Mẹo về cuộc thi khoa học kỹ thuật dành riêng cho học viên trung học 2022-2022 2022

You đang tìm kiếm từ khóa cuộc thi khoa học kỹ thuật dành riêng cho học viên trung học 2022-2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-21 03:01:01 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Hướng dẫn Cuộc thi KHKT dành riêng cho học viên trung học năm học 2022-2022

Đọc bài Lưu

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC NĂM HỌC 2022-2022

I. Mục đích của Cuộc thi

1. Khuyến khích học viên trung học nghiên cứu và phân tích KHKT, vận dụng kiến thức và kỹ năng để xử lý và xử lý những yếu tố thực tiễn đời sống; tạo thời cơ để học viên trung học trình làng kết quả nghiên cứu và phân tích KHKT; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa truyền thống, giáo dục Một trong những địa phương và hội nhập quốc tế.

2. Gắn hoạt động và sinh hoạt giải trí NCKH của học viên với việc thay đổi phương pháp, hình thức tổ chức triển khai dạy học, thay đổi phương pháp, hình thức nhìn nhận kết quả học tập của học viên, góp thêm phần tăng trưởng khả năng và phẩm chất của học viên.

3. Khuyến khích những cơ sở giáo dục ĐH, cao đẳng, cơ sở nghiên cứu và phân tích, những tổ chức triển khai và cá nhânhỗtrợ hoạt động và sinh hoạt giải trí nghiên cứu và phân tích KHKT của học viên trung học.

II. Tổ chức Cuộc thi năm học 2022-2022

1. Đối tượng tham gia cuộc thi: Học sinh đang học lớp 8, 9 cấp THCS và học viên đang học THPT, có kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm năm học 2022-2022 từ Khá trở lên và tự nguyện tham gia.

2. Lĩnh vực tham gia cuộc thi: Theo Thông tư số 32/2022/TT-BGDĐT ngày 19/12/2022 của Bộ GDĐT (Phụ lục kèm theo).

3. Nội dung thi: Là kết quả nghiên cứu và phân tích được thực thi trong vòng 01 năm tính đến ngày 31/01/2022 của những dự án công trình bất Động sản khoa học hoặc kỹ thuật (sau này gọi chung là dự án công trình bất Động sản) thuộc những nghành của Cuộc thi. Dự án hoàn toàn có thể của 01 học viên (gọi là dự án công trình bất Động sản thành viên) hoặc của 02 học viên trong cùng một cty tham gia cuộc thi (gọi là dự án công trình bất Động sản tập thể). Mỗi học viên chỉ được tham gia 01 dự án công trình bất Động sản tham gia cuộc thi.

4. Người bảo trợ: Mỗi dự án công trình bất Động sản tham gia cuộc thi có 01 giáo viên trung học (đang công tác thao tác tại trường có học viên tham gia cuộc thi) bảo trợ, do Hiệu trưởng ra quyết định hành động cử. Người bảo trợ hoàn toàn có thể đồng thời là người hướng dẫn khoa học. Mỗi giáo viên được bảo trợ hoặc hướng dẫn tối đa 02 dự án công trình bất Động sản KHKT của học viên trong cùng thời hạn. Người bảo trợ phụ trách về mặt pháp lý của dự án công trình bất Động sản tham gia cuộc thi và phải ký phê duyệt Kế hoạch nghiên cứu và phân tích trước lúc tham gia học viên tiến hành nghiên cứu và phân tích (Phiếu phê duyệt dự án công trình bất Động sản 1B).

Ngoài người bảo trợ, dự án công trình bất Động sản tham gia cuộc thi hoàn toàn có thể thêm người hướng dẫn khoa học là những nhà khoa học chuyên ngành thuộc những trường ĐH, viện nghiên cứu và phân tích, cơ sở khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển. Trường hợp dự án công trình bất Động sản có những nhà khoa học chuyên ngành tham gia hướng dẫn thì phải có xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành đó (Phiếu xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành).

