Kinh Nghiệm về Fe không tan được trong dung dịch CuCl2 Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Fe không tan được trong dung dịch CuCl2 được Update vào lúc : 2022-04-23 20:51:22 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đáp án C

Nội dung chính

    Đáp án C CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 549

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Ion nào sau này có tính oxi hóa mạnh nhất?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,585

Dãy sắt kẽm kim loại nào sau này được xếp theo chiều tính khử tăng dần?

Xem đáp án » 18/06/2022 334

Dãy những sắt kẽm kim loại được xếp theo chiều giảm dần tính khử là

Xem đáp án » 18/06/2022 277

Trong những sắt kẽm kim loại sau, sắt kẽm kim loại dễ bị oxi hóa nhất là

Xem đáp án » 18/06/2022 226

Cho dãy những sắt kẽm kim loại : Ag, Cu, Al, Mg. Kim loại trong dãy có tính khử yếu nhất là:

Xem đáp án » 18/06/2022 223

Trong những ion sau này, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất?

Xem đáp án » 18/06/2022 190

Cho a mol sắt tác dụng với a mol khí clo, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X vào nước, thu được dung dịch Y. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Dung dịch Y không tác dụng với chất nào sau này?

Xem đáp án » 18/06/2022 187

Dãy sắt kẽm kim loại nào sau này khi cho từng sắt kẽm kim loại vào dung dịch FeCl3 dư đến phản ứng xẩy ra hoàn toàn không thu được chất rắn?

Xem đáp án » 18/06/2022 176

Dung dịch muối không phản ứng với Fe là ?

Xem đáp án » 18/06/2022 145

Cho hỗn hợp những sắt kẽm kim loại Fe, Mg, Zn vào cốc đựng dung dịch CuSO4 dư, thứ tự những sắt kẽm kim loại tác dụng với muối là:

Xem đáp án » 18/06/2022 143

Phản ứng nào sau này chứng tỏ Fe2+ có tính khử yếu hơn so với Cu?

Xem đáp án » 18/06/2022 140

Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và sắt kẽm kim loại dư. Chất tan đó là

Xem đáp án » 18/06/2022 132

Tách riêng Ag thoát khỏi hỗn hợp Ag, Cu, Ni, Fe ở dạng bột mà vẫn không thay đổi khối lượng của Ag ban đầu, dung dịch cần dùng là

Xem đáp án » 18/06/2022 131

Cation sắt kẽm kim loại nào sau này không bị Al khử thành sắt kẽm kim loại?

Xem đáp án » 18/06/2022 108

Trong những ion sau này, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất?

Xem đáp án » 18/06/2022 88

Nguyên tử của nguyên tố sắt có

Cho Fe (Z = 26). Cấu hình electron đúng của ion Fe2+ là

Tính chất vật lí nào sau này của sắt khác với những đơn chất sắt kẽm kim loại khác ?

Phương trình hóa học nào sau này viết không đúng ?

Quặng sắt manhetit có thành phần đó đó là

Dãy gồm có những ion sắp xếp theo chiều giảm dần tính oxi hóa là

Có thể đựng axit nào sau này trong bình sắt ?

Kim loại Fe không phản ứng với chất nào sau này trong dung dịch

Kim loại sắt tác dụng với dung dịch nào sau này tạo muối sắt (II)

Khi để trong không khí nhôm khó bị ăn mòn hơn sắt là vì

Trường hợp không xẩy ra phản ứng hoá học là:

Trong những sắt kẽm kim loại quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là:

Ở nhiệt độ thường, sắt kẽm kim loại Fe phản ứng được với dung dịch nào sau này?

Kim loại Fe không tan trong dung dịch nào sau này?

A.FeNO33

B.CuCl2

C. ZnNO32

D. AgNO3

Nhận xét nào sau này là không đúng?

A. Fe tan trong dung dịch CuCl2                      

B. Cu tan trong dung dịch FeCl3

C. Ag tan trong dung dịch FeCl3                      

D. Fe tan trong dung dịch FeCl3

Đáp án C

Kim loại đứng trước mới hoàn toàn có thể đẩy được ion của sắt kẽm kim loại đứng sau thoát khỏi muối của nó

=> Ag không thể phản ứng được với FeCl3

Câu hỏi hot cùng chủ đề

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022

://.youtube/watch?v=WbkY4F0mYZ8

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN – 2k6 – Livestream TOÁN thầy ANH TUẤN

Toán

://.youtube/watch?v=eW2BHU4StGg

ÔN THI VÀO 10 – GIẢI ĐỀ THI THỬ THCS DỊCH VỌNG HÀ NỘI – 2k7 – Livestream TOÁN thầy QUANG HUY

Toán

://.youtube/watch?v=41ZChclJ9WI

CHỮA ĐỀ THAM KHẢO CUỐI HỌC KÌ 2 – 2K5 Livestream LÝ THẦY TUYÊN

Vật lý

://.youtube/watch?v=zGyP8w5rSqQ

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 SÁT NHẤT – 2k5 – Livestream HÓA cô THU

Hóa học

://.youtube/watch?v=iJbo2z7wKgQ

CHỮA ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 1 – THPT NGUYỄN HUỆ – 2K5 – Livestream HÓA cô HUYỀN

Hóa học

Xem thêm …

://.youtube/watch?v=UyoICEmuS7c

4626

Video Fe không tan được trong dung dịch CuCl2 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Fe không tan được trong dung dịch CuCl2 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Fe không tan được trong dung dịch CuCl2 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Fe không tan được trong dung dịch CuCl2 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Fe không tan được trong dung dịch CuCl2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Fe không tan được trong dung dịch CuCl2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#không #tan #được #trong #dung #dịch #CuCl2