Kinh Nghiệm về Đề bài – bài 10 trang 9 sgk vật lí 12 Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 10 trang 9 sgk vật lí 12 được Update vào lúc : 2022-01-06 21:21:45 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Phương trình của xấp xỉ điều hòa là x = 2cos(5t – (fracpi 6)) (cm). Hãy cho biết thêm thêm biên độ, pha ban đầu, và pha ở thời điểmt của xấp xỉ.

Đề bài

Phương trình của xấp xỉ điều hòa là x = 2cos(5t – (fracpi 6)) (cm). Hãy cho biết thêm thêm biên độ, pha ban đầu, và pha ở thời điểmt của xấp xỉ.

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=LmAKSsBACOo

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Phương trình dao động điều hoà: x = Acos(ωt + φ)

với: A là biên độ dao động; ω là tần số góc; φ là pha ban đầu; (ωt + φ) là pha của dao động

Lời giải rõ ràng

Phương trình: x = 2cos(5t (fracpi 6)) cm

+ Biên độ: A = 2cm

+ Pha ban đầu: φ = -(fracpi 6) (rad)

+ Pha dao động ở thời điểm t: (5t (fracpi 6)) (rad)

://.youtube/watch?v=lMfOypXQets

Reply
0
0
Chia sẻ

4076

Clip Đề bài – bài 10 trang 9 sgk vật lí 12 ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài 10 trang 9 sgk vật lí 12 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Đề bài – bài 10 trang 9 sgk vật lí 12 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Đề bài – bài 10 trang 9 sgk vật lí 12 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 10 trang 9 sgk vật lí 12

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 10 trang 9 sgk vật lí 12 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sgk #vật #lí