B, chu vi là 37dm. Cạnh AB bằng cạnh AC, cạnh BC bằng cạnh AC. Tính diện tích s quy hoạnh hình tam giác ABC ?

Giải:

Ta có: và

Cạnh AC là 15 phần bằng nhau thì cạnh AB là 10 phần và BC là 12 phần như vậy.

Độ dài cạnh AB là:

37 : (15 10 12) x 10 = 10 (dm)

Độ dài cạnh AC là:

37 : (15 10 12) x 15 = 15 (dm)

Độ dài cạnh BC là:

37 10 15 = 12 (dm)

Diện tích hình tam giác ABC là:

10 x 12 : 2 = 60 (dm2)

Đáp số: 60dm2

Ví dụ 8: Cho tam giác ABC vuông góc tại A, chu vi là 90cm. Cạnh AB bằng cạnh AC, cạnh BC bằng cạnh AC. Tính diện tích s quy hoạnh hình tam giác ABC ?

Giải:

Cạnh AC là 3 phần bằng nhau thì cạnh AB là 4 phần và cạnh BC là 5 phần như vậy

Độ dài cạnh AB là:

90 : ( 3 4 5 ) x 4 = 30 (cm)

Độ dài cạnh AC là:

90 : (3 4 5) x 3 = 22,5 (cm)

Diện tích hình tam giác ABC là:

30 x 22,5 : 2 = 337,5 (cm2)

Đáp số: 337,5 cm2

Ví dụ 9:Một thửa đất hình tam giác có độ cao là 10 m. Hỏi nếu kéo dãn đáy thêm 4 m thì diện tích s quy hoạnh sẽ tăng thêm bao nhiêu mét vuông?

Giải:

Nếu kéo dãn đáy thêm 4m thì diện tích s quy hoạnh sẽ tăng thêm là:

10 x 4 : 2 = 20 (mét vuông)

Đáp số: 20m2

Ví dụ 10:Một hình tam giác ABC có cạnh đáy 3,5m. Nếu kéo dãn cạnh đáy BC thêm 2,7m thì diện tích s quy hoạnh tam giác tăng thêm 5,265 mét vuông. Tính diện tích s quy hoạnh hình tam giác ABC đó ?

Giải:

Độ dài độ cao của hình tam giác là:

5,265 x 2 : 2,7 = 3,9 (m)

Diện tích hình tam giác ABC là:

3,5 x 3,9 : 2 = 6,825 (mét vuông)

Đáp số: 6,825 mét vuông

Bài tập về nhà

Bài 1:Một khu vườn hình tam giác có diện tích s quy hoạnh 384m2, độ cao 24m. Hỏi cạnh đáy của tam giác đó là bao nhiêu?

Bài 2:Một cái sân hình tam giác có cạnh đáy là 36m và gấp 3 lần độ cao. Tính diện tích s quy hoạnh cái sân hình tam giác đó ?

Bài 3:Cho hình tam giác vuông ABC (góc A là góc vuông). Biết độ dài cạnh AC là 12dm, độ dài cạnh AB là 90cm. Hãy tính diện tích s quy hoạnh hình tam giác ABC ?

Bài 4:Cho hình tam giác vuông ABC tại A. Biết AC = 2,2dm, AB = 50cm. Hãy tính diện tích s quy hoạnh hình tam giác ABC ?

Bài 5:Hình tam giác MNP có độ cao MH = 25cm và có diện tích s quy hoạnh là 2dm2. Tính độ dài đáy NP của hình tam giác đó ?

Bài 6:Một quán ăn lạ có hình dạng là một trong tam giác có tổng cạnh đáy và độ cao là 24m, cạnh đáy bằngfrac15độ cao. Tính diện tích s quy hoạnh quán ăn đó ?

Bài 7:Cho tam giác ABC có đáy BC = 2cm. Hỏi phải kéo dãn BC thêm bao nhiêu để được tam giác ABD có diện tích s quy hoạnh gấp rưỡi diện tích s quy hoạnh tam giác ABC ?

Bài 8: Một hình tam giác có cạnh đáy bằng độ cao. Nếu kéo dãn cạnh đáy thêm 30dm thì diện tích s quy hoạnh của hình tam giác tăng thêm 27m2. Tính diện tích s quy hoạnh hình tam giác đó ?

Bài 9:Một hình tam giác có cạnh đáy bằng 7/4D cao. Nếu kéo dãn cạnh đáy thêm 5m thì diện tích s quy hoạnh của hình tam giác tăng thêm 30m2. Tính diện tích s quy hoạnh hình tam giác đó ?

Bài 10:Cho một tam giác ABC vuông ở A. Nếu kéo dãn AC về phía C một đoạn CD dài 8cm thì tam giác ABC trở thành tam giác vuông cân ABD và diện tích s quy hoạnh tăng thêm 144cm2. Tính diện tích s quy hoạnh tam giác vuông ABC ?

Toán lớp 5 – Tags: hình học lớp 5, hình tam giác, tam giác, toán 5

  Tính chu vi, diện tích s quy hoạnh hình tròn trụ Toán lớp 5

  10 bài toán nâng cao lớp 5 hay và khó

  22 bài toán hoạt động và sinh hoạt giải trí đều nâng cao lớp 5

  Một số bài toán về tỉ số và tỉ số Phần Trăm Toán nâng cao lớp 5

  12 bài toán nâng cao lớp 5 giải bằng phương pháp tính ngược từ lúc cuối lên

  17 bài toán nâng cao lớp 5 giải bằng phương pháp giả thiết tạm

  Một số bài toán giải bằng phương pháp khử Toán nâng cao lớp 5

4081

Clip Giải bài Toán tính diện tích s quy hoạnh hình tam giác ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Giải bài Toán tính diện tích s quy hoạnh hình tam giác tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Giải bài Toán tính diện tích s quy hoạnh hình tam giác miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Download Giải bài Toán tính diện tích s quy hoạnh hình tam giác Free.

Giải đáp vướng mắc về Giải bài Toán tính diện tích s quy hoạnh hình tam giác

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Giải bài Toán tính diện tích s quy hoạnh hình tam giác vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Giải #bài #Toán #tính #diện #tích #hình #tam #giác