Mẹo về Dòng nào dưới đây không phải là biểu lộ của cảm hứng yêu nước trong văn học trung đại 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Dòng nào dưới đây không phải là biểu lộ của cảm hứng yêu nước trong văn học trung đại được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-08 09:21:18 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 10 bài Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX. Học sinh rèn luyện bằng phương pháp chọn đáp án của tớ trong từng vướng mắc. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của tớ. Kéo xuống dưới để khởi đầu

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Nội dung chính

  Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 10 bài Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX. Học sinh rèn luyện bằng phương pháp chọn đáp án của tớ trong từng vướng mắc. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của tớ. Kéo xuống dưới để khởi đầu NỘI DUNG TRẮC NGHIỆMVideo liên quan

Câu 1:  Văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX (văn học trung đại) gồm những thành phần văn học:

  A. Văn học chữ Hán.
  B. Văn học chữ Nôm.

  D. Văn học chữ quốc ngữ.

Câu 2: Cảm hứng nhân đạo được thể hiện ở

  A. Cảm thông thâm thúy với những nỗi khổ của con người.
  B. Đề cao những phẩm chất tốt đẹp của con người, niềm tin  vào vẻ đẹp tâm hồn của những  kiếp người nhỏ bé.
  C. tố cáo những thế lực trong xã hội đã chà đạp lên quyền sống của con người; cất tiếng nói bảo vệ và đòi quyền con người.

Câu 3: Nhận định nào không đúng thời cơ nói về tình hình lịch sử Việt Nam quy trình từ thế kỉ XV đến hết thế kỉ XVII?

  A. Triều Lê được thiết lập sau thắng lợi giặc Minh.
  B. Nhà Lê lấy nho giáo làm quốc giáo, tồn tại trên trăm năm (1427-1527).
  C. Nội chiến đằng trong đằng ngoài.

Câu 4: Nội dung chính của văn học Việt Nam quy trình từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIV là?

  B. Bước đầu quan tâm tới số phận con người.
  C. Thể hiện rõ ràng tinh thần nhân đạo thâm thúy, đòi quyền sống, quyền tự do.
  D. Phê phán triều đình phong kiến, thể hiện tinh thần yêu nước, chống xâm lược.

Câu 5: Nội dung chính của văn học Việt Nam quy trình từ thế kỉ XV đến hết thế kỉ XVII là?

  A. Khẳng định và ca tụng dân tộc bản địa, ca tụng chính sách phong kiến.

  C. Thể hiện rõ ràng tinh thần nhân đạo thâm thúy, đòi quyền sống, quyền tự do.
  D. Phê phán triều đình phong kiến, thể hiện tinh thần yêu nước, chống xâm lượC.

Câu 6: Nội dung chính của văn học Việt Nam quy trình từ thế kỉ XVIII đến nửa đầu thế kỉ XIX là?

  A. Khẳng định và ca tụng dân tộc bản địa, ca tụng chính sách phong kiến.
  B. Bước đầu quan tâm tới số phận con người.

  D. Phê phán triều đình phong kiến, thể hiện tinh thần yêu nước, chống xâm lượC.

Câu 7: Nội dung chính của văn học Việt Nam quy trình nửa cuối thế kỉ XIX là?

  A. Khẳng định và ca tụng dân tộc bản địa, ca tụng chính sách phong kiến.
  B. Bước đầu quan tâm tới số phận con người.
  C. Thể hiện rõ ràng tinh thần nhân đạo thâm thúy, đòi quyền sống, quyền tự do.

Câu 8: Chủ nghĩa yêu nước thể hiện rõ ràng trong tác phẩm nào sau này?

  B. Cáo bệnh bảo mọi người – Mãn Giác Thiền Sư.
  C. Cảnh ngày hè – Nguyễn Trãi.
  D. Truyện người con gái Nam Xương – Nguyễn Dữ.

Câu 9: Trào lưu nhân đạo chủ nghĩa đòi quyền sống, niềm sung sướng thành viên và đấu tranh giải phóng con người, xuất hiện trong văn học Việt Nam quy trình nào?

  B. Từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVII.
  C. Từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIV.
  D. Từ nửa cuối thế kỉ XIX.

Câu 10: Ngôn ngữ sinh hoạt không được gọi là:

  A. Khẩu ngữ

  C. Ngôn ngữ nói
  D. Ngôn ngữ hội thoại

Câu 11: Những yếu tố nào tác động đến việc tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin của văn học trung đại Việt Nam?

  A. Truyền thống dân tộc bản địa
  B. Tinh thần thời đại
  C. Những ảnh hưởng từ quốc tế, hầu hết là của Trung Quốc

Câu 12: Cảm hứng yêu nước trong văn học trung đại gắn sát với tư tưởng gì?

  A. Tư tưởng nhân đạo
  B. Tư tưởng thiên mệnh

  D. Tất cả đều đúng.

Câu 13: Cảm hứng thế sự khởi đầu xuất hiện trong văn học trung đại vào thời hạn nào?

