Thủ Thuật Hướng dẫn Điều nào không đúng thời cơ nói về lizoxom Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Điều nào không đúng thời cơ nói về lizoxom được Update vào lúc : 2022-04-25 05:04:32 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Câu 1: Đặc điểm nào sau này chỉ có ở ti thể mà không còn ở tế bào vi trùng? 

  B. Có ADN dạng vòng và riboxom
  C. Được sinh ra bằng hình thức phân đôi
  D. Có những enzym thực thi quy trình hô hấp

Câu 2: Điều nào sau này là hiệu suất cao chính của ti thể?

  B. Tổng hợp những chất để cấu trúc nên tế bào và khung hình
  C. Tạo ra nhiều thành phầm trung gian phục vụ cho quy trình tổng hợp những chất
  D. Phân hủy những chất ô nhiễm cho tế bào

Câu 3: Trong nhiều chủng loại tế bào ở khung hình người sau này, loại tế bào nào có chứa nhiều ti thể nhất? 

  B. Tế bào da
  C. Tế bào xương
  D. Tế bào hồng cầu

Câu 4: Đặc điểm nào sau này không phải của ti thể?

  A. Hình dạng, kích thước, số lượng ti thể ở những tế bào là rất khác nhau
  B. Trong ti thể có chứa ADN và riboxom
  C. Màng trong của ti thể chứa hệ enzim hô hấp

Câu 5: Lục lạp có hiệu suất cao nào sau này?

  B. Đóng gói, vận chuyển những thành phầm hữu cơ ra ngoài tế bào
  C. Chuyển hóa đường và phân hủy chất ô nhiễm trong khung hình
  D. Tham gia vào quy trình tổng hợp và vận chuyển lipit

Câu 6: Bào quan ti thể có những hiệu suất cao nào sau này? 

Chuyển hóa nguồn tích điện thành ATP phục vụ cho tế bào hoạt động và sinh hoạt giải trí
Tổng hợp những chất để cấu trúc nên tế vào và khung hình
Tạo ra nhiều thành phầm trung gian phục vụ cho quy trình tổng hợp những chất

  A. 1, 2

  C. 2, 3
  D. 1, 2, 3

Câu 7: Có mấy điểm lưu ý chỉ có ở lục lạp?

Có màng kép trơn nhẵn
Chất nền có chứa ADN và riboxom
Hệ thống enzim được đính ở lớp màng trong
Có ở tế bào thực vật
Có ở tế bào động vật hoang dã và thực vật
Cung cấp nguồn tích điện cho tế bào

Câu 8: Đặc điểm nào sau này chỉ có ở ti thể mà không còn ở lục lạp

  A. làm trách nhiệm chuyển hóa nguồn tích điện
  B. Có màng ADN dạng vòng và riboxom

  D. Được sinh ra bằng hình thức phân đôi

Câu 9: Cho những điểm lưu ý sau: 

Có màng kép trơn nhẵn
Chất nền có chứa ADN và riboxom
Hệ thống enzim được đính ở lớp màng trong
Có ở tế bào thực vật
Có ở tế bào động vật hoang dã và thực vật
Cung cấp nguồn tích điện cho tế bào

Có mấy điểm lưu ý chỉ có ở ti thể?

Câu 10: Khi nói về số lượng lục lạp có trong tế bào, phát biểu nào sau này là đúng? 

  A. Trên cùng một cây, lá tại tầng trên có nhiều lục lạp hơn lá tại tầng dưới
  B. Trong cùng một lá, buổi sáng có nhiều lục lạp hơn buổi chiều

  D. Tất cả những tế bào thực vật đều phải có bào quan lục lạp để quang hợp

Câu 11: Cho những câu sau: 

Có màng kép trơn nhẵn
Chất nền có chứa ADN và riboxom
Hệ thống enzim được đính ở lớp màng trong
Có ở tế bào thực vật
Có ở tế bào động vật hoang dã và thực vật
Cung cấp nguồn tích điện cho tế bào

Nhưng điểm chỉ có ở ty thể và lục lạp là: 

Câu 12: Có một loại thuốc có tác dụng làm hỏng màng trong ti thể được sử dụng cho những người dân muốn giảm béo. Khi nói về loại thuốc này, phát biểu nào sau này sai? 

