Thủ Thuật về Đề bài – bài 15 trang 103 tài liệu dạy – học toán 9 tập 2 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 15 trang 103 tài liệu dạy – học toán 9 tập 2 được Update vào lúc : 2022-02-01 19:04:24 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

(beginarraylwidehat OBC = widehat OCB = dfrac180^0 – widehat BOC2\widehat OCD = widehat ODC = dfrac180^0 – widehat COD2\widehat ODE = widehat ODE = dfrac180^0 – widehat DOE2\widehat OEA = widehat OAE = dfrac180^0 – widehat EOA2endarray)

Đề bài

Chứng minh (widehat OAB = widehat OBA = widehat OCD = widehat ODC = widehat ODE = widehat ODE = widehat OEA = widehat OAE)

Từ đó chứng tỏ nếu một ngũ giác nội tiếp và có những cạnh bằng nhau thì nó liệu có phải là ngũ giác đều.

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Chứng minh ngũ giác ABCDE có toàn bộ những góc bằng nhau.

Lời giải rõ ràng

Ta có: (AB = BC = CD = DE = EA )

(Rightarrow cung,AB = cung,BC = cung,CD = cung,DE = cung,EA) (những dây bằng nhau căng những cung bằng nhau).

( Rightarrow widehat AOB = widehat BOC = widehat COD = widehat DOE = widehat EOA) (số đo góc ở tâm bằng số đo cung bị chắn).

Xét (Delta OAB) có (OA = OB = R Rightarrow Delta OAB) cân tại O.

( Rightarrow widehat OAB = widehat OBA = dfrac180^0 – widehat OAB2).

Chứng minh tương tự ta có

(beginarraylwidehat OBC = widehat OCB = dfrac180^0 – widehat BOC2\widehat OCD = widehat ODC = dfrac180^0 – widehat COD2\widehat ODE = widehat ODE = dfrac180^0 – widehat DOE2\widehat OEA = widehat OAE = dfrac180^0 – widehat EOA2endarray)

Mà (widehat AOB = widehat BOC = widehat COD = widehat DOE = widehat EOA)

(beginarrayl Rightarrow widehat OAB = widehat OBA = widehat OCD = widehat ODC = widehat ODE = widehat ODE = widehat OEA = widehat OAE\ Rightarrow widehat EAB = widehat ABC = widehat BCD = widehat CDE = widehat DEAendarray)

Vậy ngũ giác ABCDE là ngũ giác đều (Ngũ giác có toàn bộ những cạnh bằng nhau và những góc bằng nhau).

4429

Review Đề bài – bài 15 trang 103 tài liệu dạy – học toán 9 tập 2 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – bài 15 trang 103 tài liệu dạy – học toán 9 tập 2 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài 15 trang 103 tài liệu dạy – học toán 9 tập 2 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Đề bài – bài 15 trang 103 tài liệu dạy – học toán 9 tập 2 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – bài 15 trang 103 tài liệu dạy – học toán 9 tập 2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 15 trang 103 tài liệu dạy – học toán 9 tập 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #tài #liệu #dạy #học #toán #tập