Thủ Thuật về Đề bài – bài 4 trang 44 tài liệu dạy – học hoá học 9 tập. 1 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 4 trang 44 tài liệu dạy – học hoá học 9 tập. 1 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-31 16:05:27 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

(eqalign & Cu(OH)_2,,,,,,,,,xrightarrowt^o,,,CuO,,, + ,,,,H_2O cr & 0,07,, to ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,07,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,mol cr )

Đề bài

Nhiệt phân 6,86 gam đồng hidroxit, tính lượng đồng oxit màu đen thu được.

Lời giải rõ ràng

(n_Cu(OH)_2 =dfracm_Cu(OH)_2M_Cu(OH)_2 = dfrac6,8698= 0,07,,mol)

Phương trình hóa học

(eqalign
& Cu(OH)_2,,,,,,,,,xrightarrowt^o,,,CuO,,, + ,,,,H_2O cr
& 0,07,, to ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,07,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,mol cr )

Theo phương trình:

(n_CuO = 0,07,mol )

(Rightarrow m_CuO = 0,07.80 = 5,6,gam)

4538

Video Đề bài – bài 4 trang 44 tài liệu dạy – học hoá học 9 tập. 1 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài 4 trang 44 tài liệu dạy – học hoá học 9 tập. 1 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Đề bài – bài 4 trang 44 tài liệu dạy – học hoá học 9 tập. 1 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài 4 trang 44 tài liệu dạy – học hoá học 9 tập. 1 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 4 trang 44 tài liệu dạy – học hoá học 9 tập. 1

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 4 trang 44 tài liệu dạy – học hoá học 9 tập. 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bai #trang #tai #liêu #day #hoc #hoa #hoc #tâp