  A. Khi dùng loại thuốc này khung hình sẽ tiêu tốn gluxit và lipit rất nhanh

  C. Khi sử dụng loại thuốc này  hoàn toàn có thể gây chết người
  D. Loại thuốc này bị cấm sử dụng vì dùng nó rất  nguy hiểm

Câu 13: Loại tế bào hoàn toàn có thể quang hợp là

  B. tế bào nấm rơm
  C. tế bào trùng amip   
  D. tế bào động vật hoang dã

Câu 14: Trong những yếu tố cấu trúc sau này, yếu tố nào có chứa diệp lục và enzim quang hợp?

  A. màng tròn của lục lạp   

  C. màng ngoài của lục lạp   
  D. chất nền của lục lạp

Câu 15: Loại tế bào nào sau này có không bào tiêu hóa? 

  A. Tế bào ruột non ở người
  B. Tế bào của cây lúa

  D. Tế bào nấm men

Câu 16: Ở tế bào lông hút của rễ cây, hiệu suất cao hầu hết của không bào là: 

  A. chứa chất thải để ra ngoài
  B. chứa chất độc để tiêu diệt những vi sinh vật
  C. chứa chất dinh dưỡng để nuôi cây

Câu 17: Bào quan không bào được sinh ra từ bao nhiêu loại bào quan dưới đây? 

Bộ máy gongi
Lưới nội chất
Ti thể
Nhân tế bào
Riboxom

Câu 18: Khi nói về lizoxom và peroxixom, phát biểu nào sau này sai? 

  A. Đều là bào quan có màng đơn

  C. Đều thực thi hiệu suất cao tiêu hóa nội bào
  D. Enzym trong peroxixom xúc tác những phản ứng oxi hóa khử

Câu 19: Cho biết những enzym trong lizoxom hoạt động và sinh hoạt giải trí tốt nhất lúc pH môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên bằng 5. Điều gì sẽ xẩy ra với những con amip nếu người ta thêm vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên một chất làm bất hoạt những bơm proton trên màng lizoxom?

  A. Amip hoạt động và sinh hoạt giải trí thông thường
  B. Amip tiêu hóa thức ăn tốt hơn
  C. Amip không thể bắt mồi

Câu 20: Khi chứng tỏ cho giả thuyết ” ti thể và lục lạp có nguồn gốc từ tế bào nhân sơ, ẩn nhập vào tế bào nhân thực”, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng? 

Ti thể và lục lạp đều phải có màng kép, trong số đó màng ngoài rất giống màng tế bào nhân thực
Ti thể và lục lạp đều phải có ADN dạng vòng trần, kép, có riboxom 70S riêng giống tế bào nhân sơ
Ti thể và lục lạp đều hoàn toàn có thể phân đôi
Trên màng tế bào vi trùng có hệ dẫn truyền điển tử giống ở ti thể và lục lạp
Ti thể và lục lạp có nguồn gốc từ cùng một loại vi trùng tiếp theo đó chúng phân hóa dần về cấu trúc và chuyên hóa về hiệu suất cao

50. hiệu suất cao nào sau này không phải của lizôxôm ?

