Thủ Thuật Hướng dẫn Đốt cháy hoàn toàn 22 , 4 lít khí metan Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Đốt cháy hoàn toàn 22 , 4 lít khí metan được Update vào lúc : 2022-09-02 23:50:21 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho phương trình hóa học sau: CaCO3 $xrightarrowt^o$ CaO + CO2

Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít hỗn hợp khí gồm CH4 và H2 ở đktc thu được 16,2 gam H2O.. Bài 36.2 Trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9 – Bài 36: Metan

36.2.  Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít hỗn hợp khí gồm CH4 và H2 ở đktc thu được 16,2 gam H2O.

a)  Viết những phương trình hoá học.

b)  Tính thành phần Phần Trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp.

c)  Tính thể tích khí C02 tạo ra ở đktc.

Trả lời                     

a) Các phương trình hóa học :

(CH_4 + 2O_2buildrel t^o overlongrightarrow CO_2 + 2H_2O)

(2H_2 + O_2buildrel t^o overlongrightarrow 2H_2O)

Gọi x là số mol của (CH_4) => (V_CH_4 = n.22,4 = 22,4x)

      y là số mol của (H_2) => (V_H_2 = n.22,4 = 22,4y)

(V_hh = V_CH_4 + V_H_2 Leftrightarrow 22,4x + 22,4y = 11,2)

(n_H_2O = m over M = 16,2 over 18 = 0,9(mol))

Phương trình hóa học :

(CH_4 + 2O_2buildrel t^o overlongrightarrow CO_2 + 2H_2O)

Quảng cáo

1 mol                      1 mol      2 mol 

x?mol                     ?mol         ?mol

(2H_2 + O_2buildrel t^o overlongrightarrow 2H_2O)

2 mol                    2 mol  

y mol                    ?mol

(n_H_2O = 2x + y = 0,9)

Từ (1) và (2), ta có hệ phương trình:  (left{ matrix22,4x + 22,4y = 11,2 hfill cr 2x + y = 0,9 hfill cr right.)

Giải hệ phương trình ta có: x = 0,4( mol); y= 0,1 mol 

(V_CH_4 = 22,4.x = 22,4.0,4 = 8,96(l))

(% V_CH_4 = 8,96 over 11,2.100%  = 80% ,% V_H_2 = 100%  – 80%  = 20% )

c) (n_CO_2 = 0,4(mol))

Thể tích của khí (CO_2) : (V_CO_2 = 22,4.n = 22,4.0,4 = 8,96(l))

Đốt cháy hoàn toàn 8,4 lít khí metan( CH4) trong không khí.

a/ Viết phương trình phản ứng xẩy ra.

b/ Tính thể tích không khí cần dùng vừa đủ cho phản ứng cháy, biết thể tích khí oxi bằng 20% thể tích không khí ?

c. Tính thể tích khí CO2 và khối lượng nước thu được.

Biết những thể tích khí đều đo ở ( đktc)

Tính khối lượng Cu sinh ra (Hóa học – Lớp 9)

1 vấn đáp

Tính số phân tử, nguyên tử của từng nguyên tố (Hóa học – Lớp 8)

2 vấn đáp

Khí quyển gồm bao nhiêu tầng? (Hóa học – Lớp 8)

4 vấn đáp

Phân tích đa thức thành nhân tử (Hóa học – Lớp 8)

2 vấn đáp

Tính khối lượng Cu sinh ra (Hóa học – Lớp 9)

1 vấn đáp

Tính số phân tử, nguyên tử của từng nguyên tố (Hóa học – Lớp 8)

2 vấn đáp

Khí quyển gồm bao nhiêu tầng? (Hóa học – Lớp 8)

4 vấn đáp

Phân tích đa thức thành nhân tử (Hóa học – Lớp 8)

2 vấn đáp

 a) Phương trình hóa học :

`CH_4 + 2O_2` $xrightarrow[]t^0$ `CO_2 + 2H_2O`

`2C_2H_2 + 5O_2` $xrightarrow[]t^0$ ` 2H_2O↑ + 4CO_2↑`

`n_CO_2 = 35,84/22,4 = 1,6(mol)`

* Gọi `x;y` lần lượt là số mol của `CH_4;C_2H_2`

`Σ“CO_2` = `n_CH_4 + 2n_C_2H_2`

` x + 2y = 1,6(mol)`

`x + y = 22,4/22,4 = 1(mol)`

Ta có :

$begincases x + 2y = 1,6\x + y = 1 \ endcases$ `=>` $begincases x = 0,4(mol)\y = 0,6(mol)\ endcases$

`=> %V_CH_4 = 0,4.22,4/22,4.100% = 40%`

`=> %V_C_2H_2 = 100% – 40% = 60%`

Theo phương trình :

$Sigma$`n_O_2 = 2n_CH_4 + 5/2n_C_2H_2 = 2,3(mol)`

`=> V_O_2(đktc) = n.22,4 = 2,3.22,4 = 51,52(l)`

Đáp án + Giải thích tiến trình giải:

$1)$

$n_CH_4=frac22,422,4=1(mol)$

$CH_4+2O_2xrightarrowt^oCO_2+2H_2O$

Theo PT: $n_O_2=2(mol);n_CO_2=1(mol)$

$to V_O_2(đktc)=2.22,4=44,8(l)$

$to V_CO_2(đktc)=1.22,4=22,4(l)$

$2)$

$n_CO_2=frac8,844=0,2(mol)$

Bảo toàn C: $n_C=n_CO_2=0,2(mol)$

$n_H_2O=frac5,418=0,3(mol)$

Bảo toàn H: $n_H=2n_H_2O=0,6(mol)$

$to n_O=frac4,6-0,2.12-0,616=0,1(mol)$

Đặt CTPT của A là $C_xH_yO_z$

$to x:y:z=0,2:0,6:0,1=2:6:1$

$to$ Công thức nguyên: $(C_2H_6O)_n$

Mà $M_A=23.2=46$

$to (12.2+6+16).n=46$

$to n=1$

Vậy CTPT A là $C_2H_6O$

CTCT $C_2H_6O:$

$CH_3-CH_2-OH$

$CH_3-O-CH_3$

Đốt cháy hoàn toàn 22,4 lít khí CH4 Hãy tính thể tích khí oxi tham gia phản ứng và thể tích khí CO2 tạo thành ? ( bt rằng những thể tích khí đo ở dktc )

Công ty Cp BINGGROUP © 2014 – 2022
Liên hệ: Hà Đức Thọ – Hotline: 0986 557 525 – E-Mail: hoặc

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Đốt cháy hoàn toàn 22 , 4 lít khí metan

4206

Video Đốt cháy hoàn toàn 22 , 4 lít khí metan ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đốt cháy hoàn toàn 22 , 4 lít khí metan tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Đốt cháy hoàn toàn 22 , 4 lít khí metan miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Đốt cháy hoàn toàn 22 , 4 lít khí metan miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đốt cháy hoàn toàn 22 , 4 lít khí metan

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đốt cháy hoàn toàn 22 , 4 lít khí metan vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đốt #cháy #hoàn #toàn #lít #khí #metan