Trường hợp dự án công trình bất Động sản có nội dung nghiên cứu và phân tích được thực thi tại cơ quan nghiên cứu và phân tích như trường ĐH, viện nghiên cứu và phân tích, cơ sở khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển phải có phiếu xác nhận của cơ quan nghiên cứu và phân tích đó (Phiếu xác nhận của cơ quan nghiên cứu và phân tích 1C).

5. Đơn vị tổ chức triển khai thi cấp cơ sở:

Là những phòng GDĐT; những trường THPT/trường PT có nhiều cấp học.

Nhiệm vụ của cty tổ chức triển khai thi: Ra quyết định hành động xây dựng Ban tổ chức triển khai cuộc thi, Hội đồng thẩm định hồ sơ, Ban giám khảo.

a) Thành phần BTC cuộc thi, Hợp Đồng thẩm định hồ sơ:

– Trưởng ban: Lãnh đạo cty tổ chức triển khai cuộc thi.

– Các phó trưởng phòng ban: Cán bộ, nhân viên cấp dưới phòng GDĐT (riêng với phòng GDĐT); lãnh đạo, giáo viên trường THPT.

– Các ủy viên: Cán bộ, nhân viên cấp dưới phòng GDĐT; lãnh đạo, giáo viên trường THPT.

– Các giám khảo mời (nếu có).

b) Nhiệm vụ của Ban tổ chức triển khai cuộc thi:

– Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai cuộc thi trình Thủ trưởng cty phê duyệt;

– Triển khai tổ chức triển khai cuộc thi theo kế hoạch đã được phê duyệt.

c) Nhiệm vụ Hội đồng thẩm định hồ sơ thực thi vận dụng Điều 4, Điều 5, Điều 13 và Điều 15 của Quy chế thi KHKT.

d) Nhiệm vụ Ban giám khảo thực thi vận dụng Điều 16, Điều 17 của Quy chế thi KHKT.

6. Thời gian tổ chức triển khai cuộc thi KHKT

6.1. Cấp cơ sở: Các phòng GDĐT, những trường THPT tổ chức triển khai thi xong trước thời điểm ngày 15/11/2022.

Lưu ý: Chỉ những cty tổ chức triển khai Cuộc thi cấp cơ sở mới được đăng kí tham gia cuộc thi cấp tỉnh. Hồ sơ minh chứng tổ chức triển khai Cuộc thi tại cty phải được lưu giữ khá đầy đủ theo quy định.

6.2. Cấp tỉnh:

– Thời gian: Thẩm định dự án công trình bất Động sản từ thời điểm ngày 23-27/11/2022; tổ chức triển khai Cuộc thi cấp tỉnh dự kiến 03 ngày, từ thời điểm ngày 09-11/12/2022.

– Địa điểm: Dự kiến tại trường THPT chuyên Hưng Yên.

– Mỗi phòng GDĐT, mỗi trường THPT, trường PT có nhiều cấp học là một cty tham gia cuộc thi.

6.3. Đăng ký tham gia cuộc thi cấp tỉnh: Dự án tham gia cuộc thi là những dự án công trình bất Động sản được những cty lựa chọn và Đk.

a) Số lượng và thời hạn Đk: Mỗi phòng GDĐT Đk không thật 03 dự án công trình bất Động sản, mỗi trường THPT Đk không thật 02 dự án công trình bất Động sản tham gia cuộc thi (THPT Chuyên Hưng Yên Đk không thật 04 dự án công trình bất Động sản). Đơn vị nào Đk khác số lượng trên báo cáo về Sở để xem xét.

Chú ý: Giáo viên hướng dẫn và học viên tham gia cuộc thi phải điền khá đầy đủ thông tin thành viên đúng chuẩn và có ảnh chân dung (trong thời hạn không thật 06 tháng).

