Thủ Thuật về Đặc điểm của nhân cách trong tâm ý học Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đặc điểm của nhân cách trong tâm ý học được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-27 06:04:22 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

TÂM LÝ HỌC NHÂN CÁCH PHẦN 1 doc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá đầy đủ của tài liệu tại đây (153.49 KB, 14 trang )

TÂM LÝ HỌC NHÂN CÁCH PHẦN 1

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÂN CÁCH
1.Khái niệm về nhân cách
Nhân cách là đối tượng người dùng nghiên cứu và phân tích của nhiều khoa học (triết học , xã hội học, đạo
đức học, thẩm mỹ và làm đẹp học, văn hóa truyền thống giáo dục học, tâm ý học ). Việc nghiên cứu và phân tích nhân
cách là yếu tố trọng tâm của tâm ý học
Các định nghĩa về nhân cách lúc bấy giờ trong tâm ý học có nhiều ý kiến rất khác nhau.
Để thống nhất, cần nắm một số trong những khái niệm có liên quan:
Con người: là khái niệm rộng và chung nhất dùng để chỉ mọi thành viên từ trẻ sơ sinh
đến người lớn, từ người dân có trí tuệ chậm tăng trưởng đến những người dân thông minh lỗi
lạc.
Con người là một thực thể sinh vật ở bậc cao nhất của yếu tố tiến hóa vật chất ở động
vật .
Cá nhân: là thành viên đại diện thay mặt thay mặt cho loài người, bất kỳ người nào .
Cá tính: là điểm lưu ý độc lạ của thành viên, không lặp lại ở những thành viên, Để phân
biệt người này với những người khác.
Chủ thể: là thành viên thực thi một hoạt động và sinh hoạt giải trí có ý thức nhất định, có mục tiêu, có
nhận thức tái tạo toàn thế giới xung quanh trong quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí
Nhân cách:
Là nói về con người dân có tư cách là một thành viên của xã hội nhất định ; là chủ thể
của những quan hệ, của tiếp xúc và của hoạt động và sinh hoạt giải trí có ý thức ; là toàn bộ những
điểm lưu ý, phẩm chất tâm ý của thành viên qui định giá trị xã hội và hành vi xã hội
của người đó .
2. Các mức độ và điểm lưu ý của nhân cách
2.1 Các mức độ của nhân cách
– Mức độ thấp nhất :nhân cách được thể hiện dưới dạng đậm cá tính, để phân biệt giữa
người này với những người khác .
– Mức cao hơn :nhân cách được thể hiện trong những quan hệ Một trong những nhân cách
với nhau (nhân cách lệ thuộc, nhân cách kẻ cả, nhân cách bề trên )
– Mức cao nhất: nhân cách thể hiện như một chủ thể đang thực thi một cách tích

cực những hoạt động và sinh hoạt giải trí ảnh hưởng tới người khác, đến xã hội. Còn gọi là nhân cách
siêu thành viên
Nhân cách này như một tấm gương để người khác học tập noi theo và có những
tác động dữ thế chủ động, có tín hiệu làm biến hóa toàn thế giới xung quanh mình
2.2 Các điểm lưu ý cơ bản của nhân cách
2.2.1 Tính ổn định của nhân cách
Phẩm chất nhân cách bao giờ cũng ổn định trong thời hạn và không khí nhất
định. Sự thay đổi phẩm chất trong số lượng giới hạn được cho phép thì nhân cách còn tồn tại.
trái lại khi có những thay đổi lớn, những phẩm chất nhân cách biến hóa vượt ngoài
số lượng giới hạn dẫn đến việc thay đổi nhân cách có khi mất nhân cách.
2.2.2 Tính thống nhất trọn vẹn
Các hiện tượng kỳ lạ tâm ý trong nhân cách có quan hệ mật thiết với nhau, tác
động qua lại với nhau. Mặt khác mỗi nhân cách lại tao cho mình những mối quan
khối mạng lưới hệ thống nhất với tình hình và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên xung quanh. Sự thống nhất trọn vẹn
của nhân cách tạo thành một khối mạng lưới hệ thống cân đối động – thống nhất trọn vẹn trong
sự vận động và tăng trưởng.
Khi khối mạng lưới hệ thống cân đối động bị phá vỡ, nhân cách sẽ bị chia cắt, mất tính thống
nhất trọn vẹn thì nhân cách bị tổn thương, không thông thường hoặc bị mất nhân
cách.
2.2.3 Tính tích cực của nhân cách
Thể hiện kĩ năng dữ thế chủ động tích cực của chủ thể nhân cách nhằm mục đích tái tạo toàn thế giới
và hoàn thiện bản thân.
2.2.4 Tính giao lưu
Giữa những nhân cách có sự tác động và ảnh hưởng qua lại. Thông qua tiếp xúc và
hoạt động và sinh hoạt giải trí chủ thể nhân cách từ từ trưởng thành và hoàn thiện mình, không
ngừng tăng trưởng.
3. Cấu trúc nhân cách
3.1. Các ý niệm về cấu trúc nhân cách
Nhân cách có cấu trúc phức tạp, nhiều nội dung linh hoạt. Có nhiều ý niệm
rất khác nhau về cấu trúc nhân cách:

– Quan niệm nhân cách gồm có 3 nghành cơ bản là:
+ Nhận thức
+ Rung cảm
+ Hành động (trong số đó có cả hành vi ý chí và những kỹ năng kỹ xảo, thói quen)
– Quan niệm nhân cách gồm có 4 tiểu cấu trúc:
+ Xu hướng
+ Kinh nghiệm (kể cả tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, thói quen)
+ Đặc điểm những quy trình tâm ý (ý chí, cảm xúc hành vi )
+ Các thuộc tính sinh học của thành viên (khí chất, giới )
– Quan niệm nhân cách gồm có những tầng rất khác nhau:
+ Tầng nổi: Gồm những hiện tượng kỳ lạ tâm ý được ý thức và tự ý thức.
+ Tầng sâu: Gồm những hiện tượng kỳ lạ tâm ý vô thức và tiềm thức
– Quan niệm nhân cách gồm có 4 khối:
+ Xu hướng: Qui định tính lựa chọn của những thái độ và tính tích cực của con
người. Bao gồm khối mạng lưới hệ thống nhu yếu, Hứng thú lý tưởng, Niềm tin và nhân sinh
quan( toàn thế giới quan )
+ Khả năng: là khả năng tổng hợp những thuộc tính thành viên. Bao gồm: khả năng
chung, khả năng chuyên biệt, khả năng tái tạo và sáng tạo, khả năng học tập và
nghiên cứu và phân tích
+ Phong cách hành vi do tính cách và khí chất qui định. Tính cách là khối mạng lưới hệ thống thái
độ của con người riêng với khối mạng lưới hệ thống toàn thế giới khách quan và riêng với bản thân. Khí
chất là những thuộc tính thành viên của tâm ý qui định hành động của hoạt động và sinh hoạt giải trí tâm ý
của con người qui định sắc thái bên phía ngoài của đời sống tinh thần, là một mặt của
bản chất con người.
+ Hệ thống điều khiển và tinh chỉnh: Còn gọi là cái tôi của nhân cách, tự kiểm soát và điều chỉnh, tự kiểm tra
và kiểm soát và điều chỉnh hành vi và hoạt động và sinh hoạt giải trí của thành viên
Có thể đấy là ý niệm bao quát khá đầy đủ và hợp lý hơn hết
3.2.Cấu trúc nhân cách đức và tài
Đức và tài là cách nói quen thuộc của Việt nam ( phù phù thích hợp với ý niệm cấu trúc
nhân cách 4 khối ) và được sắp xếp thành 2 mặt thống nhất đức và tài. Theo quan

niệm này thì đức và tài là phẩm chất và khả năng dưới sự chỉ huy của ý thức “bản
ngã ” tức là cái tôi
Đức (phẩm chất ) Tài ( khả năng )
1.Phẩm chất xã hội ( hay đạo đức
chính trị ): Bao gồm
-Thế giới quan, nhân sinh quan
-Lập trường
1.Năng lực xã hội hóa
-Khả năng thích ứng

-Khả năng sáng tạo
-Thái độ chính trị, thái độ lao động
-Lý tưởng niềm tin

-Khả năng cơ động, linh hoạt, mềm dẻo
trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường xã hội
2.Phẩm chất thành viên (hay đạo đức tư
cách ):
-Các tính nết ,thói quen.
-Ham muốn, hứng thú
2.Năng lực chủ thể hóa
-Khả năng biểu lộ tính độc lạ, biểu
hiện cái riêng
-Sáng kiến
-Bản lĩnh
3.Phẩm chất ý chí
-Tính kỷ luật, tự chủ
-Tính mục tiêu, quả quyết
-Tính phê phán, không tin khoa học
3.Năng lực hành vi