  A. Đầu đời Lê (thế kỉ XV)
  B. Thời Lê – Mạc
  C. Cuối đời Trần (thế kỉ XIV)
  D. Thời Trịnh – Nguyễn

Câu 14: Dòng nào dưới đây không phải là biểu lộ của tính trang nhã trong văn học trung đại?

  A. Đề tài, chủ đề: hướng tới cái cao cả, trang trọng hơn là cái đời thường bình dị
  B. Hình tượng nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp : hướng tới vẻ thanh nhã, mĩ lệ hơn là vẻ đẹp đơn sơ, mộc mạc

  C. Ngôn ngữ nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp là vật liệu ngôn từ cao quý, cách diễn đạt trau chuốt, hoa mĩ hơn là thông tục, tự nhien gần với đời sống

Câu 15: Dòng nào dưới đây không phải là biểu lộ của quy trình dân tộc bản địa hóa hình thức văn học?

  B. Sáng tạo ra chữ Nôm trên cơ sở những thành tố chữ Hán, để ghi âm, diễn đạt nghĩa tiếng Việt và dùng chữ Nôm trong sáng tác
  C. Việt hóa thể thơ Đường luật
  D. Lấy đề tài, tài liệu trực tiếp từ Việt Nam, từ đời sống nhân dân, dân tộc bản địa làm thi liệu

Câu 16: Thể loại mà văn học Trung Đại tiếp thu từ văn học Trung Quốc là?

  A. Truyện thơ     

  C. Ngâm khúc.    
  D. Hát nói.

Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX, trắc nghiệm ngữ văn 10

Câu nào sau này nhận định đúng nhất về nội dung và ý nghĩa của chiếu dời đô?

A.Thể hiện sự căm thù giặc thâm thúy.

B.Phản ánh khát vọng của nha vua và nhân dân về một giang sơn độc lập,thống nhất đồng thời phản ánh ý chí tự cường của dân tộc bản địa Đại Việt đang trên đà tăng trưởng.

C.Ca ngợi sự sáng suốt của nhà vua trong việc lựa chọn kinh đô.

Ai rảnh kết bạn với mik nhá :Đ

  Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Câu 1 : Văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX (văn học trung đại) gồm những thành phần văn học:

A. Văn học chữ Hán.

B. Văn học chữ Nôm.

C. Văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm.

D. Văn học chữ quốc ngữ.

Hiển thị đáp án

Câu 2 : Cảm hứng nhân đạo được thể hiện ở

A. Cảm thông thâm thúy với những nỗi khổ của con người.

B. Đề cao những phẩm chất tốt đẹp của con người, niềm tin vào vẻ đẹp tâm hồn của những kiếp người nhỏ bé.

C. tố cáo những thế lực trong xã hội đã chà đạp lên quyền sống của con người; cất tiếng nói bảo vệ và đòi quyền con người.

D. Tất cả đều đúng

Hiển thị đáp án

Câu 3 : Nhận định nào không đúng thời cơ nói về tình hình lịch sử Việt Nam quy trình từ thế kỉ XV đến hết thế kỉ XVII?

A. Triều Lê được thiết lập sau thắng lợi giặc Minh.

B. Nhà Lê lấy nho giáo làm quốc giáo, tồn tại trên trăm năm (1427-1527).

C. Nội chiến đằng trong đằng ngoài.

D. Khởi nghĩa nông dân nổ ra khắp nơi, nhất là trào lưu Tây Sơn.

Hiển thị đáp án

Câu 4 : Nội dung chính của văn học Việt Nam quy trình từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIV là?

A. Khẳng định và ca tụng dân tộc bản địa, ca tụng chính sách phong kiến.

B. Bước đầu quan tâm tới số phận con người.

C. Thể hiện rõ ràng tinh thần nhân đạo thâm thúy, đòi quyền sống, quyền tự do.

D. Phê phán triều đình phong kiến, thể hiện tinh thần yêu nước, chống xâm lược.

Hiển thị đáp án

Câu 5 : Nội dung chính của văn học Việt Nam quy trình từ thế kỉ XV đến hết thế kỉ XVII là?

A. Khẳng định và ca tụng dân tộc bản địa, ca tụng chính sách phong kiến.

B. Bước đầu quan tâm tới số phận con người.

C. Thể hiện rõ ràng tinh thần nhân đạo thâm thúy, đòi quyền sống, quyền tự do.

D. Phê phán triều đình phong kiến, thể hiện tinh thần yêu nước, chống xâm lược.

Hiển thị đáp án

Câu 6 : Nội dung chính của văn học Việt Nam quy trình từ thế kỉ XVIII đến nửa đầu thế kỉ XIX là?

A. Khẳng định và ca tụng dân tộc bản địa, ca tụng chính sách phong kiến.

B. Bước đầu quan tâm tới số phận con người.

C. Thể hiện rõ ràng tinh thần nhân đạo thâm thúy, đòi quyền sống, quyền tự do.

D. Phê phán triều đình phong kiến, thể hiện tinh thần yêu nước, chống xâm lược.

Hiển thị đáp án

Câu 7 : Nội dung chính của văn học Việt Nam quy trình nửa cuối thế kỉ XIX là?

