Mẹo về Dẫn 0 15 mol khí etilen qua dung dịch nước brom dư khối lượng brom tham gia phản ứng là Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Dẫn 0 15 mol khí etilen qua dung dịch nước brom dư khối lượng brom tham gia phản ứng là được Update vào lúc : 2022-06-29 02:09:52 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tính nồng độ mol của (C) (Hóa học – Lớp 9)

2 vấn đáp

Nội dung chính

    D. 32,0 gam. Đáp án: D
    → mBrom pư = 0,2.160 = 32 gam. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀA. 16,0 gam. Đáp án: A
    → mBrom pư = 0,1.160 = 16 gam. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

Trình bày phương pháp tính bài toán sau (Hóa học – Lớp 7)

1 vấn đáp

Phương trình phản ứng:

C2H2+2Br2→C2H2Br40,55      1,1                            (mol)       

Theo phương trình phản ứng ta có: = 1,1 mol

⇒ mBr2 = 1,1.160 = 176 gam.

Chọn đáp án B.

17/12/2022 1,454

D. 32,0 gam.

Đáp án đúng chuẩn

Đáp án: D
→ mBrom pư = 0,2.160 = 32 gam.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đốt cháy 28ml hỗn hợp khí metan và axetilen nên phải dùng 67,2ml khí oxi.

a) Tính Phần Trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp.

b) Tính thể tích khí CO2 sinh ra.

(Các thể tích khí đo ở cùng Đk nhiệt độ và áp suất)

Xem đáp án » 17/12/2022 4,470

Thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 1 mol axetilen là (những khí đo ở đktc, biết rằng oxi chiếm 20% thể tích không khí) ?

Xem đáp án » 17/12/2022 2,451

Cần bao nhiêu ml dung dịch brom 0,1M để tác dụng vừa đủ với:

a) 0,224 lít etilen ở Đk tiêu chuẩn.

b) 0,224 lít axetilen ở Đk tiêu chuẩn.

Xem đáp án » 17/12/2022 2,364

Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí metan và axetilen tác dụng với dung dịch brom dư, lượng brom đã tham gia phản ứng là 5,6 gam. Thành phần Phần Trăm về thể tích của axetilen trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là

Xem đáp án » 17/12/2022 1,240

Hãy cho biết thêm thêm trong những chất sau:

CH3 – CH3 ; CH≡ CH; CH2 = CH2; CH4; CH≡ C – CH3.

a) Chát nào có link ba trong phân tử?

b) Chất nào làm mất đi màu dung dịch brom?

Xem đáp án » 17/12/2022 1,172

Biết rằng 0,1 lít khí etilen (đktc) làm mất đi màu 50ml dung dịch brom. Nếu dùng 0,1 lít khí axetilen (đktc) thì hoàn toàn có thể làm mất đi màu bao nhiêu ml dung dịch brom trên?

Xem đáp án » 17/12/2022 871

Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm C2H4, C2H2 tác dụng hết với dung dịch brom dư, lượng brom đã tham gia phản ứng là 5,6g

a) Hãy viết phương trình hóa học.

b) Tính Phần Trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp.

Xem đáp án » 17/12/2022 824

Trong Đk thích hợp 1 mol khí axetilen tác dụng hoàn toàn với 2 mol khí hiđro, thu được chất khí là

Xem đáp án » 17/12/2022 678

Dãy những chất nào sau này đều làm mất đi màu dung dịch brom?

Xem đáp án » 17/12/2022 459

Trong phân tử axetilen, giữa hai nguyên tử cacbon có

Xem đáp án » 17/12/2022 360

Axetilen có tính chất vật lý nào sau này

Xem đáp án » 17/12/2022 341

Một hiđrocacbon ở thể khí thường được sử dụng làm nhiên liệu để hàn cắt sắt kẽm kim loại, đó là

Xem đáp án » 17/12/2022 275

Phương pháp tân tiến để điều chế axetilen lúc bấy giờ là

Xem đáp án » 17/12/2022 248

Khí axetilen không có tính chất hóa học nào sau này?

Xem đáp án » 17/12/2022 229

17/12/2022 1,736

A. 16,0 gam.

Đáp án đúng chuẩn

Đáp án: A
→ mBrom pư = 0,1.160 = 16 gam.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Khí tham gia phản ứng trùng hợp là

Xem đáp án » 17/12/2022 5,809

Benzen tác dụng với Br2 theo tỷ suất mol 1 : 1 (xuất hiện bột Fe), thu được thành phầm hữu cơ là

Xem đáp án » 17/12/2022 3,854

Viết công thức cấu trúc khá đầy đủ và thu gọn của những chất hữu cơ có công thức phân tử sau: C3H8, C3H6, C3H4.

Xem đáp án » 17/12/2022 2,690

Đốt cháy 3 gam chất hữu cơ A, thu được 8,8g khí CO2 và 5,4g H2O

a) Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào?

b) Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. Tìm công thức phân tử của A.

c) Chất A có làm mất đi màu dung dịch brom không?

d) Viết phương trình hóa học của A với clo khi có ánh sáng

Xem đáp án » 17/12/2022 2,216

Phân biệt metan và etilen dùng dung dịch nào sau này ?

Xem đáp án » 17/12/2022 1,596

Biết 0,01 mol hidrocacbon A làm mất đi màu vừa đủ 100ml dung dịch brom 0,1M. Vậy A là hidrocacbon nào trong số những chất sau này.

Xem đáp án » 17/12/2022 1,235

Chất khi tác dụng với nước sinh ra khí axetilen là

Xem đáp án » 17/12/2022 1,067

Có hai bình đựng hai chất khí là CH4, C2H4. Chỉ dùng dung dịch brom hoàn toàn có thể phân biệt được hai chất khí trên không? Nêu cách tiến hành.

Xem đáp án » 17/12/2022 989

Khi đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol metan người ta thu được một lượng khí CO2 (đktc) hoàn toàn có thể tích là

Xem đáp án » 17/12/2022 592

Chất hoàn toàn có thể làm mất đi màu dung dịch brom là

Xem đáp án » 17/12/2022 587

Trùng hợp 14 gam etilen (với hiệu suất 100 %) ở Đk thích hợp thì thu được khối lượng polietilen là

Xem đáp án » 17/12/2022 548

Tính khối lượng benzen cần dùng để điều chế được 15,7 gam brombenzen ? Biết hiệu suất phản ứng là 80%

Xem đáp án » 17/12/2022 396

Một hợp chất hữu cơ A có phân tử khối là 28 đvC. Vậy A là

Xem đáp án » 17/12/2022 169

4627

Video Dẫn 0 15 mol khí etilen qua dung dịch nước brom dư khối lượng brom tham gia phản ứng là ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Dẫn 0 15 mol khí etilen qua dung dịch nước brom dư khối lượng brom tham gia phản ứng là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Dẫn 0 15 mol khí etilen qua dung dịch nước brom dư khối lượng brom tham gia phản ứng là miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Dẫn 0 15 mol khí etilen qua dung dịch nước brom dư khối lượng brom tham gia phản ứng là Free.

Giải đáp vướng mắc về Dẫn 0 15 mol khí etilen qua dung dịch nước brom dư khối lượng brom tham gia phản ứng là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Dẫn 0 15 mol khí etilen qua dung dịch nước brom dư khối lượng brom tham gia phản ứng là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Dẫn #mol #khí #etilen #qua #dung #dịch #nước #brom #dư #khối #lượng #brom #tham #gia #phản #ứng #là