Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – bài 3 trang 9 sách tài liệu dạy – học vật lí 7 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 3 trang 9 sách tài liệu dạy – học vật lí 7 được Update vào lúc : 2022-01-28 04:07:19 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

B: Chưa đúng vì có nguồn sang đặt trước mắt nhưng nếu mắt bị che kín thì cũng không nhìn thấy được.

Đề bài

Ta nhận ra được ánh sáng khi

A. Đang là ban ngày

B. Có một nguồn sáng đặt trước mặt

C. Ta đang mở mắt

D. Có ánh sáng truyền vào mắt ta.

Lời giải rõ ràng

A: Chưa đúng vì đang là ban ngày nhưng nếu mắt bị che kín thì cũng không nhìn thấy được.

B: Chưa đúng vì có nguồn sang đặt trước mắt nhưng nếu mắt bị che kín thì cũng không nhìn thấy được.

C: Chưa đúng vì ta đang mở mắt nhưng vào ban đêm thì mắt cũng không nhìn thấy được.

D: Đúng vì có ánh sáng truyền vào mắt ta.

Chọn D

4196

Review Đề bài – bài 3 trang 9 sách tài liệu dạy – học vật lí 7 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – bài 3 trang 9 sách tài liệu dạy – học vật lí 7 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài 3 trang 9 sách tài liệu dạy – học vật lí 7 miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Đề bài – bài 3 trang 9 sách tài liệu dạy – học vật lí 7 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – bài 3 trang 9 sách tài liệu dạy – học vật lí 7

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 3 trang 9 sách tài liệu dạy – học vật lí 7 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sách #tài #liệu #dạy #học #vật #lí