-Khả năng hành vi có mục tiêu, có
điều khiển và tinh chỉnh .
-Chủ động tích cực
4.Cung cách ứng xử
-Tác phong, tính khí
4. Năng lực giao lưu:
-Khả năng thiết lập và duy trì mối quan
-Lễ tiết hệ với những người khác
3.3.Giá trị nhân cách
3.3.1.Giá trị nhân cách thể hiện ba khía cạnh
– Giá trị là thành phầm vật chất và tinh thần do con người, nhóm người, hiệp hội
dân tộc bản địa và loài người tạo ra.
– Giá trị là phẩm giá , phẩm chất của con người, nhóm người, hiệp hội dân tộc bản địa
và loài
người .
– Giá trị là biểu lộ quan hệ của con người dưới góc nhìn quyền lợi, nhìn nhận đối
với tồn tại chung quanh.
3.3.2.Hệ thống giá trị gồm bốn nhóm
– Nhóm 1 : Các giá trị cốt lõi : hòa bình, tự do, việc làm, mái ấm gia đình, sức mạnh thể chất, an
ninh, tự trọng, công lý, tình nghĩa, sống có mục tiêu, niềm tin, tự lập, nghề
nghiệp, học vấn.
– Nhóm 2 : Các giá trị cơ bản : Sáng tạo, tình yêu, chân lý.
– Nhóm 3 : Các giá trị có ý nghĩa : Cuộc sống giàu sang, nét trẻ trung.
– Nhóm 4 : Các giá trị không đặc trưng : Địa vị xã hội.
3.3.3.Thang giá trị là một tổng hợp giá trị hay một hệ giá trị xếp theo thứ tự theo
tầng bậc ưu tiên.
3.3.4.Thước đo giá trị là thang giá trị được vận dụng để xem nhận và tự nhìn nhận
một hiện tượng kỳ lạ xã hội, một cử chỉ, một cách ứng xử,hoặc được sử dụng để thuộc
hiện một hoạt động và sinh hoạt giải trí, một hành vi, hành vi.
3.3.5.Định hướng giá trị là cơ sở để hướng tới một sự lựa chọn, một cách nhìn nhận,

một quan điểm, một niềm tin, một mục tiêu tiến tới. Công việc cốt lõi của định
hướng giá trị đó đó là giáo dục giá trị.
Nhân cách vừa là thành phầm vừa là chủ thể của hoạt động và sinh hoạt giải trí.Thông qua một tổng hòa
những quan hệ giáo dục, thang giá trị, khối mạng lưới hệ thống giá trị, thước đo giá trị và khuynh hướng
giá trị, con
người trở thành nhân cách.
Nghiên cứu con người để tìm ra qui luật hình thành và tăng trưởng NC con người và
nguồn nhân lực cho việc nghiệp công nghiệp hóa – tân tiến hóa giang sơn.

4. Con đường hình thành nhân cách
Khi khởi đầu bước vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường của tớ, con người mới chỉ là một thành viên chưa
phải là một nhân cách .Trong quy trình sống nhân cách từ từ được hình thành,
tăng trưởng và hoàn thiện.
Các yếu tố góp thêm phần hình thành nhân cách :
– Yếu tố khung hình
Bao gồm yếu tố di truyền, bẩm sinh, điểm lưu ý sinh lý giải phẫu của khung hình và nhất
là hệ thần kinh, nội tiết . Những yếu tố sinh vật này đó đó là tiền đề, là cơ sở vật
chất cho việc hình thành và tăng trưởng nhân cách.
– Yếu tố tình hình sống
Yếu tố tự nhiên ( đất đai thổ nhưỡng, sông núi khí trời ), yếu tố xã hội ( dân tộc bản địa,
tôn giáo, kinh tế tài chính, chính trị ). Các yếu tố này giữ vai trò quan trọng, quyết định hành động sự
tăng trưởng nhân cách. Trong số những yếu tố xã hội, nhận định rằng yếu tố giáo dục đóng
vai trò chủ yếu; yếu tố tập thể và yếu tố giao lưu đóng vai trò cơ bản quyết định hành động sự
hình thành và hoàn thiện nhân cách.
– Yếu tố tâm ý thành viên
Ý thức hoạt động và sinh hoạt giải trí của thành viên đóng vai trò trực tiếp quyết định hành động hình thành và phát
triển nhân cách.
Ngoài những yếu tố trên, hình thành nhân cách là một quy trình liên quan tới việc
giáo dục, hoạt động và sinh hoạt giải trí, giao lưu và tập thể của chủ thể nhân cách.