Hồ sơ tham gia cuộc thi: Mỗi dự án công trình bất Động sản lập 01 bộ, bản giấy gửi về Sở GDĐT trước thời điểm ngày 21/11/2022 (nộp cho đ/c Dũng, phòng GDTrH-GDTX), bản mềm Hồ sơ tham gia cuộc thi gửi về Sở GDĐT qua E-Mail: .

b) Hồ sơ tham gia cuộc thi gồm:

– Quyết định cử những dự án công trình bất Động sản tham gia Cuộc thi của thủ trưởng cty tham gia cuộc thi;

– Bản đăng kí số lượng dự án công trình bất Động sản, loại dự án công trình bất Động sản và số lượng thí sinh tham gia cuộc thi;

– Phiếu xếp loại hạnh kiểm và học lực của thí sinh vào năm học 2022 – 2022;

– Hồ sơ dự án công trình bất Động sản Đk tham gia cuộc thi và những biểu mẫu gồm có:

+ Phiếu học viên (Phiếu 1A);

+ Phiếu phê duyệt dự án công trình bất Động sản (Phiếu 1B);

+ Phiếu người hướng dẫn/bảo trợ (Phiếu 1);

+ Đề cương nghiên cứu và phân tích (theo mẫu hướng dẫn kèm theo Phiếu 1A);

+ Phiếu xác nhận của cơ quan nghiên cứu và phân tích (nếu có);

+ Phiếu xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành (nếu có);

+ Phiếu nhìn nhận rủi ro không mong muốn (nếu có);

+ Phiếu dự án công trình bất Động sản tiếp tục (nếu có);

+ Phiếu tham gia của con người (nếu có);

+ Phiếu được cho phép thông tin (nếu có);

+ Phiếu nghiên cứu và phân tích động vật hoang dã có xương sống (nếu có);

+ Phiếu nhìn nhận rủi ro không mong muốn chất nguy hiểm (nếu có);

+ Phiếu sử dụng mô người và động vật hoang dã (nếu có).

+ Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu và phân tích (theo mẫu Đề cương nghiên cứu và phân tích kèm theo Phiếu học viên 1A, không thật 15 trang đánh máy (kể cả phụ lục, tài liệu tìm hiểu thêm); khổ giấy A4: trái 3cm, phải 2cm, trên 2cm, dưới 2cm;cách dòng đơn, kiểu chữ Time New Roman, cỡ chữ 14; báo cáo không ghi tên cty, học viên, tên người bảo trợ, tên người hướng dẫn khoa học). Các mẫu phiếu nói trên được gửi kèm công văn này.

Lưu ý: Đối với mỗi dự án công trình bất Động sản, những phiếu được điền khá đầy đủ thông tin, ký tên, đóng dấu thích hợp tiến độ nghiên cứu và phân tích; thời gian phê duyệt dự án công trình bất Động sản của người bảo trợ, thời hạn thực thi kế hoạch nghiên cứu và phân tích đã được phê duyệt, thời gian phê duyệt của Hội đồng khoa học thuộc cơ sở khoa học hoặc của Cuộc thi địa phương trước và sau khi nghiên cứu và phân tích, thí nghiệm; thời gian phê duyệt của Hội đồng thẩm định tại Cuộc thi địa phương trước lúc tham gia cuộc thi cấp vương quốc phải phù phù thích hợp với quy trình nghiên cứu và phân tích. Những dự án công trình bất Động sản không còn khá đầy đủ thông tin hoặc thông tin không thích hợp, thiếu dấu, chữ ký trong những phiếu của hồ sơ sẽ không còn được tham gia Cuộc thi.

6.4. Công tác tổ chức triển khai cuộc thi cấp tỉnh

Việc tổ chức triển khai cuộc thi KHKT cấp tỉnh năm học 2022-2022 thực thi vận dụng theo Quy chế thi KHKT. Sở GDĐT hướng dẫn rõ ràng một số trong những nội dung sau:

a) Tiêu chí nhìn nhận dự án công trình bất Động sản tham gia cuộc thi cuộc thi KHKT cấp tỉnh

– Căn cứ quy định tại Quy chế 38 và Thông tư 32.

