Mẹo về Đơn xin chuyển mục tiêu sử dụng đất mẫu số 11/ĐK Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đơn xin chuyển mục tiêu sử dụng đất mẫu số 11/ĐK được Update vào lúc : 2022-05-25 04:15:14 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đối với những người tiêu dùng đất, mục tiêu sử dụng đất là một yếu tố được người tiêu dùng đất rất quan tâm bởi nếu sử dụng sai mục tiêu sử dụng đất thì sẽ dẫn đến hành vi vi phạm pháp lý và nhiều trường hợp còn gây thiệt hại về tài sản.

1. Luật sư tư vấn đất đai

Thông qua quy trình tiếp xúc và trao đổi trực tiếp với những người tiêu dùng Công ty Luật Minh Gia nhận được thật nhiều yêu cầu tư vấn của người tiêu dùng liên quan đến yếu tố chuyển mục tiêu sử dụng đất. Trong số đó, những yêu cầu tư vấn về xử phạt do hành vi sử dụng đất sai mục tiêu và tự ý chuyển mục tiêu sử dụng đất sai quy định của pháp lý là những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng hơn nhiều.

Như vậy, hoàn toàn có thể thấy trên thực tiễn trong quy trình sử dụng đất có thật nhiều trường hợp người tiêu dùng đất sử dụng đất sai mục tiêu dẫn đến những trường hợp thiệt hại không mong muốn xẩy ra. Do vậy, để tránh những rủi ro không mong muốn không mong muốn xẩy ra quý người tiêu dùng nên tìm hiểu những quy định của pháp lý về yếu tố này.

Quý người tiêu dùng hoàn toàn có thể liên hệ với công ty Luật Minh Gia theo như hình thức gửi E-Mail tư vấn hoặc liên hệ tới số Hotline 1900.6169 để được tương hỗ tư vấn kịp thời.

2. Đơn xin chuyển mục tiêu sử dụng đất

Quy định pháp lý về Chuyển mục tiêu sử dụng đất

Đơn xin chuyển mục tiêu sử dụng đất trên đây chỉ mang tính chất chất chất tìm hiểu thêm, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu và phân tích quy định pháp lý liên quan trước lúc vận dụng vào thực tiễn.

——————————————————————–

ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 trong năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phía dẫn việc lập, chỉnh lý, quản trị và vận hành hồ sơ địa chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 11/ĐK

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

…..Giờ….phút, ngày…/…/….…

Quyển số ……, Số thứ tự……..

Người nhận hồ sơ

          (Ký, ghi rõ họ tên)

ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

 Kính gửi :………………………………………………………………..

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước lúc viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa thay thế nội dung đã viết )

1. Người sử dụng đất:

  1.1 Tên người tiêu dùng đất (Viết chữ in hoa):……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..           ………………………………………………………………………………………………………………………………..   

  1.2 Địa chỉ……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Thửa đất xin chuyển mục tiêu sử dụng:

   2.1. Thửa đất số:………………………………; 2.2. Tờ map số: ………………………………………..;

   2.3. Địa chỉ tại:……………………………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………… ……………………………………………………………;

   2.4. Diện tích thửa đất:………………. mét vuông; 2.5. Mục đích sử dụng đất:………………………………;                     

   2.6. Thời hạn sử dụng đất:……………………….;

   2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: ………………………………………………. …………………………………..;   

   2.8. Tài sản gắn sát với đất:………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………           …………………………………………………………………………………………………………………………………   

    2.9. Nghĩa vụ tài chính về đất đai:……………………………………………………………………………..

    2.10. Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất:

        – Số phát hành:…………………… (Số in ở trang 1 của giấy ghi nhận quyền sử dụng đất)

        – Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất:……………….., ngày cấp …../…../……..

3. Mục đích sử dụng đất xin được chuyển sang:

   ………………………………………………………………………………………………………………………………   

4- Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

      – Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên.

      – …………………………………………………………………………………………………………………………

      – …………………………………………………………………………………………………………………………

      – …………………………………………………………………………………………………………………………

      – …………………………………………………………………………………………………………………………

      – …………………………………………………………………………………………………………………………    

            Tôi xin cam kết nội dung kê khai trên đơn là đúng.

