Mẹo về Giá trị sản xuất công nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ năm trước đó đó 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Giá trị sản xuất công nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ năm trước đó này được Update vào lúc : 2022-03-31 23:16:20 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Các vướng mắc tương tự

A. Duyên hải Nam Trung Bộ. 

B. Đồng bằng sông Hồng.

D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Cho bảng số liệu:

Tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế tài chính của vùng Đông Nam Bộ (Đơn vị %)

Theo bảng số liệu trên, biểu đồ nào thích hợp nhất để thể hiện tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế tài chính của vùng Đông Nam Bộ?

A. Biểu đồ cột.

B. Biểu đồ miền.

C. Biểu đồ tròn.

D. Biểu đồ đường.

Vùng nào sau này hiện có mức giá trị sản xuất công nghiệp thấp nhất toàn nước

A. Tây Nguyên

B. Bắc Trung Bộ

C. Đông Nam Bộ

D. Duyên hải Nam Trung Bộ

Cho bảng số liệu:

Tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế tài chính của vùng Đông Nam Bộ

(Đơn vị %) 

Giá trị sản xuất công nghiệp

Năm 1995

Năm 2005

Tổng số

100

100

Nhà nước

38.8

24.1

Ngoài nhà nước

19.7

23.4

Khu vực có vốn góp vốn đầu tư quốc tế

41.5

52.5

Theo bảng số liệu trên, nhận xét nào sau này không đúng chuẩn về tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế tài chính của vùng Đông Nam Bộ?

A. Khu vực kinh tế tài chính nhà nước chiếm tỉ trọng thấp nhất và có Xu thế giảm.

B. Khu vực kinh tế tài chính ngoài nhà nước chiếm tỉ trọng thấp nhất và có Xu thế tăng khá nhanh.

C. Khu vực kinh tế tài chính nhà nước chiếm tỉ trọng không nhỏ và có Xu thế giảm.

D. Khu vực có vốn góp vốn đầu tư quốc tế chiếm tỉ trọng cao nhất và có Xu thế tăng nhanh.

Cho bảng số liếu:

Tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế tài chính của vùng Đông Nam Bộ

 (Đơn vị %)

Giá trị sản xuất công nghiệp

Năm 1995

Năm 2005

Tổng số

100

100

Nhà nước

38.8

24.1

Ngoài nhà nước

19.7

23.4

Khu vực có vốn đầu tưu quốc tế

41.5

52.5

Theo bảng số liệu trên, nhận xét nào sau này không đúng chuẩn về tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế tài chính của vùng Đông Nam Bộ?

A. Khu vực kinh tế tài chính nhà nước chiếm tỉ trọng thấp nhất và có Xu thế giảm.

B. Khu vực kinh tế tài chính ngoài nhà nước chiếm tỉ trọng thấp nhất và có Xu thế tăng khá nhanh.

C. Khu vực kinh tế tài chính nhà nước chiếm tỉ trọng không nhỏ và có Xu thế giảm.

D. Khu vực có vốn góp vốn đầu tư quốc tế chiếm tỉ trọng cao nhất và có Xu thế tăng nhanh.

CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO VÙNG CỦA NƯỚC TA NĂM 2005 VÀ 2013

Những vùng có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp tăng

Bảng 26.2. Giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và của toàn nước, thời kì 1995 – 2002 (nghìn tỉđồng)

Năm
1995
2000
2002
Duyên hải Nam Trung Bộ
5,6
10,8
14,7
Cả nước
103,4
198,3
261,1

Dựa vào bảng 26.2, hãy nhận xét sự tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ so với toàn nước.

Vẽ biểu đồ miền thể hiện tỉ trọng công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ so với toàn nước, thời kì 2000 – 2010.. Câu 3 trang 64 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9 – Bài 26. Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)

Dựa vào bảng 26:

Bảng 26. GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ CỦA CẢ NƯỚC, THỜI KÌ 2000 – 2010

(Đơn vị: tỷ VNĐ)

Năm

2000

2003

2004

2005

2006

2010

Duyên hải Nam Trung Bộ

15959,6

28179,4

36306,3

46327,7

53189,4

208017,8

Cả nước

33*6100,3

620067,7

808958,3

991249,4

1203749,1

2963499,7

a)   Em hãy hoàn thành xong bảng sau:

TỈ TRỌNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ SO VỚI CẢ NƯỚC

Năm

2000

2003

2004

2005

2006

2010

Duyên hải Nam Trung Bộ

Cả nước

Quảng cáo

100

 b)      Vẽ biểu đồ miền thể hiện tỉ trọng công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ so với toàn nước, thời kì 2000 – 2010.

c)    Kết phù thích hợp với vốn hiểu biết, ghi dấu + vào □ nhận xét đúng về tình hình tăng trưởng công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ so với toàn nước.

□ 1. Từ năm 2000 đến năm 2010, giá trị sản lượng công nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tăng nhanh và liên tục.

□ 2. Cơ cấu công nghiệp của vùng khá phong phú.

□ 3. So với toàn quốc, Duyên hải Nam Trung Bộ có vận tốc tăng trưởng công nghiệp nhanh hơn.

□ 4. Tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ so với toàn nước ngày càng lớn, từ 4,7% năm 2000 xuống 4,4% năm 2010.

□ 5. So với tiềm năng, tỉ trọng giá trị công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ còn hạn chế.

a) Hoàn thành bảng

Năm

2000

2003

2004

2005

2006

2010

Duyênhải Nam TrungBộ

4.7

4.5

4.5

4.7

4.4

7.1

Cảnước

100

100

100

100

100

100

b) Biểu đồ thể hiện tỉ trọng công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ so với toàn nước, thời kì 2000 – 2010.

c)

Ghi dấu “+” vào những ô trống thứ hai, 3, 5

4529

Clip Giá trị sản xuất công nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ năm trước đó đó ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Giá trị sản xuất công nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ năm trước đó đó tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Giá trị sản xuất công nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ năm trước đó đó miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Giá trị sản xuất công nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ năm trước đó đó Free.

Thảo Luận vướng mắc về Giá trị sản xuất công nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ năm trước đó đó

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Giá trị sản xuất công nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ năm trước đó đó vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Giá #trị #sản #xuất #công #nghiệp #vùng #Duyên #hải #Nam #Trung #Bộ #năm