A. Tổng hợp màng, làm tăng diện tích s quy hoạnh màng sinh chất.

B. Làm trách nhiệm tiêu hoá nội bào.

C. Lam trách nhiệm phân huỷ những bào quan già và yếu

D. Tự tiêu tế bào thiết yếu cho việc biệt hoá và biến thái

51. Sử dụng lizin ghi lại để theo dõi sự di tán của một enzim đã cho toàn bộ chúng ta biết sau khi tiêm 10 phút thấy chúng xuất hiện ở (1), sau hơn 3 phút nữa chúng xuất hiện ở (2) và sau 180 phút được định khu trong (3). Cấu trúc (1) -> (2) -> (3) lần lượt sẽ là :

A. Ribôxôm -> lưới nội chất -» lizôxôm.

B. Mạng lươi nội chất hat —> bô máy Gôngi —> lizôxôm

C. Mạng lưới nội chất -> cỗ máy Gôngi -> lizôxôm.

D. Lưới nội chất —> lizôxôm —> màng sinh chất.

52. Chức năng nào sau này không phải của perôxixôm ?

A. Ôxi hoá axit uric.

B. Điều chỉnh chuyển hoá Glucôzơ.

C. Phân giải H2O2 nhờ Catalaza.

Quảng cáo

D. Phân giải những phân tử Prôtêin.

53. Chức năng nào sau này khỏng phải của không bào.

A. Chứa chất phế thải, ô nhiễm.

B. Chứa dung dịch muối khoáng,

C. Chứa không khí.

D. Chứa chất dinh dưỡng và sắc tố.

54. Trong cac tê bao nhân thưc ADN không tìm thây trong

A. Nhân.

B. Ti thể 

C. Lục lạp.

D. Ribôxôm.

Hướng dẫn

  Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Với vướng mắc trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 8, 9, 10: Tế bào nhân thực có đáp án, tinh lọc sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện trắc nghiệm, củng cố kiến thức và kỹ năng để đạt điểm trên cao trong bài thi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 10.

Câu 1: Cho những ý sau:

Quảng cáo

(1) Không có thành tế bào bao bọc bên phía ngoài

(2) Có màng nhân bao bọc vật chất di truyền

(3) Trong tế bào chất có khối mạng lưới hệ thống những bào quan

(4) Có khối mạng lưới hệ thống nội màng chia tế bào chất thành những xoang nhỏ

(5) Nhân chứa những nhiễm sắc thể (NST), NST lại gồm ADN và protein

Trong những ý trên, có mấy ý là điểm lưu ý của tế bào nhân thực?

A. 2    B. 4    C. 3    D. 5

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Trừ (1), còn sót lại đều đúng.

Câu 2: Đặc điểm không còn ở tế bào nhân thực là

A. Có màng nhân, có khối mạng lưới hệ thống những bào quan

B. Tế bào chất được phân thành nhiều xoang riêng không liên quan gì đến nhau

C. Có thành tế bào bằng peptidoglican

D. Các bào quan có màng bao bọc

Hiển thị đáp án

Quảng cáo

Câu 3: Nhân của tế bào nhân thực không còn điểm lưu ý nào sau này?

A. Nhân được bao bọc bởi lớp màng kép

B. Nhân chứa chất nhiễm sắc gòm ADN link với protein

C. Màng nhân có nhiều lỗ nhỏ để trao đổi chất với ngoài nhân

D. Nhân chứa nhiều phân tử ADN dạng vòng

Hiển thị đáp án

Câu 4: Trong thành phần của nhân tế bào có:

A.axit nitric   B. axit phôtphoric

C.axit clohidric   D. axit sunfuric

Hiển thị đáp án

Câu 5: Lưới nội chất hạt trong tế bào nhân thực có hiệu suất cao nào sau này?

A. Bao gói những thành phầm được tổng hợp trong tế bào

B. Tổng hợp protein tiết ra ngoài và protein cấu trúc nên màng tế bào

C. Sản xuất enzim tham gia vào quy trình tổng hợp lipit

D. Chuyển hóa đường và phân hủy chất ô nhiễm riêng với khung hình

Hiển thị đáp án

Câu 6: Mạng lưới nội chất trơn không còn hiệu suất cao nào sau này?