4.1. Giáo dục đào tạo và giảng dạy nhân cách
Theo quan điểm tâm ý học duy vật thì giáo dục là một hoạt động và sinh hoạt giải trí trình độ của
xã hội giữ vai trò chủ yếu trong việc hình thành nhân cách theo nhu yếu xã hội
trong những quy trình lịch sử nhất định. Giáo dục đào tạo và giảng dạy có tác động trực tiếp ( trong
trường học ) và gián tiếp (ngoài
trường học)
4.2 Hoạt động và nhân cách
Hoạt động thành viên là con phố trực tiếp hình thành và tăng trưởng nhân cách. Hoạt
động của con người là hoạt động và sinh hoạt giải trí có mục tiêu, có ý thức, có tính xã hội và tính tập
thể được thể hiện bằng những thao tác công cụ nhất định yên cầu con người phải có
những phẩm chất tâm ý nhất định. Quá trình tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí của con người
hình thành và tăng trưởng những phẩm chất khả năng thiết yếu Từ đó nhân cách
được hình thành, tăng trưởng và hoàn thiện.
4.3 Giao lưu và nhân cách
Trong giao lưu chủ thể tác động qua lại với tổng thể tâm ý phức tạp sống động có
Đk phát huy tính dữ thế chủ động, bản sắc thành viên hình thành những phẩm chất
phù phù thích hợp với xã hội, với hiệp hội, hình thành ý thức đạo đức và nhân cách lành
mạnh.
-Vai trò của giao lưu:
+ Chia sẻ nỗi buồn vui và gắn bó với con người với xã hội.
+ Không giao lưu con người trở nên cô độc.
+ Qua giao lưu con người tiếp thu kinh nghiệm tay nghề của xã hội, tiếp thu lịch sử văn
hóa, tinh thần để hoàn thiện mình và xã hội.
4.4 Tập thể và nhân cách
Trong quy trình sống con người phải giao lưu trực tiếp với những người khác thông qua
thành viên tiếp xúc hoặc nhóm tiếp xúc. Nhóm là một tập thể người được thống nhất
lại theo một mục tiêu sau. Bất kỳ ai cũng sinh sống hoặc hoạt động và sinh hoạt giải trí trong những
nhóm nhất định ( mái ấm gia đình, cơ quan ). Có nhóm theo số lượng thành viên có nhóm
theo mức độ thân tình theo những nguyên tắc và chuẩn mực riêng. Hình thức phát
triển cao nhất của nhóm là tập thể. Tập thể thường xuyên thay đổi, tăng trưởng và

hoàn thiện.
5. Phẩm chất cơ bản của nhân cách thầy thuốc
Phẩm chất nhân cách người thầy thuốc là yếu tố phối hợp hòa giải và hợp lý những phẩm chất đạo
đức, phẩm chất nghề nghiệp, phẩm chất tâm ý thành viên.
5.1 Các phẩm chất đạo đức
Bao gồm những phẩm chất có liên quan đến nghề nghiệp, một nghề lấy niềm sung sướng
con người lên trên, hết lòng quyết tử vì sự nghiệp bảo vệ tính mạng con người bệnh nhân. Vì
vậy thầy thuốc nên phải có:
– Lòng trắc ẩn, giản dị, nhã nhặn, ngay thật, chính trực , tế nhị , yêu lao động ,
biết tôn trọng mọi người.
– Đặt quyền lợi người bệnh lên trên.
– Yêu nước yêu chủ nghĩa xã hội , ngoài những chuẩn mực đạo đức nên phải có trong giai
đoạn lúc bấy giờ thầy thuốc nên phải có tinh thần phấn đấu cho việc nghiệp công nghiệp
hóa tân tiến hóa vì tiềm năng dân giàu nước mạnh xã hội công minh văn minh.
5.2. Các phẩm chất nghề nghiệp
– Yêu nghề say mê lao động nghề nghiệp, có kiến thức và kỹ năng sâu rộng.
– Làm chủ kỹ năng kỹ xảo, nâng cao không ngừng nghỉ trình độ và khả năng chuyên
môn, khả năng quản trị và vận hành, khả năng tổ chức triển khai.
– Có khả năng tiếp xúc, xử lý tốt những quan hệ trong nghành nghề nghề nghiệp(thầy
thuốc
-bệnh nhân, thầy thuốc-đồng nghiệp ).
– Có tinh thần trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp, tôn trọng người bệnh.
– Thực sự cầu thị và giữ gìn bí mật nghề nghiệp.
5.3 Một số phẩm chất tâm ý khác
– Có tinh thần trách nhiệm ( trách nhiệm nghề nghiệp, trách nhiệm với bệnh nhân
và nhân dân nói chung, trách nhiệm với cấp ủy cơ quan ban ngành thường trực và với bản thân ), tính
trung thực, lòng dũng cảm, tính nguyên tắc, tính nhã nhặn.
– Ham học hỏi nghiên cứu và phân tích và cầu tiến.
– Phong thái bên phía ngoài : niềm nở, nhã nhặn, bình tĩnh; ăn mặc đàng hoàng, sạch
sẽ đứng đắn, có sức mạnh thể chất tâm hồn gây tình cảm và sự kính trọng riêng với bệnh

nhân.

://.youtube/watch?v=K7HWhr_AQOo

Reply
2
0
Chia sẻ

4448

Clip Đặc điểm của nhân cách trong tâm ý học ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đặc điểm của nhân cách trong tâm ý học tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Đặc điểm của nhân cách trong tâm ý học miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Đặc điểm của nhân cách trong tâm ý học Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đặc điểm của nhân cách trong tâm ý học

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đặc điểm của nhân cách trong tâm ý học vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đặc #điểm #của #nhân #cách #trong #tâm #lý #học