Contents

Mẹo về Đây những chất đều phản ứng với sắt kẽm kim loại natri là Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đây những chất đều phản ứng với sắt kẽm kim loại natri là được Update vào lúc : 2022-08-15 15:10:21 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

18/06/2022 6,376

A. Các kim loại: Natri, bari, beri đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.

Nội dung chính

    A. Các kim loại: Natri, bari, beri đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.B. Kim loại xesi được dùng để chế tạo tế bào quang điện.C. Kim loại magie có kiểu mạng tinh thể lập. phương tâm diện.D. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ (từ beri đến bari) có nhiệt độ nóng chảy giảm dần. Đáp án B
    – Đáp. án A: Beri không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường → loại.
    – Đáp. án B: Do kim loại xesi là kim loại mạnh nhất có năng lượng ion hóa rất nhỏ, rất dễ nhường electron → được dùng để chế tạo tế bào quang điện.
    – Đáp. án C: Kim loại magie có kiểu mạng tinh thể lục phương → loại.
    – Đáp. án D: Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ (từ beri đến bari) có nhiệt độ nóng chảy tăng giảm không đều → loại. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

B. Kim loại xesi được dùng để chế tạo tế bào quang điện.

Đáp án đúng chuẩn

C. Kim loại magie có kiểu mạng tinh thể lập. phương tâm diện.

D. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ (từ beri đến bari) có nhiệt độ nóng chảy giảm dần.

Đáp án B
– Đáp. án A: Beri không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường → loại.
– Đáp. án B: Do kim loại xesi là kim loại mạnh nhất có năng lượng ion hóa rất nhỏ, rất dễ nhường electron → được dùng để chế tạo tế bào quang điện.
– Đáp. án C: Kim loại magie có kiểu mạng tinh thể lục phương → loại.
– Đáp. án D: Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ (từ beri đến bari) có nhiệt độ nóng chảy tăng giảm không đều → loại.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Điều chế Na bằng cách:

1. Điện phân nóng chảy NaCl

2. Điện phân dung dịch NaCl.

3. Dùng K đẩy Na khỏi muối.

Xem đáp án » 18/06/2022 21,131

CO2 không  phản ứng với dung dịch nào sau này?

Xem đáp án » 18/06/2022 11,321

Phát biểu nào sau này không đúng về kim loại kiềm?

Xem đáp án » 18/06/2022 9,214

Cặp chất không xẩy ra phản ứng là:

Xem đáp án » 18/06/2022 8,865

Phương pháp thích hợp điều chế sắt kẽm kim loại Ca từ CaCl2 là:

Xem đáp án » 18/06/2022 6,369

Chỉ ra phát biểu sai.

Xem đáp án » 18/06/2022 4,876

Cho các chất: NaHCO3 , CO, Al(OH)3, Fe(OH)3, HF, Cl2, NH4Cl. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH loãng ở nhiệt độ thường là:

Xem đáp án » 18/06/2022 4,459

Trường hợp. nào sau này không có sự tạo thành Al(OH)3:

Xem đáp án » 18/06/2022 3,331

Cấu hình electron lớp. ngoài cùng của kim loại kiềm là:

Xem đáp án » 18/06/2022 3,096

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án » 18/06/2022 2,926

Phương pháp. chung để điều chế kim loại kiềm là

Xem đáp án » 18/06/2022 2,677

Phát biểu nào không đúng?

Xem đáp án » 18/06/2022 2,196

Cho dần dần đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2, hiện tượng quan sát được là:

Xem đáp án » 18/06/2022 2,043

Phản ứng điều chế NaOH trong công nghiệp. là:

Xem đáp án » 18/06/2022 1,798

Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là: 

Xem đáp án » 18/06/2022 1,597

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

XEM GIẢI BÀI TẬP SGK HOÁ 9 – TẠI ĐÂY

Đặt vướng mắc

Kim loại Na tác dụng với những chất trong dãy nào sau này?

A.

B.

C.

D.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Đây những chất đều phản ứng với sắt kẽm kim loại natri là

Reply
3
0
Chia sẻ

4199

Review Đây những chất đều phản ứng với sắt kẽm kim loại natri là ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đây những chất đều phản ứng với sắt kẽm kim loại natri là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Đây những chất đều phản ứng với sắt kẽm kim loại natri là miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Đây những chất đều phản ứng với sắt kẽm kim loại natri là Free.

Thảo Luận vướng mắc về Đây những chất đều phản ứng với sắt kẽm kim loại natri là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đây những chất đều phản ứng với sắt kẽm kim loại natri là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đây #những #chất #đều #phản #ứng #với #kim #loại #natri #là