A. Sản xuất enzim tham gia vào quy trình tổng hợp lipit

B. Chuyển hóa đường trong tế bào

C. Phân hủy những chất ô nhiễm trong tế bào

D. Sinh tổng hợp protein

Hiển thị đáp án

Quảng cáo

Câu 7: Bảo quản riboxom không còn điểm lưu ý

A. Làm trách nhiệm tổng hợp protein

B. Được cấu trúc bởi hai thành phần đó đó là rARN và protein

C. Có cấu trúc gồm một tiểu phần lớn và một tiểu phần bé

D. Được bao bọc bởi màng kép phôtpholipit

Hiển thị đáp án

Câu 8: Những bộ phận nào của tế bào tham gia việc vận chuyển một protein thoát khỏi tế bào?v

A. Lưới nội chất hạt, cỗ máy Gôngi, túi tiết, màng tế bào

B. Lưới nội chất trơn, cỗ máy Gôngi, túi tiết, màng tế bào

C. cỗ máy Gôngi, túi tiết, màng tế bào

D. riboxom, cỗ máy Gôngi, túi tiết, màng tế bào

Hiển thị đáp án

Câu 9: Tế bào nào sau này có lưới nội chất trơn tăng trưởng?

A. tế bào biểu bì   B. tế bào gan

C. tế bào hồng cầu   D. tế bào cơ

Hiển thị đáp án

Câu 10: Khung xương trong tế bào không làm trách nhiệm

A. Giúp tế bào di tán

B. Nơi neo đậu của những bào quan

C. Duy trì hình dạng tế bào

D. Vận chuyển nội bào

Hiển thị đáp án

Câu 11: Điều nào sau này là hiệu suất cao chính của ti thể?

A. Chuyển hóa nguồn tích điện trong những hợp chất hữu cơ thành ATP phục vụ cho tế bào hoạt động và sinh hoạt giải trí

B. Tổng hợp những chất để cấu trúc nên tế bào và khung hình

C. Tạo ra nhiều thành phầm trung gian phục vụ cho quy trình tổng hợp những chất

D. Phân hủy những chất ô nhiễm cho tế bào

Hiển thị đáp án

Câu 12: Đặc điểm nào sau này không phải của ti thể?

A. Hình dạng, kích thước, số lượng ti thể ở những tế bào là rất khác nhau

B. Trong ti thể có chứa ADN và riboxom

C. Màng trong của ti thể chứa hệ enzim hô hấp

D. Ti thể được bao bọc bởi 2 lớp màng trơn nhẵn

Hiển thị đáp án

Câu 13: Lục lạp có hiệu suất cao nào sau này?

A. Chuyển hóa nguồn tích điện ánh sáng thành nguồn tích điện hóa năng

B. Đóng gói, vận chuyển những thành phầm hữu cơ ra ngoài tế bào

C. Chuyển hóa đường và phân hủy chất ô nhiễm trong khung hình

D. Tham gia vào quy trình tổng hợp và vận chuyển lipit

Hiển thị đáp án

Dùng tài liệu dưới đây để vấn đáp những câu 14 → 16

(1) Có màng kép trơn nhẵn

(2) Chất nền có chứa ADN và riboxom

(3) Hệ thống enzim được đính ở lớp màng trong

(4) Có ở tế bào thực vật

(5) Có ở tế bào động vật hoang dã và thực vật

(6) Cung cấp nguồn tích điện cho tế bào

Câu 14: Có mấy điểm lưu ý chỉ có ở lục lạp?

A. 2    B. 4    C. 5    D. 6

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

(2),(3),(4) và (6)

Câu 15: Có mấy điểm lưu ý chỉ có ở ti thể?

A. 2    B. 3    C. 4    D. 5

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

(2), (3), (5) và (6)

Câu 16: Có mấy điểm lưu ý chỉ có ở ti thể và lục lạp?

A. 2   B. 3   C. 4   D. 5

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

(2), (3) và (6)

Câu 17: Loại tế bào hoàn toàn có thể quang hợp là

A. tế bào vi trùng lam   B. tế bào nấm rơm

C. tế bào trùng amip   D. tế bào động vật hoang dã

Hiển thị đáp án

Câu 18: Trong những yếu tố cấu trúc sau này, yếu tố nào có chứa diệp lục và enzim quang hợp?