                                                      ….., ngày ….tháng …năm ……

                                                   Người viết đơn

                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

II- KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày….. tháng….năm …..

Người thẩm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày….. tháng….năm …..

Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn viết đơn

– Đơn này dùng trong những trường hợp chuyển mục tiêu sử dụng đất phải xin phép

– Đề gửi: Hộ mái ấm gia đình, thành viên, hiệp hội dân cư thì đề gửi Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất;  Tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức triển khai và thành viên quốc tế, người Việt Nam định cư ở quốc tế thì đề gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi có đất.  

–  Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người tiêu dùng đất như trên giấy tờ ghi nhận quyền sử dụng đất gồm những thông tin như sau: riêng với thành viên ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; riêng với những người Việt Nam định cư ở quốc tế và thành viên quốc tế ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; riêng với hộ mái ấm gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của toàn bộ vợ và chồng người đại diện thay mặt thay mặt cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của toàn bộ vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; riêng với tổ chức triển khai thì ghi tên tổ chức triển khai, ngày tháng năm xây dựng, số và ngày, cơ quan ký quyết định hành động xây dựng hoặc số giấy Đk marketing thương mại, giấy phép góp vốn đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

– Điểm 2 ghi những thông tin về thửa đất hiện giờ đang sử dụng như trên giấy tờ ghi nhận quyền sử dụng đất.

– Điểm 3 ghi rõ mục tiêu sử dụng đất mà người tiêu dùng đất xin được chuyển sang; trường hợp chuyển mục tiêu một phần diện tích s quy hoạnh thửa đất thì ghi thêm diện tích s quy hoạnh xin chuyển mục đich sử dụng;

– Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người tiêu dùng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); riêng với tổ chức triển khai sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức triển khai. 

————–

Tham khảo trường hợp luật sư tư vấn trực tuyến qua tổng đài: 1900.6169 như sau:

Câu hỏi – Có được phép chuyển mục tiêu sử dụng đất để xây dựng?

Chào A/C tư vấn Luật Minh Gia, nhờ A/C tư vấn giúp e như sau:Năm 2014, Cha mẹ cho e 01 miếng đất 1.000m2, qua tìm hiểu e được biết thửa đất cha, mẹ cho e là thuộc loại đất trồng cây nhiều năm và nằm trong quy hoạch cây xanh ven sông. Hiện e đã có mái ấm gia đình và chưa tồn tận nhà tại còn sống chung với cha mẹ, nên e tính quy đổi lên đất thổ cư được không? khu vực Hiện e đang ở  chưa tồn tại kế hoạch gì, chỉ nói chung chung là quy hoạch cây xanh mà xung quanh thửa đất e có nhiều nhà đã xây dựng được. E kính nhờ những A/C tư vấn giúp để e có nhờ ở, cám ơn thật nhiều.

Trả lời: Đối với yêu cầu tương hỗ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trong những trường hợp tương tự sau này:

>> Tư vấn về thủ tục, lệ phí chuyển mục tiêu sử dụng đất

>> Thủ tục chuyển mục tiêu sử dụng đất

Như vậy, trong trường hơp này anh/chị cần xác lập quy hoạch tại địa phương đã có được phép chuyển mục tiêu sử dụng lên đất ở hay là không, nếu đủ Đk được chuyển mục tiêu thì hoàn toàn có thể làm thủ tục chuyển mục tiêu nêu trên để được xây dựng hợp pháp.

Anh/chị tìm hiểu thêm để giải đáp vướng mắc của tớ! Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác Anh/chị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp.

Reply
7
0
Chia sẻ

4513

Clip Đơn xin chuyển mục tiêu sử dụng đất mẫu số 11/ĐK ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đơn xin chuyển mục tiêu sử dụng đất mẫu số 11/ĐK tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Đơn xin chuyển mục tiêu sử dụng đất mẫu số 11/ĐK miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Đơn xin chuyển mục tiêu sử dụng đất mẫu số 11/ĐK miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đơn xin chuyển mục tiêu sử dụng đất mẫu số 11/ĐK

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đơn xin chuyển mục tiêu sử dụng đất mẫu số 11/ĐK vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đơn #xin #chuyển #mục #đích #sử #dụng #đất #mẫu #số #11ĐK