Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – bài 2 trang 132 sgk đại số và giải tích 11 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 2 trang 132 sgk đại số và giải tích 11 được Update vào lúc : 2022-01-06 15:02:40 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

(beginarrayllim u_n = lim dfrac1n = 0\lim v_n = lim left( – dfrac1n right) = 0\u_n = dfrac1n > 0 Rightarrow fleft( u_n right) = sqrt dfrac1n + 1\ Rightarrow lim fleft( u_n right)= lim left( sqrt dfrac1n + 1 right)= 1\v_n = – dfrac1n

Đề bài

Cho hàm số

(f(x) = left{ matrix
sqrt x + 1 text nếu xge 0 hfill cr
2xtext nếu x < 0 hfill cr right.)

Và những dãy số ((u_n)) với (u_n=dfrac1n), ((v_n)) với (v_n= -dfrac1n).

Tính (lim u_n), (lim v_n), (lim f (u_n)) và (lim f(v_n))

Từ đó có kết luận gì về số lượng giới hạn của hàm số đã cho khi (x 0)?

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=EGJuoI9Wo4U

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

– Sử dụng số lượng giới hạn cơ bản (lim dfrac1n^k = 0) với (kin N^*)

– Thay (u_n,v_n) vào (f(x)) và tính số lượng giới hạn.

Lời giải rõ ràng

(beginarrayl
lim u_n = lim dfrac1n = 0\
lim v_n = lim left( – dfrac1n right) = 0\
u_n = dfrac1n > 0 Rightarrow fleft( u_n right) = sqrt dfrac1n + 1\ Rightarrow lim fleft( u_n right)= lim left( sqrt dfrac1n + 1 right)= 1\
v_n = – dfrac1n < 0 Rightarrow fleft( v_n right) = – dfrac2n\ Rightarrow lim fleft( v_n right) = lim left( – dfrac2n right)= 0
endarray)

Do (lim fleft( u_n right) = 1) nên (mathop lim limits_x to 0^ + fleft( x right) = 1).

(lim fleft( v_n right) = 0) nên (mathop lim limits_x to 0^ – fleft( x right) = 0).

Do đó (mathop lim limits_x to 0^ + fleft( x right) ne mathop lim limits_x to 0^ – fleft( x right)) nên không tồn tại số lượng giới hạn của hàm số tại (x = 0).

Vậy hàm số đã cho không còn số lượng giới hạn khi(x to 0).

4345

Review Đề bài – bài 2 trang 132 sgk đại số và giải tích 11 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài 2 trang 132 sgk đại số và giải tích 11 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài 2 trang 132 sgk đại số và giải tích 11 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Đề bài – bài 2 trang 132 sgk đại số và giải tích 11 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 2 trang 132 sgk đại số và giải tích 11

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 2 trang 132 sgk đại số và giải tích 11 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sgk #đại #số #và #giải #tích