– Trong quy trình chấm thi, những tiêu chuẩn nói trên được xem xét, nhìn nhận nhờ vào kết quả nghiên cứu và phân tích và chỉ cho điểm sau khi xem xét, so sánh với cá minh chứng khoa học về quy trình nghiên cứu và phân tích được thể hiện trong những phiếu ghi tại Mục 7, Khoản d) nói trên và sổ tay nghiên cứu và phân tích khoa học của học viên.

b) Về quy trình chấm thi:

b1) Chấm thi theo từng nhóm nghành, mỗi dự án công trình bất Động sản được nhìn nhận qua 02 phần độc lập:

– Đánh giá thông qua hồ sơ dự án công trình bất Động sản tham gia cuộc thi riêng với những tiêu chuẩn:

+ Câu hỏi nghiên cứu và phân tích/Vấn đề nghiên cứu và phân tích: 10 điểm

+ Kế hoạch nghiên cứu và phân tích và Phương pháp nghiên cứu và phân tích: 15 điểm

+ Thực hiện kế hoạch nghiên cứu và phân tích: 20 điểm

– Đánh giá qua poster và phỏng vấn với những tiêu chuẩn:

+ Tính sáng tạo: 20 điểm

+ Trình bày poster: 10 điểm

+ Trả lời phỏng vấn: 25 điểm

Mỗi giám khảo tiến hành chấm độc lập tại gian trưng bày poster của từng dự án công trình bất Động sản được phân công. Tại gian trưng bày poster, thí sinh trình diễn tóm tắt về dự án công trình bất Động sản bằng tiếng Việt (thí sinh được sử dụng những hình ảnh, video clip trên máy tính xách tay để minh họa); giám khảo phỏng vấn và thí sinh vấn đáp phỏng vấn bằng tiếng Việt; chú trọng việc nhìn nhận quy trình nghiên cứu và phân tích của học viên.

b2) Chấm thi chọn đội tuyển tham gia cuộc thi vương quốc

Những dự án công trình bất Động sản đoạt giải cao của Cuộc thi theo từng nghành hoặc nhóm nghành được xét chọn tham gia cuộc thi vương quốc sẽ tham gia thi vòng chọn đội tuyển. Trong phần này, thí sinh trình diễn tóm tắt dự án công trình bất Động sản và vấn đáp phỏng vấn bằng tiếng Việt. Tổ giám khảo (gồm 06 giám khảo thuộc nghành được chọn và một số trong những nghành khác có liên quan) chấm thi chọn dự án công trình bất Động sản tham gia cuộc thi vương quốc phỏng vấn những thí sinh có dự án công trình bất Động sản tham gia cuộc thi và từng giám khảo cho điểm độc lập theo phía dẫn chấm thi của Sở GDĐT.

6.5. Cấp Quốc gia: Căn cứ kết quả Cuộc thi cấp tỉnh, Sở sẽ chọn cử không thật 02 dự án công trình bất Động sản tham gia cuộc thi cấp Quốc gia, thời hạn dự kiến tháng 3 năm 2022. Thời gian Đk tham gia cuộc thi trước thời điểm ngày 31/01/2022.

