Thủ Thuật về Đề bài – câu 2 trang 49 sgk công nghệ tiên tiến và phát triển 7 Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – câu 2 trang 49 sgk công nghệ tiên tiến và phát triển 7 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-16 05:14:22 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

* Mục đích của dữ gìn và bảo vệ nông sản: Hạn chế hao hụt về số lượng và giảm sút về chất lượng của nông sản. Ví dụ không dữ gìn và bảo vệ hoặc dữ gìn và bảo vệ không tốt, những nông sản dễ bị mốc, mọt phá hoại, rau quả sẽ bị thối.

Đề bài

Bảo quản nông sản nhằm mục đích mục tiêu gì và bằng phương pháp nào ?

Lời giải rõ ràng

* Mục đích của dữ gìn và bảo vệ nông sản: Hạn chế hao hụt về số lượng và giảm sút về chất lượng của nông sản. Ví dụ không dữ gìn và bảo vệ hoặc dữ gìn và bảo vệ không tốt, những nông sản dễ bị mốc, mọt phá hoại, rau quả sẽ bị thối.

* Một số cách dữ gìn và bảo vệ nông sản:

+ Bảo quản thông thoáng: Nông sản được để trong kho những vẫn tiếp xúc với không khí bên phía ngoài.

+ Bảo quản kín: Bảo quản trong kho, phương tiện đi lại kín không cho không khí xâm nhập.

+ Bảo quản lạnh: Đưa nông sản vào kho lạnh giảm sự hoạt động và sinh hoạt giải trí của vi sinh vật

://.youtube/watch?v=j8Swj30i0BU

Reply
3
0
Chia sẻ

4617

Video Đề bài – câu 2 trang 49 sgk công nghệ tiên tiến và phát triển 7 ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – câu 2 trang 49 sgk công nghệ tiên tiến và phát triển 7 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Đề bài – câu 2 trang 49 sgk công nghệ tiên tiến và phát triển 7 miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Đề bài – câu 2 trang 49 sgk công nghệ tiên tiến và phát triển 7 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – câu 2 trang 49 sgk công nghệ tiên tiến và phát triển 7

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – câu 2 trang 49 sgk công nghệ tiên tiến và phát triển 7 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #câu #trang #sgk #công #nghệ