A. màng tròn của lục lạp   B. màng của tilacoit

C. màng ngoài của lục lạp   D. chất nền của lục lạp

Hiển thị đáp án

Câu 19: Cấu trúc nằm bên cạnh trong tế bào gồm một khối mạng lưới hệ thống túi màng dẹp xếp chồng lên nhau được gọi là

A. lưới nội chất   B. cỗ máy Gôngi

C. riboxom   D. màng sinh chất

Hiển thị đáp án

Câu 20: Cho những ý sau này:

(1) Có cấu trúc tương tự như cấu trúc của màng tế bào

(2) Là một khối mạng lưới hệ thống ống và xoang phân nhánh thông với nhau

(3) Phân chia tế bào chất thành những xoang nhỏ (tạo ra sự xoang hóa)

(4) Có chứa hệ enzim làm trách nhiệm tổng hợp lipit

(5) Có chứa hệ enzim làm trách nhiệm tổng hợp protein

Trong những ý trên có mấy ý là điểm lưu ý chung của mạng lưới nội chất trơn và mạng lưới nội chất hạt?

A. 2    B. 3    C. 4    D. 5

Hiển thị đáp án

Câu 21: Heemoglobin có trách nhiệm vận chuyển oxi trong máu gồm 2 chuỗi poolipeptit α và 2 chuỗi poolipeptit β. Bào quan làm trách nhiệm tổng hợp protein phục vụ cho quy trình tổng hợp hemoglobin là

A. ti thể   B. cỗ máy Gôngi

C. lưới nội chất hạt   D. lưới nội chất trơn

Hiển thị đáp án

Câu 22: Trong quy trình tăng trưởng của nòng nọc có quy trình đứt đuôi để trở thành ếch. Bào quan chứa enzim phân giải làm trách nhiệm tiêu hủy tế bào đuôi là

A. lưới nội chất   B. cỗ máy Gôngi

C. lizoxom   D. riboxom

Hiển thị đáp án

Câu 23: Lưới nội chất trơn không còn hiệu suất cao

A. Tổng hợp bào quan peroxixom

B. Tổng hợp lipit, phân giải chất độc

C. Tổng hợp protein

D. Vận chuyển nội bào

Hiển thị đáp án

Câu 24: Cho những phát biểu sau về riboxom. Phát biểu nào sai?

A. Lizoxom được bao bọc bởi lớp màng kép

B. Lizoxom chỉ có ở tế bào động vật hoang dã

C. Lizoxom chứa nhiều enzim thủy phân

D. Lizoxom có hiệu suất cao phân hủy tế bào già và tế bào bị tổn thương.

Hiển thị đáp án

Câu 25: Testosteron là hoocmon sinh dục nam có bản chất là lipit. Bào quan làm trách nhiệm tổng hợp lipit để phục vụphujo quy trình tạo hoocmon này là

A. lưới nội chất hạt   B. riboxom

C. lưới nội chất trơn   D. cỗ máy Gôngi

Hiển thị đáp án

Câu 26: Cho những nhận định sau về không bào, nhận định nào sai?

A. Không bào ở tế bào thực vật có chứa những chất dự trữ, sắc tố, ion khoáng và dịch hữu cơ…

B. Không bào được tạo ra từ khối mạng lưới hệ thống lưới nội chất và cỗ máy Gôngi

C. Không bào được bao bọc bởi lớp màng kép

D. Không bào tiêu hóa ở động vật hoang dã nguyên sinh khá tăng trưởng.

Hiển thị đáp án

Câu 27: Cho những điểm lưu ý về thành phần và cấu trúc màng sinh chất

(1) Lớp kép photpholipit có những phân tử protein xen giữa

(2) Liên kết với những phân tử protein và lipit còn tồn tại những phân tử cacbohidrat

(3) Các phân tử photpholipit và protein thường xuyên hoạt động và sinh hoạt giải trí quanh vị trí nhất định của màng

(4) Xen Một trong những phân tử photpholipit còn tồn tại những phân tử colesteron

(5) Xen Một trong những phân tử photpholipit là những phân tử glicoprotein

Có mấy điểm lưu ý đúng theo quy mô khảm – động của màng sinh chất?