III. Trách nhiệm và quyền lợi

1. Trách nhiệm của nhà trường, CB, GV hướng dẫn NCKH

Nhà trường tổ chức triển khai cho giáo viên, học viên nghiên cứu và phân tích khá đầy đủ những tiêu chuẩn nhìn nhận dự án công trình bất Động sản (gồm có cả dự án công trình bất Động sản khoa học và dự án công trình bất Động sản kỹ thuật) quy định tại Thông tư số 32/2022/TT-BGDĐT ngày 19/12/2022 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Quy chế thi nghiên cứu và phân tích KHKT cấp vương quốc dành riêng cho học viên trung học phát hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; vận dụng những tiêu chuẩn nhìn nhận dự án công trình bất Động sản trong việc thực thi những dự án công trình bất Động sản nghiên cứu và phân tích: (1) Xác định vướng mắc nghiên cứu và phân tích (riêng với dự án công trình bất Động sản khoa học) hoặc yếu tố cần xử lý và xử lý (riêng với dự án công trình bất Động sản kỹ thuật); (2) Thiết kế phương án thí nghiệm, thực nghiệm (riêng với dự án công trình bất Động sản khoa học) hoặc thiết kế quy mô giải pháp (riêng với dự án công trình bất Động sản kỹ thuật); (3) Thực hiện thí nghiệm theo phương án thiết kế để tích lũy, phân tích và lý giải số liệu (riêng với dự án công trình bất Động sản khoa học) hoặc sản xuất và thử nghiệm theo quy mô giải pháp đã thiết kế (riêng với dự án công trình bất Động sản kỹ thuật).

Hiệu trưởng ra Quyết định phân công giáo viên hướng dẫn, bảo trợ học viên NCKH (làm cố vấn khoa học cho học viên, hướng dẫn học viên viết nhật ký nghiên cứu và phân tích, viết báo cáo kết quả nghiên cứu và phân tích, thiết kế poster, …). Nhà trường tạo Đk cho học viên sử dụng những phòng thiết bị, thí nghiệm, thư viện trong quy trình nghiên cứu và phân tích.

2. Quyền lợi của học viên có dự án công trình bất Động sản giành giải

Căn cứ Quy chế thi những cơ sở có hình thức khen thưởng thích hợp cho những học viên giành giải ở cuộc thi cấp. cơ sở.

Những học viên giành giải ở cuộc thi cấp. tỉnh, cấp vương quốc được hưởng quyền ưu tiên khuyến khích theo quy định hiện hành (Quy chế tuyển sinh vào lớp 10 THPT, Quy chế thi THPT Quốc gia, Quy chế tuyển sinh vào ĐH, cao đẳng).

IV. Kinh phí

Kinh phí phục vụ công tác thao tác NCKH và tổ chức triển khai những cuộc thi trích từ nguồn ngân sách nhà nước dành riêng cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí thường xuyên phục vụ dạy học của những cty, nhà trường và những nguồn kinh phí góp vốn đầu tư hợp pháp khác.

V. Yêu cầu

Các phòng GDĐT, những trường THPT/trường PT có nhiều cấp học thực thi tốt những nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền rộng tự do mục tiêu, ý nghĩa của công tác thao tác NCKH của học viên trung học và những quy định, hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT về Cuộc thi đến cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên, học viên, cha mẹ học viên và cộng đồng xã hội.

2. Trên cơ sở quy định và những quy định, hướng dẫn về Cuộc thi năm học 2022-2022, lập kế hoạch, tổ chức triển khai triển khai công tác thao tác NCKH của học viên phù phù thích hợp với Đk thực tiễn của cty, điểm lưu ý của địa phương, đối tượng học viên, chương trình, nội dung dạy học. Trong quy trình triển khai, những cty cần quan tâm tổ chức triển khai một số trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí sau:

a) Tổng kết, nhìn nhận những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt NCKH của học viên; biểu dương, khen thưởng học viên và cán bộ hướng dẫn có thành tích trong công tác thao tác NCKH của học viên (riêng với những cty đã tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí NCKH và tham gia Cuộc thi năm học 2022-2022); phát động trào lưu NCKH và tham gia Cuộc thi năm học 2022-2022;

b) Chỉ đạo giáo viên và học viên tiếp tục tham gia khóa tập huấn trên mạng trường học link về phương pháp NCKH, tiêu chuẩn nhìn nhận những dự án công trình bất Động sản KHKT, hồ sơ tham gia cuộc thi KHKT;

c) Khai thác hiệu suất cao tiềm lực của đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên có khả năng và kinh nghiệm tay nghề nghiên cứu và phân tích KHKT; đưa nội dung hướng dẫn học viên NCKH vào sinh hoạt của tổ/nhóm trình độ; giao trách nhiệm cho giáo viên trao đổi, thảo luận về những vấn đế thời sự, những yếu tố phát sinh từ thực tiễn trong quy trình học tập, những buổi sinh hoạt lớp, chào cờ, ngoại khóa, hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm sáng tạo để khuynh hướng, hình thành ý tưởng về dự án công trình bất Động sản nghiên cứu và phân tích của học viên.

