Thủ Thuật về Đề bài – hoạt động và sinh hoạt giải trí 7 trang 14 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1 Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – hoạt động và sinh hoạt giải trí 7 trang 14 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1 được Update vào lúc : 2022-01-26 11:07:43 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

(eqalign & b)x.y = a over b.c over d = a.c over b.d cr & x:y = a over b:c over d = a over b.d over c = ad over bc cr )

Đề bài

a) Cho hai số hữu tỉ x và y, đặt (x = a over m) và (y = b over m) với (a,,b,,m in Z;,,m > 0)

Em hãy điền tiếp vào chỗ chấm dưới đây:

(x + y = a over m + b over m = ……..)

(x – y = a over m – b over m = ……..)

b) Cho hai số hữu tỉ x và y, đặt (x = a over b) và (y = c over d,,left( y ne 0 right)). Em hãy điền tiếp vào chỗ chấm dưới đây:

(x.y = a over b.c over d = ……..)

(x:y = a over b:c over d = …….. = ………)

Lời giải rõ ràng

(eqalign & a)x + y = a over m + b over m = a + b over m cr & x – y = a over m – b over m = a – b over m cr )

(eqalign & b)x.y = a over b.c over d = a.c over b.d cr & x:y = a over b:c over d = a over b.d over c = ad over bc cr )

4575

Review Đề bài – hoạt động và sinh hoạt giải trí 7 trang 14 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – hoạt động và sinh hoạt giải trí 7 trang 14 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Đề bài – hoạt động và sinh hoạt giải trí 7 trang 14 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Tải Đề bài – hoạt động và sinh hoạt giải trí 7 trang 14 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – hoạt động và sinh hoạt giải trí 7 trang 14 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – hoạt động và sinh hoạt giải trí 7 trang 14 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #hoạt #động #trang #tài #liệu #dạy #học #toán #tập