Thủ Thuật Hướng dẫn Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 200 vòng, cuộn thứ cấp có 4000 vòng Chi Tiết

Mã thắc mắc: 73544

Nội dung chính Show

    CÂU HỎI KHÁC Lời giải
    Chọn đáp án B.
    Theo công thức biến thế U1/U2 = N1/N2 ta có U2 = U1, N2/N1 = 12.4000/200 = 240V CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, nhấn vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

     Trường hợp nào dưới đây trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng? Số đường sức từ qua tiết di Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều với một bóng đèn. truyền tải một hiệu suất điện 100kW bằng một đường dây dẫn có điện trở 5Ω thì hiệu suất hao phí trên đường dây truyền tải điện là 0,5kW Cuộn sơ cấp của máy biến thế cso 200 vòng, cuộn thứ cấp 4000 vòng, khi để vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điệ Một tia sáng truyền từ ngoài không khí vào thủy tinh có góc khúc xạ r ra làm sao:  Tia sáng chiếu từ không khí vào nước, quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ nào là đúng?  Tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kì cho tia ló ra làm sao :   Một vật sáng đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính quy tụ tiêu cự f = 10(cm). Nếu tăng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây tải điện lên 10 lần thì hiệu suất hao phí do tỏa nhiệt sẽ thay đổ Trong những trường hợp sau, trường hợp nào sử dụng dòng điện xoay chiều?  Trên một đường dây dẫn tải đi cùng một hiệu suất điện, nếu dùng dây dẫn có tiết diện tăng gấp hai thì HDT giữa hai đầu dây tải điện là 35kV. Điện trở dây dẫn bằng Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 100 vòng, cuộn thứ cấp 2000 vòng, khi để vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điệ Một tia sáng truyền từ không khí vào nước thì có góc khúc xạ r  Khi tia sáng truyền từ thủy tinh ra không khí thì  Câu nào sau đây không đúng với thấu kính phân kì?  Một vật sáng đặt vuông góc với trục chính cảu một thấu kính quy tụ tiêu cự f = 12(cm) cho một ảnh ảo cách thấu k Đặt một vật sáng trên trục chính và vuông góc với trục chính cách thấu kính quy tụ d = 8(cm) tiêu cự của thấu kính Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kỳ cho một ảnh ảo cao bằng 1/3 vật và cách th Chiếu một tia sáng từ không khí vào thủy tinh, giảm dần góc tới, độ lớn góc khúc xạ thay đổi ra làm sao?  Ảnh của một vật sáng tạo bởi thấu kính phân kì là ảnh nào dưới đây?  Dùng một thấu kính phân kì hứng ánh sáng Mặt Trời (chùm sáng song song) theo phương song song với trục chính của thấu kí Chọn đáp án đúng trong những phát biểu sau?  Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 200 vòng, cuộn thứ cấp 50 vòng, khi để vào 2 đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện th truyền tải một hiệu suất điện 10kW bằng một đường dây dẫn có điện trở 9Ω thì hiệu suất hao phí trên đường dây truyền tải điện là 0,25k Một tia sáng truyền từ thủy tinh ra ngoài không khí có góc khúc xạ r thỏa mãn :   Khi một tia sáng đi từ không khí tới mặt phân cách giữa không khí và nước thì xảy ra hiện tượng kỳ lạ nào trường hợp nào ứng dụng tác dụng nhiệt là đa phần? Dùng dòng điện xoay chiều dùng để : Máy phát điện xoay chiều nên phải gồm những bộ phận chính để tạo ra dòng điện là  Khi có dòng điện một chiều không đổi chạy trong cuộn dây sơ cấp của một máy biến thế thì

Càng lên rất cao áp suất khí quyển làm thế nào (Vật lý – Lớp 8)

3 trả lời

Nêu bản chất của dòng điện trong chất khí (Vật lý – Lớp 11)

2 trả lời

Nêu bản chất của dòng điện trong chất điện phân (Vật lý – Lớp 11)

2 trả lời

Nêu bản chất dòng điện trong sắt kẽm kim loại (Vật lý – Lớp 11)

2 trả lời

Khái niệm điện trường đều? Công thức (Vật lý – Lớp 11)

2 trả lời

Cường độ điện trường là gì, nêu ví dụ (Vật lý – Lớp 11)

2 trả lời

Nêi tính chất của đường giức điện trường? (Vật lý – Lớp 11)

3 trả lời

Điện trường là gì? Đường sức điện trường là gì? (Vật lý – Lớp 11)

