Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – lesson six – unit 6 – family & friends special edition grade 4 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – lesson six – unit 6 – family & friends special edition grade 4 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-24 09:10:17 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

get up / have breakfast / start school / finish school / have dinner / go to bed.

Đề bài

Listening

1. Listen and write the number.

Click here to listen

Script:

1. A. Do you get up early every day Tien?

B. Yes, I do. It’s a long walk to school.

A. What time do you get up?

B. I get up 5 o’clock.

2. A. Do you have breakfast with your family every morning?

B. Yes, I do. We have breakfast before we go to school.

3. B. After breakfast, I go to school.

A. Is, it a long walk?

B. Yes, it is. But I like it a lot.

4. A. Do you stay school all day, Tien?

B. No, I don’t. I come home in the afternoon. And help on the farm.

5. A. What do you do before you go to bed?

B. I read a book before I go to bed.

A. What do you read about?

B. I read about everything.

Dịch:

1. A. Bạn có thức dậy sớm không Tiên?

B. Có, tôi thức dậy sớm, con phố tới trường rất dài.

A. Bạn thức dậy lúc mấy giờ?

B. Tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng.

2. A. Bạn có bữa sáng với mái ấm gia đình của bạn mỗi sáng không?

B. Có, chúng tôi ăn sáng trước lúc chúng tôi đến trường.

3. B. Sau bữa sáng, tôi đi đến trường.

A. Đường đi dạo rất dài phải không?

B. Đúng vậy. Nhưng tôi rất thích.

4. A. Bạn ở trong nhà một ngày dài phải không Tiên?

B. Không, không phải. Tôi về nhà vào buổi chiều. Và giúp sức việc ở nông trại.

5. A. Bạn sẽ làm gì trước lúc đi ngủ?

B. Tôi đọc sách trước lúc tôi đi ngủ.

A. Bạn đọc về cái gì?

B. Tôi đọc về mọi thứ.

Speaking

2. Ask and answer about you.

get up / have breakfast / start school / finish school / have dinner / go to bed.

+ What time do you get up?

=> I get up five thirty.

+ What time do you have breakfast?

=> I have breakfast five forty-five.

Lời giải rõ ràng

1.

1 c

2 e

3 d

4 a

5 b

2.

+ What time do you get up?

=> I get up six o’clock.

+ What time do you have breakfast?

=>I have breakfast six thirty.

+ What time do you start school?

=> I start school seven o’clock.

+ What time do you finish school?

=> I finish school 5 P.M

+ What time do you have dinner?

=> I have dinner 7 P.M.

+ What time do you go to bed?

=> I go to bed 9 P.M.

://.youtube/watch?v=TewzBLQfV6A

Reply
6
0
Chia sẻ

4085

Review Đề bài – lesson six – unit 6 – family & friends special edition grade 4 ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – lesson six – unit 6 – family & friends special edition grade 4 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Đề bài – lesson six – unit 6 – family & friends special edition grade 4 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Đề bài – lesson six – unit 6 – family & friends special edition grade 4 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – lesson six – unit 6 – family & friends special edition grade 4

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – lesson six – unit 6 – family & friends special edition grade 4 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #lesson #unit #family #amp #friends #special #edition #grade