A. Khẳng định và ca tụng dân tộc bản địa, ca tụng chính sách phong kiến.

B. Bước đầu quan tâm tới số phận con người.

C. Thể hiện rõ ràng tinh thần nhân đạo thâm thúy, đòi quyền sống, quyền tự do.

D. Phê phán triều đình phong kiến, thể hiện tinh thần yêu nước, chống xâm lược.

Hiển thị đáp án

Câu 8 : Chủ nghĩa yêu nước thể hiện rõ ràng trong tác phẩm nào sau này?

A. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc – Nguyễn Đình Chiểu.

B. Cáo bệnh bảo mọi người – Mãn Giác Thiền Sư.

C. Cảnh ngày hè – Nguyễn Trãi.

D. Chuyện người con gái Nam Xương – Nguyễn Dữ.

Hiển thị đáp án

Câu 9 : Trào lưu nhân đạo chủ nghĩa đòi quyền sống, niềm sung sướng thành viên và đấu tranh giải phóng con người, xuất hiện trong văn học Việt Nam quy trình nào?

A. Từ thế kỉ XVIII đến nửa đầu thế kỉ XIX.

B. Từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVII.

C. Từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIV.

D. Từ nửa cuối thế kỉ XIX.

Hiển thị đáp án

Câu 10 : Những yếu tố nào tác động đến việc tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin của văn học trung đại Việt Nam?

A. Truyền thống dân tộc bản địa

B. Tinh thần thời đại

C. Những ảnh hưởng từ quốc tế, hầu hết là của Trung Quốc

D. Tất cả đều đúng

Hiển thị đáp án

Câu 11 : Cảm hứng yêu nước trong văn học trung đại gắn sát với tư tưởng gì?

A. Tư tưởng nhân đạo

B. Tư tưởng thiên mệnh

C. Tư tưởng trung quân ái quốc

D. Tất cả đều đúng.

Hiển thị đáp án

Câu 12 : Cảm hứng thế sự khởi đầu xuất hiện trong văn học trung đại vào thời hạn nào?

A. Đầu đời Lê (thế kỉ XV)

B. Thời Lê – Mạc

C. Cuối đời Trần (thế kỉ XIV)

D. Thời Trịnh – Nguyễn

Hiển thị đáp án

Câu 13 : Dòng nào dưới đây không phải là biểu lộ của tính trang nhã trong văn học trung đại?

A. Đề tài, chủ đề: hướng tới cái cao cả, trang trọng hơn là cái đời thường bình dị.

B. Hình tượng nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp: hướng tới vẻ thanh nhã, mĩ lệ hơn là vẻ đẹp đơn sơ, mộc mạc.

C. Sử dụng những loại thuần túy của dân tộc bản địa.

D. Ngôn ngữ nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp là vật liệu ngôn từ cao quý, cách diễn đạt trau chuốt, hoa mĩ hơn là thông tục, tự nhien gần với đời sống.

Hiển thị đáp án

Câu 14 : Dòng nào dưới đây không phải là biểu lộ của quy trình dân tộc bản địa hóa hình thức văn học?

A. Sử dụng thi liệu, điển cố Hán học.

B. Sáng tạo ra chữ Nôm trên cơ sở những thành tố chữ Hán, để ghi âm, diễn đạt nghĩa tiếng Việt và dùng chữ Nôm trong sáng tác.

C. Việt hóa thể thơ Đường luật.

D. Lấy đề tài, tài liệu trực tiếp từ Việt Nam, từ đời sống nhân dân, dân tộc bản địa làm thi liệu.

Hiển thị đáp án

Câu 15 : Thể loại mà văn học trung đại tiếp thu từ văn học Trung Quốc là?

A. Truyện thơ

B. Phú

C. Ngâm khúc

D. Hát nói

Hiển thị đáp án

://.youtube/watch?v=9p8NUgQi9Nw

Bài giảng: Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX – Cô Trương Khánh Linh (Giáo viên VietJack)

Xem thêm những vướng mắc trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10 tinh lọc, có đáp án hay khác:

  Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

://.youtube/watch?v=2XPOG2CUIK4

4250

Video Dòng nào dưới đây không phải là biểu lộ của cảm hứng yêu nước trong văn học trung đại ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Dòng nào dưới đây không phải là biểu lộ của cảm hứng yêu nước trong văn học trung đại tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Dòng nào dưới đây không phải là biểu lộ của cảm hứng yêu nước trong văn học trung đại miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Tải Dòng nào dưới đây không phải là biểu lộ của cảm hứng yêu nước trong văn học trung đại Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Dòng nào dưới đây không phải là biểu lộ của cảm hứng yêu nước trong văn học trung đại

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Dòng nào dưới đây không phải là biểu lộ của cảm hứng yêu nước trong văn học trung đại vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Dòng #nào #dưới #đây #không #phải #là #biểu #hiện #của #cảm #hứng #yêu #nước #trong #văn #học #trung #đại