Thủ Thuật về Đây gồm những chất khí đều làm mất đi màu dung dịch brom là Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Đây gồm những chất khí đều làm mất đi màu dung dịch brom là được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-12 21:29:21 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Câu hỏi: Những chất làm mất đi màu dung dịch Brom?

Nội dung chính

    I. Brom là gì?II. Tính chất của BromIII. Ứng dụng, điều chếIV. Một số hợp chất của bromChất hoàn toàn có thể làm mất đi màu dung dịch Brom làChất nào sau này làm mất đi màu dung dịch BromNhững chất làm mất đi màu dung dịch Brom?Câu hỏi vận dụng liên quanVideo liên quan

Trả lời: Những chất làm mất đi màu dung dịch Brom là:

1. Anken, Ankin, Ankadien, … và những hợp chất tương tự (HỢP CHẤT KHÔNG NO)

2. Xicloankan VÒNG 3 CẠNH

3. Andehit và những hợp chất tương tự có nhóm CHO như glucozo, fructozo, mantozo, HCOOR

4.Phenol, anilin, C6H5O-Na, C6H5O-R, C6H5-N(R1)-R2…

Cùng Top lời giải tìm hiểu nội dung về chất hoá học Brom dưới đây nhé!

I. Brom là gì?

Brom là nguyên tố hoá học thứ 03 thuộc nhóm Halogen, có kí hiệu là Br, là một chất lỏng bốc khói màu nâu đỏ ở nhiệt độ phòng, bốc hơi thuận tiện và đơn thuần và giản dị để hình thành chất khí màu tương tự.

Brom nguyên chất có tính phản ứng rất mạnh nên không tồn tại brom ở dạng tự do trong tự nhiên mà hầu hết tồn tại trong những dạng muối halogen khoáng tinh thể hoà tan không màu, tương tự như muối ăn.

Trạng thái tự nhiên

Trong tự nhiên, Brom hầu hết tồn tại ở dạng hợp chất, có màu nâu đỏ và hầu hết là muối của bromua của kali, natri, magie.

Muối brom có trong nước biển, hồ, sông và có nhiều ở vùng biển chết.

II. Tính chất của Brom

1. Tính chất vật lý

– Brom là chất lỏng red color nâu, mùi rất khó chịu, dễ bay hơi, độc.

– Là chất ôxi hóa yếu hơn clo.

2. Tính chất hóa học

a. Tác dụng với sắt kẽm kim loại

Sản phẩm tạo muối tương ứng

Về độ mạnh axit thì lại tăng dần từ HCl < HBr < HI.

c. Tính khử của Br2, HBr

– Brom thể hiện tính khử khi gặp chất oxi hóa mạnh (như nước clo, …)

Br2+ 5Cl2+ 6H2O → 2HBrO3(Axit bromic) + 10HCl

– Tính khử của HBr (ở trạng thái khí cũng như trong dd) mạnh hơn HCl. HBr khử được H2SO4đặc thành SO2.

2HBr + H2SO4đ→ Br2+ SO2+ 2H2O

– Dd HBr không màu, để lâu trong không khí trở nên có màu vàng nâu vì bị oxi hóa (dd HF và HCl không còn phản ứng này):

4HBr + O2→ 2H2O + 2Br2

III. Ứng dụng, điều chế

1. Ứng dụng

Nhờ những tính chất đặc trưng của tớ, Brom được ứng dụng trong nhiều nghành với nhiều mục tiêu rất khác nhau.

+ Được sử dụng như một chất chống cháy. Chất chống cháy brom hoá được sử dụng làm chất ngăn ngừa hoặc làm chậm quy trình phát lửa do chất dẻo.

+ Nó cũng khá được sử dụng trong nông nghiệp. Các hợp chất Brom hữu cơ được sử dụng làm thuốc trừ sinh vật gây hại, diệu sâu bỏ và diệt cả những loài gậm nhấm.