3 trả lời

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account

$textĐáp án và lý giải$

$textTóm tắt$

`n_1 = 200` vòng

`n_2 = 4000` vòng

`U_1 = 12 V`

`U_2 = ? V`

`*` Muốn máy biến thế thành máy giảm thế thì ta làm ra làm sao `?`

`*` Máy biến thế có chạy được với dòng điện ko đổi đc không và tại sao `?`

$textGiải$

`*` Hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp:

   `U_1/U_2 = n_1/n_2` `⇒` `U_2` `=` `U_1.n_2/n_1 = 12.4000/200 =` `240` `(V)`

`*` Muốn thành máy giảm thế thì `U_1` `>` `U_2` (Tức là đổi hiệu điện thế của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp lại với nhau)

`*` Máy biến thế ko thể chạy đc với dòng điện một chiều ko đổi vì dòng điện ko đổi chỉ tạo ra từ trường không đổi `→`  số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn thứ cấp ko đổi `→` không tạo ra dòng điện cảm ứng xoay chiều trong cuộn dây 

$colorOrangetext#WolfMoon5636$

Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 200 vòng, cuộn thứ cấp 4000 vòng, khi để vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 12V thì ở hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là

A.

B.

C.

D.

Lời giải
Chọn đáp án B.
Theo công thức biến thế U1/U2 = N1/N2 ta có U2 = U1, N2/N1 = 12.4000/200 = 240V

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Người ta truyền tải một hiệu suất điện 100kW bằng một đường dây dẫn có điện trở 5Ω thì hiệu suất hao phí trên đường dây truyền tải điện là 0,5kW. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là

Xem đáp án » 07/12/2022 2,199

Người ta truyền tải một hiệu suất điện 440000W bằng một đường dây dẫn có điện trở 50Ω. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 220000V. Công suất hao phí trên đường dây truyền tải điện là bao nhiêu?

Xem đáp án » 07/12/2022 1,252

Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều với một bóng đèn. Khi quay nam châm hút của máy phát thì trong cuộn dây của nó xuất hiện dòng điện xoay chiều vì

Xem đáp án » 07/12/2022 671

Máy phát điện gắn trên xe đạp (gọi là đinamô) có cấu trúc ra làm sao? Nó là máy phát điện một chiều hay xoay chiều?

Xem đáp án » 07/12/2022 532

Tia sáng chiếu từ không khí vào nước, quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ nào là đúng?

Xem đáp án » 07/12/2022 366

Một tia sáng truyền từ ngoài không khí vào thủy tinh cso góc khúc xạ r

Xem đáp án » 07/12/2022 332

Vật sáng AB có độ cao h được đặt vuông góc trước một thấu kính quy tụ có tiêu cự f, điểm A cách thấu kính một khoảng chừng d = 2f (hình vẽ)

a) Dựng ảnh A’B’ của AB tạo bởi thấu kính quy tụ.

b) Vận dụng kiến thức và kỹ năng hình học tinh độ cao h’ cảu ảnh và khoảng chừng cách từ ảnh tới quang tâm.

Xem đáp án » 07/12/2022 256

Một vật sáng đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính quy tụ tiêu cự f = 10(cm). Cho một ảnh thật cách thấu kính 20(cm). Vật sáng đặt cách thấu kính là

Xem đáp án » 07/12/2022 227

Trong những phương pháp sau đây dùng nam châm hút điện để tạo ra dòng điện cảm ứng (hình vẽ), cách nào đúng?

Xem đáp án » 07/12/2022 226

Trường hợp nào dưới đây trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng? Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín

Xem đáp án » 07/12/2022 213

Trong hình vẽ, biết PQ là mặt phân cách giũa không khí và nước. I là vấn đề tới, IN là pháp tuyến. Hỏi cách vẽ nào biểu lộ đúng hiện tượng kỳ lạ khúc xạ của tia sáng khi đi từ nước ra không khí.

Xem đáp án » 07/12/2022 195

Tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kì cho tia ló.

Xem đáp án » 07/12/2022 190

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 200 vòng, cuộn thứ cấp có 4000 vòng

Công Nghệ
Máy

Review Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 200 vòng, cuộn thứ cấp có 4000 vòng ?

Bạn vừa tham khảo nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 200 vòng, cuộn thứ cấp có 4000 vòng tiên tiến nhất

Chia Sẻ Link Tải Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 200 vòng, cuộn thứ cấp có 4000 vòng miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 200 vòng, cuộn thứ cấp có 4000 vòng miễn phí.

Hỏi đáp thắc mắc về Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 200 vòng, cuộn thứ cấp có 4000 vòng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 200 vòng, cuộn thứ cấp có 4000 vòng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cuộn #sơ #cấp #của #máy #biến #thế #có #vòng #cuộn #thứ #cấp #có #vòng – Tác giả :

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 200 vòng, cuộn thứ cấp có 4000 vòng 2022

Họ tên bố (mẹ)