Thủ Thuật về Đề bài – câu 6.16 trang 198 sbt đại số 10 nâng cao Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – câu 6.16 trang 198 sbt đại số 10 nâng cao được Update vào lúc : 2022-01-30 12:08:24 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trên một đường tròn khuynh hướng cho ba điểm A, M, N sao cho sđ cung (AM = dfracpi 6); sđ cung (AN = dfrackpi 789,left( k in Z right)). Tìm (k in N)để M trùng với N và tìm (k in N) để M và N đối xứng qua tâm đường tròn.

Đề bài

Trên một đường tròn khuynh hướng cho ba điểm A, M, N sao cho sđ cung (AM = dfracpi 6); sđ cung (AN = dfrackpi 789,left( k in Z right)). Tìm (k in N)để M trùng với N và tìm (k in N) để M và N đối xứng qua tâm đường tròn.

Lời giải rõ ràng

N trùng M khi và chỉ khi có số nguyên l để (dfrackpi 789 = dfracpi 6 + l2pi ) hay (k = 133left( 1 + 12l right)).

Do (k in N) nên (l in N).

. N đối xứng với M qua tâm của đường tròn khi và chỉ khi có số nguyên l để (beginarrayldfrackpi 789 = dfracpi 6 + left( 2l + 1 right)pi \ Leftrightarrow k = 133left( 7 + 12l right)endarray)

Do (k in N) nên (l in N).

://.youtube/watch?v=FPkNPmQ2mZw

Reply
7
0
Chia sẻ

4445

Video Đề bài – câu 6.16 trang 198 sbt đại số 10 nâng cao ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – câu 6.16 trang 198 sbt đại số 10 nâng cao tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Đề bài – câu 6.16 trang 198 sbt đại số 10 nâng cao miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Tải Đề bài – câu 6.16 trang 198 sbt đại số 10 nâng cao miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – câu 6.16 trang 198 sbt đại số 10 nâng cao

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – câu 6.16 trang 198 sbt đại số 10 nâng cao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #câu #trang #sbt #đại #số #nâng #cao