+ Dùng làm phụ gia xăng dầu. Tuy nhiên lượng brom sử dụng cho nghành này còn có Xu thế giảm dần trong thời hạn mới gần đây.

+ Một hiệu suất cao khác hoàn toàn có thể ít được nghe biết của Brom là dùng để khử trùng bể bơi mái che. Dùng chúng để khử trùng có hiệu suất cao hơn so với những thuốc khử trùng khác.

+ Được sử dụng trong dược phẩm, sản xuất thuốc nhuộm, mực in và làm thuốc hiện hình trong nghề ảnh.

+ Brom cũng khá được sử dụng để khoan dầu. Các hợp chất bromua dạng lỏng được sử dụng làm dung dịch khoan ở những giếng khoan sâu và có áp suất cao.

2. Điều chế

– Nguồn chính để điều chế brom là nước biển.

– Điều chế brom nhờ vào sự oxi hóa ion Br-, chất oxi hóa là clo.

IV. Một số hợp chất của brom

1. Hidro bromua và axit bromhidric

– Ở nhiệt độ thường, HBr là chất khí, không màu, “bốc khói” trong không khí ẩm và rất dễ dàng tan trong nước.

– Dung dịch HBr trong nước được gọi là dung dịch axitbromhiđric. Axitbromhiđric là một axit mạnh, mạnh hơn axit clohiđric.

– Tính khử:

HBr có tính khử mạnh hơn HCl, HBr khử được H2SO4đặc thành SO2.

Dung dịch HBr không màu, để lâu trong không khí trở nên có màu vàng nâu vì bị oxi hóa (dung dịch HF và HCl không còn phản ứng này):

2. Hợp chất chứa oxi của brom

– Axit hipobromo (HBrO) có tính bền, tính oxi hóa và tính axit kém HClO.

– Axit bromic (HBrO3).

– Axit pebromic (HBrO4).

Chất hoàn toàn có thể làm mất đi màu dung dịch Brom là

    Chất nào sau này làm mất đi màu dung dịch BromNhững chất làm mất đi màu dung dịch Brom?Câu hỏi vận dụng liên quan

Chất nào sau này làm mất đi màu dung dịch Brom được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc vấn đáp vướng mắc liên quan đến những chất hoàn toàn có thể làm mất đi màu dung dịch brom. Cũng như đưa ra những nội dung lý thuyết, bài tập liên quan.

>> Mời những bạn tìm hiểu thêm một số trong những tài liệu vướng mắc liên quan:

    Chất nào không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3Chất nào không làm mất đi màu dung dịch BromỞ Đk thường chất nào sau này làm mất đi màu dung dịch Br2Chất nào sau này làm mất đi màu dung dịch KMnO4 khi đun nóngDãy những chất nào sau này đều làm mất đi màu dung dịch BromTrong dung dịch nước Clo có chứa những chất sau

Chất nào sau này làm mất đi màu dung dịch Brom

A. metylpropan

B. cacbon đioxit

C. butan

D. but-1-en

Đáp án hướng dẫn giải rõ ràng

Những chất nào có link π kém bền trong phân tử hoàn toàn có thể làm mất đi màu dung dịch Br2.

(trừ link pi trong vòng benzen).

Vậy but-1-en làm mất đi màu dung dịch brom.

Phương trình hóa học

CH2 = CH-CH2-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-CH2-CH3

Đáp án D

Những chất làm mất đi màu dung dịch Brom?

Những chất làm mất đi màu dung dịch Brom là:

1. Anken, Ankin, Ankadien, … và những hợp chất tương tự (Hợp chất không no)

2. Xicloankan vòng 3 cạnh

3. Andehit và những hợp chất tương tự có nhóm CHO như glucozo, fructozo, mantozo, HCOOR

4. Phenol, anilin, C6H5O-Na, C6H5O-R, C6H5-N(R1)-R2…

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Chất nào sau này làm mất đi màu dung dịch brom?

