Mẹo về Đề bài – bài 10 trang 57 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 10 trang 57 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-27 15:07:22 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

(eqalign & a)y + 45% .y = – 1,45 cr & y + 45 over 100y = – 145 over 100 cr & y + 9 over 20y = – 29 over 20 cr & left( 1 + 9 over 20 right)y = – 29 over 20 cr & left( 20 over 20 + 9 over 20 right)y = – 29 over 20 cr & 29 over 20y = – 29 over 20 cr & y = – 29 over 20:29 over 20 Leftrightarrow y = – 1. cr & b)y – 25% y = 1 over 2 cr & y – 25 over 100y = 1 over 2 cr & y – 1 over 4y = 1 over 2 cr & left( 1 – 1 over 4 right)y = 1 over 2 Leftrightarrow left( 4 over 4 – 1 over 4 right)y = 1 over 2 cr & 3 over 4y = 1 over 2 Leftrightarrow y = 1 over 2:3 over 4 cr & y = 1 over 2.4 over 3 Leftrightarrow y = 2 over 3 cr )

Đề bài

Tìm y, biết :

(eqalign & a)y + 45% .y = – 1,45 cr & b)y – 25% .y = 1 over 2. cr )

Lời giải rõ ràng

(eqalign & a)y + 45% .y = – 1,45 cr & y + 45 over 100y = – 145 over 100 cr & y + 9 over 20y = – 29 over 20 cr & left( 1 + 9 over 20 right)y = – 29 over 20 cr & left( 20 over 20 + 9 over 20 right)y = – 29 over 20 cr & 29 over 20y = – 29 over 20 cr & y = – 29 over 20:29 over 20 Leftrightarrow y = – 1. cr & b)y – 25% y = 1 over 2 cr & y – 25 over 100y = 1 over 2 cr & y – 1 over 4y = 1 over 2 cr & left( 1 – 1 over 4 right)y = 1 over 2 Leftrightarrow left( 4 over 4 – 1 over 4 right)y = 1 over 2 cr & 3 over 4y = 1 over 2 Leftrightarrow y = 1 over 2:3 over 4 cr & y = 1 over 2.4 over 3 Leftrightarrow y = 2 over 3 cr )

4419

Clip Đề bài – bài 10 trang 57 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài 10 trang 57 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Đề bài – bài 10 trang 57 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Tải Đề bài – bài 10 trang 57 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 10 trang 57 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 10 trang 57 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #tài #liệu #dạy #học #toán #tập