Mẹo về Đề bài – thử tài bạn 9 trang 165 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – thử tài bạn 9 trang 165 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1 được Update vào lúc : 2022-01-27 06:08:24 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trong mỗi hình sau, những kí hiệu bằng nhau về góc, cạnh đã được ghi lại trên hình. Hãy cho biết thêm thêm hình nào có tam giác vuông bằng nhau. Nếu có thì chúng bằng nhau theo trường hợp nào ?

Đề bài

Trong mỗi hình sau, những kí hiệu bằng nhau về góc, cạnh đã được ghi lại trên hình. Hãy cho biết thêm thêm hình nào có tam giác vuông bằng nhau. Nếu có thì chúng bằng nhau theo trường hợp nào ?

Lời giải rõ ràng

*Xét tam giác IAD vuông tại I và tam giác IAE vuông tại I có:

ID = IE (gt)

AI là cạnh chung.

Do đó: (Delta IAD = Delta IAE(c.g.c))

*Xét tam giác HAB vuông tại H và tam giác HAC vuông tại H có:

(widehat BAH = widehat CAH(gt))

AH là cạnh chung.

Do đó: (Delta HAB = Delta HAC(g.c.g))

*Xét tam giác EDI vuông tại E và FDI vuông tại F có:

DI là cạnh chung.

(widehat EDI = widehat FDI(gt))

Do đó: (Delta EDI = Delta FDI) (cạnh huyền – góc nhọn)

Hai tam giác vuông NMO và PNO không bằng nhau.

://.youtube/watch?v=uph7t7OC710

Reply
0
0
Chia sẻ

4159

Clip Đề bài – thử tài bạn 9 trang 165 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1 ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – thử tài bạn 9 trang 165 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Đề bài – thử tài bạn 9 trang 165 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – thử tài bạn 9 trang 165 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – thử tài bạn 9 trang 165 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – thử tài bạn 9 trang 165 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #thử #tài #bạn #trang #tài #liệu #dạy #học #toán #tập