Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – bài 3 trang 52 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 3 trang 52 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-27 22:09:20 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

(eqalign & a);4^3.8^2 = 4.4.4.8.8 = 2^2.2^2.2^2.2^3.2^3 cr&;;;= 2^2 + 2 + 2 + 3 + 3 = 2^12 cr & b);9^3.27^4 = 9.9.9.27.27.27.27 cr&;;;= 3^2.3^2.3^2.3^3.3^3.3^3.3^3 cr&;;;= 3^2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3^18 cr & c);27^3.9^4.243 = 27.27.27.9.9.9.9.243 cr&;;;= 3^3.3^3.3^3.3^2.3^2.3^2.3^2.3^5 cr&;;;= 3^3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 5 = 3^22 cr )

Đề bài

Viết cách tích sau này dưới dạng lũy thừa của một số trong những.

a) (4^3.8^2)

b) (9^3.27^4)

c) (27^3.9^4.243).

Lời giải rõ ràng

(eqalign & a);4^3.8^2 = 4.4.4.8.8 = 2^2.2^2.2^2.2^3.2^3 cr&;;;= 2^2 + 2 + 2 + 3 + 3 = 2^12 cr & b);9^3.27^4 = 9.9.9.27.27.27.27 cr&;;;= 3^2.3^2.3^2.3^3.3^3.3^3.3^3 cr&;;;= 3^2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3^18 cr & c);27^3.9^4.243 = 27.27.27.9.9.9.9.243 cr&;;;= 3^3.3^3.3^3.3^2.3^2.3^2.3^2.3^5 cr&;;;= 3^3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 5 = 3^22 cr )

4046

Video Đề bài – bài 3 trang 52 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài 3 trang 52 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Đề bài – bài 3 trang 52 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Đề bài – bài 3 trang 52 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài 3 trang 52 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 3 trang 52 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #tài #liệu #dạy #học #toán #tập