3. Tiếp tục duy trì, xây dựng và tăng trưởng Câu lạc bộ KHKT trong những cơ sở giáo dục trung học nhằm mục đích tạo môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên cho học viên nghiên cứu và phân tích, chia sẻ về kiến thức và kỹ năng, kỹ năng và những thành phầm NCKH; giúp sức học viên trong việc tiếp cận và vận dụng những phương pháp NCKH, rèn luyện những kỹ năng thiết yếu cho hoạt động và sinh hoạt giải trí NCKH, học tập và trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường.

4. Phối phù thích hợp với những cơ sở giáo dục ĐH, cao đẳng; những viện và TT khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển trên địa phận; Sở Khoa học và Công nghệ; Liên hiệp những Hội Khoa học và Kỹ thuật; những nhà khoa học; cha mẹ học viên trong việc hướng dẫn và nhìn nhận những dự án công trình bất Động sản KHKT của học viên; tạo Đk về cơ sở vật chất, thiết bị cho học viên NCKH và tham gia Cuộc thi. Lưu ý trong quy trình thao tác với những cty, thành viên ngoài nhà trường cần lập biên bản thao tác (Nghị quyết, Biên bản ghi nhớ, Cam kết, .)

5. Căn cứ vào hướng dẫn về Cuộc thi của Sở GDĐT, những quy định của Bộ GDĐT, những cty tham gia cuộc thi xây dựng Hội đồng thẩm định khoa học và tổ chức triển khai cuộc thi KHKT dành riêng cho học viên trung học của cty phù phù thích hợp với Đk thực tiễn; chọn cử và tích cực sẵn sàng sẵn sàng những dự án công trình bất Động sản tham gia Cuộc thi.

Sở GDĐT yêu cầu những phòng GDĐT, những trường THPT, trường PT có nhiều cấp học trang trọng triển khai thực hiện. Nếu có trở ngại vất vả, vướng mắc báo cáo về Sở GDĐT (qua phòng GDTrH-GDTX) để được hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Ban Giám đốc;

– Liên hiệp những Hội KHKT tỉnh (để phối hợp);

– Trường ĐH SPKT Hưng Yên (để phối hợp);

– Lưu: VT, phòng GDTrH-GDTX.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã kí)

Đỗ Văn Khải

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN

PHỤ LỤC

Các nghành của dự án công trình bất Động sản tham gia Cuộc thi KHKT dành riêng cho học viên trung học

Năm học 2022-2022

(Kèm theo Công văn số 1883/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 15 tháng 10 năm 2022

của Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo H­ưng Yên)

STT

Lĩnh vực

Lĩnh vực nâng cao

1

Khoa học động vật hoang dã

Hành vi; Tế bào; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên tự nhiên; Gen và di truyền; Dinh dưỡng và tăng trưởng; Sinh lí; Hệ thống và tiến hóa;

2

Khoa học xã hội và hành vi

Điều dưỡng và tăng trưởng; Tâm lí; Tâm lí nhận thức; Tâm lí xã hội và xã hội học;

3

Hóa Sinh

Hóa-Sinh phân tích; Hóa-Sinh tổng hợp; Hóa-Sinh-Y; Hóa-Sinh cấu trúc;

4

Y Sinh và khoa học Sức khỏe

Chẩn đoán; Điều trị; Phát triển và thử nghiệm dược liệu; Dịch tễ học; Dinh dưỡng; Sinh lí học và Bệnh lí học;

