Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – bài tập 37 trang 79 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2 Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài tập 37 trang 79 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2 được Update vào lúc : 2022-01-27 09:20:26 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đa thức Q.(x) = x4 + 4×2 có nghiệm là 0 vì Q.(0) = 04 + 4.02 = 0 => Chọn đáp án c).

Đề bài

Đa thức (Q.left( x right) = x^4 + 4x^2) có nghiệm là :

a) x = 2; b) x = -2; c) x = 0.

Lời giải rõ ràng

Đa thức Q.(x) = x4 + 4×2 có nghiệm là 0 vì Q.(0) = 04 + 4.02 = 0 => Chọn đáp án c).

Cách khác: x4 + 4×2 = x2(x2 + 4) = 0

=> x2 = 0 => x = 0.

4435

Video Đề bài – bài tập 37 trang 79 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2 ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài tập 37 trang 79 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Đề bài – bài tập 37 trang 79 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài tập 37 trang 79 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – bài tập 37 trang 79 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài tập 37 trang 79 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #tập #trang #tài #liệu #dạy #học #toán #tập