Thủ Thuật về Đề bài – bài 2 trang 33 tài liệu dạy – học toán 8 tập 1 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 2 trang 33 tài liệu dạy – học toán 8 tập 1 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-29 04:20:25 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

(eqalign & a),,3xleft( x – 2 right) + 5left( x – 2 right) = left( x – 2 right)left( 3x + 5 right) cr & b),,7x^2left( y + 3 right) – 14xleft( 3 + y right) = 7xleft( y + 3 right)left( x – 2 right) cr & c),,10x^2left( x – y right) + 15x^3left( y – x right) = 10x^2left( x – y right) – 15x^3left( x – y right) = 5x^2left( x – y right)left( 2 – 3x right) cr & d),,5xleft( 2x – 3y right) – 15left( 3y – 2x right) = 5xleft( 2x – 3y right) + 15left( 2x – 3y right) = 5left( 2x – 3y right)left( x + 3 right) cr )

Đề bài

Phân tích những đa thức sau thành nhân tử

a) (3x(x – 2) + 5(x – 2))

b) (7x^2(y + 3) – 14x(3 + y)) ;

c) (10x^2(x – y) + 15x^3(y – x)) ;

d) (5x(2x – 3y) – 15(3y – 2x)) .

Vận dụng hằng đẳng thức (A^2 – B^2 = (A – B)(A + B))

Lời giải rõ ràng

(eqalign & a),,3xleft( x – 2 right) + 5left( x – 2 right) = left( x – 2 right)left( 3x + 5 right) cr & b),,7x^2left( y + 3 right) – 14xleft( 3 + y right) = 7xleft( y + 3 right)left( x – 2 right) cr & c),,10x^2left( x – y right) + 15x^3left( y – x right) = 10x^2left( x – y right) – 15x^3left( x – y right) = 5x^2left( x – y right)left( 2 – 3x right) cr & d),,5xleft( 2x – 3y right) – 15left( 3y – 2x right) = 5xleft( 2x – 3y right) + 15left( 2x – 3y right) = 5left( 2x – 3y right)left( x + 3 right) cr )

4092

Video Đề bài – bài 2 trang 33 tài liệu dạy – học toán 8 tập 1 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài 2 trang 33 tài liệu dạy – học toán 8 tập 1 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài 2 trang 33 tài liệu dạy – học toán 8 tập 1 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Đề bài – bài 2 trang 33 tài liệu dạy – học toán 8 tập 1 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – bài 2 trang 33 tài liệu dạy – học toán 8 tập 1

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 2 trang 33 tài liệu dạy – học toán 8 tập 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #tài #liệu #dạy #học #toán #tập