Thủ Thuật về Giá trị của biểu thức: 5140 x 0,1 + 25 : 0,1 bằng bao nhiêu? 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Giá trị của biểu thức: 5140 x 0,1 + 25 : 0,1 bằng bao nhiêu? được Cập Nhật vào lúc : 2022-06-29 11:24:54 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

+) 9,65 x 0,4 x 2,5

= 9,65 x ( 0,4 x 2,5 )

= 9,65 x 1

= 9,65

+) 7,38 x 1,25 x 80

= 7,38 x (1,25 x 80)

= 7,38 x 100

= 738

+) 0,25 x 40 x 9,84

= 10 x 9,84

= 98,4

+) 34,3 x 5 x 0,4

= 34,3 x 2

= 68,6

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Tính rồi so sánh giá trị của (a x b ) x c và a x (b x c)

abc(a × b) × ca × ( b × c)2,53,10,6  1,642,5  4,82,51,3 

Xem đáp án » 03/06/2022 732

Tính: (28,7 + 34,5 ) x 2,4

Xem đáp án » 03/06/2022 511

Một người xe đạp điện mỗi giờ đi được 12,5km. Hỏi trong 2,5 giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Xem đáp án » 03/06/2022 319

Tính: 28,7 + 34,5 x 2,4

Xem đáp án » 03/06/2022 298

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 20m340dm2=……..dm3                  b) 2345,6 cm3 = ……..dm3

c) 2 giờ 30 phút = …….. giờ               d) 1 ngày 12 giờ = …….. giờ

Các vướng mắc tương tự

Tính giá trị biểu thức sau bằng phương pháp nhanh nhất có thể:
(1,1 + 1,2 x 1,3 + 1,4 x 1,5 + 1,6 x 1,7 +1,8 x 1,9) x (1,25 – 0,25 x 5)

tính giá trị biểu thức sau bằng phương pháp nhanh nhất có thể :

(1,1,+1,2*1,3+1,4**1,5+1,6*1,7+1,8*1,9)*(1,25-0,25*5)

Tính giá trị biểu thức sau bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a, 0,2 x 317 x 7 + 0,14 x 3520 + 33,1 x 14 

b, ( 375,4 x 12,5 – 25,7 : 2,75 ) x ( 24,8 : 0,25 – 49,6 x 2 )

               Đáp án:                                 

  =  48

             Giải thích tiến trình giải:               

 120 x 0,1 + 48 x 0,25 + 3 : 0,125 = ( `120`  x `0,1` ) + ( `48` x `0,25` ) + `3 : 0,125` 

                                                      = `12` + `12` + `24`

                                                       = `24` + `24` 

                                                       `=` `48`

ĐÂY Ạ NHƯ THẾ NÀY K BIẾT ĐÃ THUẬN THIỆN CHƯA NỮA

Câu hỏi hot cùng chủ đề

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022

://.youtube/watch?v=alMy2GMt0t0

TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ HÀM SỐ – 2k5 – Livestream TOÁN thầy QUANG HUY

Gv. Lê Ngọc – Phát trực tiếp 1 tháng trước

Toán

://.youtube/watch?v=BrhAgVi122w

UNIT 9: LANGUAGE – NGỮ PHÁP TRỌNG TÂM BUỔI 2 – 2k5 Livestream TIẾNG ANH cô QUỲNH TRANG

Gv. Lê Ngọc – Phát trực tiếp 2 tháng trước

Tiếng Anh (mới) Xem thêm …

Khách

Hãy nhập vướng mắc của bạn vào đây

x : 0,01 + x : 2/10 + x × 20 = 125

x : 0,25 + x : 0,5 = 12,6

( x – 4,52 ) × 5 = 93,6

b ) tính giá trị biểu thức 

( 138,4 – 73,2 ) : 0,4 – 112,45

Giúp tớ nhé .

Dưới đấy là một vài vướng mắc hoàn toàn có thể liên quan tới vướng mắc mà bạn trình lên. Có thể trong số đó có câu vấn đáp mà bạn cần!

4.Tính bằng phương pháp thuận tiện

a)19,75 x 0,4 x 2,5

b) 9, 67 x 80 x 1,25

c) 49,6 x 0,5 x 4

d) 0,25 x 0,2 x 4 x 50

5.Tính giá trị biểu thức :

140 : 2,8 x 6,85 – 2,3

8.Tính

a, 3/8 : 5/4 

b, 4/7 : 2/13

9.Tính nhẩm:

a, 25 :0,1 =

25 x 10=

42 :0,01=

42 x 100 =

72 : 0,1 =

83 : 0,01 =

b, 13:0,25=

13×4=

42: 0,5 =

42 x 2 =

75/ 0,5 =

125 : 0,25 =

1. tìm x

x – 4,5 = 16,2

X x 3,4 = 22, 78

X : 0,01 =10

X x 0,5 = 2,2

2 tính giá trị biểu thức

13,5 : ( 1 + 0,25 x 1, 6 )

40, 28 + 22,5 : 12,5 + 1,7

1,6 x 1,1 + 1,8 : 4

18 – 10,5 : 3 + 5

3. dt 1 tấm bảng hcn là 3,575 mét vuông , chiều rộng của tấm bảng là 130 cm. người ta muốn nẹp xung quanh tấm bảng đó bằng khung vỏ nhôm .hỏi khung vỏ nhôm đó dài bao nhiêu m ?

Khách

Hãy nhập vướng mắc của bạn vào đây

Dưới đấy là một vài vướng mắc hoàn toàn có thể liên quan tới vướng mắc mà bạn trình lên. Có thể trong số đó có câu vấn đáp mà bạn cần!

4226

Video Giá trị của biểu thức: 5140 x 0,1 + 25 : 0,1 bằng bao nhiêu? ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Giá trị của biểu thức: 5140 x 0,1 + 25 : 0,1 bằng bao nhiêu? tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Giá trị của biểu thức: 5140 x 0,1 + 25 : 0,1 bằng bao nhiêu? miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Giá trị của biểu thức: 5140 x 0,1 + 25 : 0,1 bằng bao nhiêu? Free.

Giải đáp vướng mắc về Giá trị của biểu thức: 5140 x 0,1 + 25 : 0,1 bằng bao nhiêu?

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Giá trị của biểu thức: 5140 x 0,1 + 25 : 0,1 bằng bao nhiêu? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Giá #trị #của #biểu #thức #bằng #bao #nhiêu