A. 2    B. 3    C. 4    D. 5

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: 1 – 2 – 3 – 4 đúng

5 – sai, vì gai glycoprotein gắn bên phía ngoài màng photpholipid để nhận ra chất lạ xâm nhập tế bào.

Câu 28: Màng sinh chất có cấu trúc động là nhờ

A. Các phân tử photpholipit và protein thường xuyên dịch chuyển

B. Màng thường xuyên hoạt động và sinh hoạt giải trí xung quanh tế bào

C. Tế bào thường xuyên hoạt động và sinh hoạt giải trí nên màng có cấu trúc động

D. Các phân tử protein và colesteron thường xuyên hoạt động và sinh hoạt giải trí

Hiển thị đáp án

Câu 29: Các lỗ nhỏ trên màng sinh chất

A. Do sự tiếp giáp của hai lớp màng sinh chất

B. Được hình thành trong những phân tử protein nằm trong suốt chiều dài của chúng

C. Là những lỗ nhỏ hình thành trong những phân tử lipit

D. Là nơi duy nhất vận chuyển những chất qua màng tế bào

Hiển thị đáp án

Câu 30: Ở tế bào thực vật và tế bào nấm, bên phía ngoài màng sinh chất còn tồn tại

A. Chất nền ngoại bào

B. Lông và roi

C. Thành tế bào

D. Vỏ nhầy

Hiển thị đáp án

Câu 31: Chức năng nào sau này không phải của màng sinh chất?

A. Sinh tổng hợp protein để tiết ra ngoài

B. Mang những dấu chuẩn đặc trưng cho tế bào

C. Tiếp nhận và di truyền thông tin vào trong tế bào

D. Thực hiện troa đổi chất giữa tế bào với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

Hiển thị đáp án

Câu 32: Thành tế bào thực vật không còn hiệu suất cao

A. Bảo vệ, chống sức trương của nước làm vỡ tung tế bào

B. Quy định kĩ năng sinh sản và sinh trưởng của tế bào

C. Quy định hình dạng, kích thước của tế bào

D. Giúp những tế bào ghép nối và liên lạc với nhau bằng cầu sinh chất

Hiển thị đáp án

Câu 33: Không bào lớn, chứa những ion khoáng và chất hữu cơ tạo ra áp suất thẩm thấu lớn có ở loại tế bào nào sau này?

A. tế bào lông hút   B. tế bào lá cây

C. tế bào cánh hoa   D. tế bào thân cây

Hiển thị đáp án

Câu 34: Không bào tiêu hóa tăng trưởng mạnh ở

A. người   B. lúa

C. trùng giày   D. nấm men

Hiển thị đáp án

Câu 35: Hình dạng của tế bào động vật hoang dã được duy trì ổn định nhờ cấu trúc

A. lưới nội chất   B. khung xương tế bào

C. chất nền ngoại bào   D. cỗ máy Gôngi

Hiển thị đáp án

Xem thêm Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 có đáp án, hay khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Reply
7
0
Chia sẻ

4090

Clip Điều nào không đúng thời cơ nói về lizoxom ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Điều nào không đúng thời cơ nói về lizoxom tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Điều nào không đúng thời cơ nói về lizoxom miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Điều nào không đúng thời cơ nói về lizoxom Free.

Giải đáp vướng mắc về Điều nào không đúng thời cơ nói về lizoxom

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Điều nào không đúng thời cơ nói về lizoxom vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Điều #nào #không #đúng #khi #nói #về #lizoxom