Mẹo Hướng dẫn Đề bài – bài 3 trang 52 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 3 trang 52 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-27 22:09:20 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

(eqalign & a);4^3.8^2 = 4.4.4.8.8 = 2^2.2^2.2^2.2^3.2^3 cr&;;;= 2^2 + 2 + 2 + 3 + 3 = 2^12 cr & b);9^3.27^4 = 9.9.9.27.27.27.27 cr&;;;= 3^2.3^2.3^2.3^3.3^3.3^3.3^3 cr&;;;= 3^2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3^18 cr & c);27^3.9^4.243 = 27.27.27.9.9.9.9.243 cr&;;;= 3^3.3^3.3^3.3^2.3^2.3^2.3^2.3^5 cr&;;;= 3^3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 5 = 3^22 cr )

Đề bài

Viết cách tích sau này dưới dạng lũy thừa của một số trong những.

a) (4^3.8^2)

b) (9^3.27^4)

c) (27^3.9^4.243).

Lời giải rõ ràng

(eqalign & a);4^3.8^2 = 4.4.4.8.8 = 2^2.2^2.2^2.2^3.2^3 cr&;;;= 2^2 + 2 + 2 + 3 + 3 = 2^12 cr & b);9^3.27^4 = 9.9.9.27.27.27.27 cr&;;;= 3^2.3^2.3^2.3^3.3^3.3^3.3^3 cr&;;;= 3^2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3^18 cr & c);27^3.9^4.243 = 27.27.27.9.9.9.9.243 cr&;;;= 3^3.3^3.3^3.3^2.3^2.3^2.3^2.3^5 cr&;;;= 3^3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 5 = 3^22 cr )

4521

Video Đề bài – bài 3 trang 52 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – bài 3 trang 52 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Đề bài – bài 3 trang 52 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Đề bài – bài 3 trang 52 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 3 trang 52 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 3 trang 52 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #tài #liệu #dạy #học #toán #tập