Thủ Thuật về Danh từ của famous là gì 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Danh từ của famous là gì được Update vào lúc : 2022-01-11 12:16:40 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Famous nghĩa là nổi tiếng và là từ vựng rất quen thuộc trong tiếng Anh. Chúng ta cùng tìm hiểu những từ ngữ khác cùng nghĩa với nó dưới đây nhé!

1. Well-known /ˌwel ˈnoʊn/: nổi tiếng, ai cũng biết

Ví dụ:

Hes well-known in his company.

Anh ấy rất nổi tiếng trong công ty.

2. Notable /noutəbl/: có tiếng, đáng kể

Ví dụ:

Getting both sides to agree was a notable achievement.

Có được sự đồng ý của hai bên là một thành tựu đáng kể.

3. Remarkable /rimɑ:kəbl/: đáng để ý quan tâm, xuất sắc, phi thường

Ví dụ:

She was a truly remarkable woman.

Bà ấy thật sự là một người phụ nữ phi thường.

4. Renowned /rinaund/: có tiếng, nổi tiếng

Ví dụ:

The region is renowned for its natural beauty.

Khu vực này nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên.

5. Fabled /feibld/: rất nổi tiếng, lịch sử thuở nào

Ví dụ:

His father is a fabled movie director.

Bố anh ấy là đạo diễn phim lịch sử thuở nào.

6. Prominent /prominent/: đáng để ý quan tâm, nổi trội, xuất chúng

Ví dụ:

The government should be playing a more prominent role in promoting human rights.

Chính phủ nên đóng vai trò nổi trội hơn trong việc thúc đẩy nhân quyền.

7. Celebrated /selibreitid/: nổi tiếng, lừng danh

Ví dụ:

He was soon one of the most celebrated young painters in England.

Ông sớm là một trong những họa sẽ trẻ lừng danh ở Anh.

8. Acclaimed /əˈkleɪmd/: nổi tiếng, được hoan nghênh

Ví dụ:

She has published six highly acclaimed novels.

Cô ấy đã xuất bản sáu cuốn tiểu thuyết rất được hoan nghênh.

9. Legendary /ˈledʒ.der.i/: rất nổi tiếng, lịch sử thuở nào

Ví dụ:

His son was the legendary trumpeter

Con trai ông ấy là người chơi kèn lịch sử thuở nào.

10. Illustrious /ilʌstreiəs/: có tiếng, rạng rỡ, vinh quang

Ví dụ:

It was an illustrious victory.

Đó là một thắng lợi lừng lẫy.

11. Eminent /eminənt/: nổi tiếng, xuất sắc, quan trọng

Ví dụ:

He is an eminent historian.

Ông ấy là nhà sử học nổi tiếng.

Mai Vy (Tổng hợp)

://.youtube/watch?v=xX3uvDMBkvM

Reply
1
0
Chia sẻ

4330

Clip Danh từ của famous là gì ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Danh từ của famous là gì tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Danh từ của famous là gì miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Danh từ của famous là gì miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Danh từ của famous là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Danh từ của famous là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Danh #từ #của #famous #là #gì