Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – bài 31 trang 12 sbt toán 9 tập 2 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 31 trang 12 sbt toán 9 tập 2 được Update vào lúc : 2022-02-13 21:01:44 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

(eqalign{& left( I right)left{ matrixdisplaystylex + 1 over 3 – y + 2 over 4 = 2left( x – y right) over 5 crdisplaystylex – 3 over 4 – y – 3 over 3 = 2y – x cr right. cr& Leftrightarrow left{ matrix20(x + 1) – 15(y +2) = 12[2(x – y)] cr3(x – 3) – 4(y -3) = 12(2y – x) cr right. cr& Leftrightarrow left{ matrix20x + 20 – 15y – 30 = 24x – 24y cr3x – 9 – 4y + 12 = 24y – 12x cr right.cr& Leftrightarrow left{ matrix4x – 9y = – 10 cr15x – 28y = – 3 cr right. cr& Leftrightarrow left{ matrix60x – 135y = – 150 cr60x – 112y = – 12 cr right. cr& Leftrightarrow left{ matrix – 23y = – 138 cr4x – 9y = – 10 cr right. cr& Leftrightarrow left{ matrixy = 6 cr4x – 9.6 = – 10 cr right. cr& Leftrightarrow left{ matrixy = 6 cr4x = 44 cr right. Leftrightarrow left matrixy = 6 crx = 11 cr right. cr )

Đề bài

Tìm giá trị của (m) để nghiệm của hệ phương trình

(left{ matrixdisplaystyle
x + 1 over 3 – y + 2 over 4 = 2left( x – y right) over 5 cr
displaystylex – 3 over 4 – y – 3 over 3 = 2y – x cr right.)

cũng là nghiệm của phương trình (3mx 5y = 2m + 1.)

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Sử dụng:

– Biến đổi hệ phương trình đã cho về hệ phương trình số 1 hai ẩn và giải hệ bằng phương pháp cộng đại số.

– Thay nghiệm của hệ phương trình vừa tìm kiếm được vào phương trình chứa tham số (m) để tìm (m).

Lời giải rõ ràng

Giải hệ phương trình:

(eqalign{
& left( I right)left{ matrixdisplaystyle
x + 1 over 3 – y + 2 over 4 = 2left( x – y right) over 5 cr
displaystylex – 3 over 4 – y – 3 over 3 = 2y – x cr
right. cr
& Leftrightarrow left{ matrix
20(x + 1) – 15(y +2) = 12[2(x – y)] cr
3(x – 3) – 4(y -3) = 12(2y – x) cr
right. cr
& Leftrightarrow left{ matrix
20x + 20 – 15y – 30 = 24x – 24y cr
3x – 9 – 4y + 12 = 24y – 12x cr
right.cr
& Leftrightarrow left{ matrix
4x – 9y = – 10 cr
15x – 28y = – 3 cr
right. cr
& Leftrightarrow left{ matrix
60x – 135y = – 150 cr
60x – 112y = – 12 cr
right. cr
& Leftrightarrow left{ matrix
– 23y = – 138 cr
4x – 9y = – 10 cr
right. cr& Leftrightarrow left{ matrix
y = 6 cr
4x – 9.6 = – 10 cr
right. cr
& Leftrightarrow left{ matrix
y = 6 cr
4x = 44 cr
right. Leftrightarrow left matrix
y = 6 cr
x = 11 cr right. cr )

Để ((x; y) = (11; 6)) là nghiệm của phương trình (3mx 5y = 2m + 1) ta thay (x = 11; y = 6) vào phương trình trên ta được:

(33m – 30 = 2m + 1) (Leftrightarrow 31m = 31 Leftrightarrow m = 1)

Vậy với (m = 1) thì nghiệm của hệ ((I)) cũng là nghiệm của phương trình: (3mx 5y = 2m + 1.)

://.youtube/watch?v=svYOMwuJQ2g

Reply
9
0
Chia sẻ

4062

Review Đề bài – bài 31 trang 12 sbt toán 9 tập 2 ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – bài 31 trang 12 sbt toán 9 tập 2 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Đề bài – bài 31 trang 12 sbt toán 9 tập 2 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài 31 trang 12 sbt toán 9 tập 2 Free.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài 31 trang 12 sbt toán 9 tập 2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 31 trang 12 sbt toán 9 tập 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sbt #toán #tập