A. metan

B. hidro

C. benzen

D. etilen

Xem đáp án

Đáp án D

Etilen là hidrocacbon không no nên có phản ứng cộng với Br2, làm mất đi màu brom.

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br−CH2Br

Câu 2. Chất nào sau này làm mất đi màu dung dịch nước brom?

A. C2H4.

B. C6H6 (benzen).

C. CH4.

D. C2H5OH.

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 3. Dãy những chất nào sau này đều làm mất đi màu dung dịch brom

A. CH4, C2H4

B. C2H2, C2H4

C. C6H6, C2H4

D. CH4, C2H2

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 4.Chất nào sau này chứa một link đôi trong phân tử?

A. Butan.

B. Etilen.

C. Etan.

D. Axetilen.

Xem đáp án

Đáp án B

Công thức của những chất trên là:

Butan: CH3-CH2-CH2-CH

Etilen: CH2=CH2

Etan: CH3-CH3

Axetilen: CH≡CH

Câu 5. Hãy cho biết thêm thêm trong những chất sau: C2H4, C3H4, C2H6, C2H2 có bao nhiêu chất làm mất đi màu dung dịch brom?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án

Đáp án C

Các chất làm mất đi màu dung dịch brom là: C2H4, C3H4, C2H2.

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

C3H4 + 2Br2 → C3H4Br4

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

Câu 6.Số chất làm mất đi màu nước brôm trong những chất sau là bao nhiêu?

(1) cumen; (2) benzyl amin; (3) anđehit axetic; (4) ancol anlylic; (5) phenol; (6) Vinyl axetat; (7) fructozơ; (8) axit stearic; (9) axit fomic

A. 7

B. 4

C. 6

D. 5

Xem đáp án

Đáp án D

(3) anđehit axetic; (4) ancol anlylic; (5) phenol; (6) Vinyl axetat; (9) axit fomic

Câu 7.Hợp chất C6H6 có phải benzen không? Từ kết luận đó cho biết thêm thêm C6H6 có làm mất đi màu nước brom hay là không? Viết phương trình phản ứng để minh họa.

A. C6H6 không làm mất đi màu dung dịch nước brom, benzen chỉ làm mất đi màu brom khan và có xúc tác là bột Fe.

B. C6H6 có làm mất đi màu dung dịch nước brom.

C. Cả hai đáp án trên đều đúng.

D. Cả hai đáp án trên đều sai.

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 8.Chất làm mất đi màu dung dịch nước brom, dung dịch thuốc tím là:

A. Benzen.

B. Toluen.

C. Cumen.

D. Stiren.

Xem đáp án

Đáp án D

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

3C6H5-CH=CH2 + 10KMnO4 → 3C6H5COOK + 3K2CO3 + 10MnO2 + KOH + 4H2O

—————————-
Trên đây VnDoc đã trình làng tới những bạn Chất nào sau này làm mất đi màu dung dịch Brom. Để hoàn toàn có thể nâng cao kết quả trong học tập, VnDoc xin trình làng tới những bạn học viên tài liệu Giải bài tập Toán 11, Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hoá học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tay nghề giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời những bạn truy vấn nhóm riêng dành riêng cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để hoàn toàn có thể update được những tài liệu tiên tiến và phát triển nhất.

4366

Review Đây gồm những chất khí đều làm mất đi màu dung dịch brom là ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đây gồm những chất khí đều làm mất đi màu dung dịch brom là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Đây gồm những chất khí đều làm mất đi màu dung dịch brom là miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Đây gồm những chất khí đều làm mất đi màu dung dịch brom là miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đây gồm những chất khí đều làm mất đi màu dung dịch brom là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đây gồm những chất khí đều làm mất đi màu dung dịch brom là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đây #gồm #những #chất #khí #đều #làm #mất #màu #dung #dịch #brom #là