5

Kĩ thuật Y Sinh

Vật liệu Y Sinh; Cơ chế Sinh học; Thiết bị Y sinh; Kỹ thuật tế bào và mô; Sinh học tổng hợp;

6

Sinh học tế bào và phân tử

Sinh lí tế bào; Gen; Miễn dịch; Sinh học phân tử; Sinh học thần kinh;

7

Hóa học

Hóa phân tích; Hóa học trên máy tính; Hóa môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên; Hóa vô cơ; Hóa vật tư; Hóa hữu cơ; Hóa Lý;

8

Sinh học trên máy tính và Sinh -Tin

Kĩ thuật Y sinh; Dược lí trên máy tính; Sinh học quy mô trên máy tính; Tiến hóa sinh học trên máy tính; Khoa học thần kinh trên máy tính; Gen;

9

Khoa học Trái đất và Môi trường

Khí quyển; Khí hậu; Ảnh hưởng của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên lên hệ sinh thái xanh; Địa chất; Nước;

10

Hệ thống nhúng

Vi điều khiển và tinh chỉnh; Giao tiếp mạng và tài liệu; Quang học; Cảm biến; Gia công tín hiệu;

11

Năng lượng: Hóa học

Nhiên liệu thay thế; Năng lượng hóa thạch; Phát triển tế bào nhiên liệu và pin; Vật liệu nguồn tích điện mặt trời;

12

Năng lượng: Vật lí

Năng lượng thủy điện; Năng lượng hạt nhân; Năng lượng mặt trời; Năng lượng nhiệt; Năng lượng gió;

13

Kĩ thuật cơ khí

Kĩ thuật hàng không và vũ trụ; Kĩ thuật gia dụng; Cơ khí trên máy tính; Lí thuyết điều khiển và tinh chỉnh; Hệ thống vận tải lối đi bộ mặt đất; Kĩ thuật gia công công nghiệp; Kĩ thuật cơ khí; Hệ thống hàng hải;

14

Kĩ thuật môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

Xử lí môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên bằng phương pháp sinh học; Khai thác đất; Kiểm soát ô nhiễm; Quản lí chất thải và tái sử dụng; Quản lí nguồn nước;

15

Khoa học vật tư

Vật liệu sinh học; Gốm và Thủy tinh; Vật liệu composite; Lí thuyết và tính toán; Vật liệu điện tử, quang và từ; Vật liệu nano; Pô-li-me;

16

Toán học

Đại số; Phân tích; Rời rạc; Lý thuyết Game và Graph; Hình học và Tô pô; Lý thuyết số; Xác suất và thống kê;

17

Vi Sinh

Vi trùng và kháng sinh; Vi sinh ứng dụng; Vi khuẩn; Vi sinh môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên; Kháng sinh tổng hợp; Vi-rút;

18

Vật lí và Thiên văn

Thiên văn học và Vũ trụ học; Vật lí nguyên tử, phân tử và quang học; Lý – Sinh; Vật lí trên máy tính; Vật lí thiên văn; Vật liệu đo; Từ, Điện từ và Plasma; Cơ học; Vật lí hạt cơ bản và hạt nhân; Quang học; La-de; Thu phát sóng điện từ; Lượng tử máy tính; Vật lí lí thuyết;

19

Khoa học Thực vật

Nông nghiệp; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên tự nhiên; Gen và sinh sản; Tăng trưởng và tăng trưởng; Bệnh lí thực vật; Sinh lí thực vật; Hệ thống và tiến hóa;

20

Rô bốt và máy thông minh

Máy sinh học; Lí thuyết điều khiển và tinh chỉnh; Rô bốt động lực;

21

Phần mềm khối mạng lưới hệ thống

Thuật toán; An ninh máy tính; Cơ sở tài liệu; Hệ điều hành quản lý; Ngôn ngữ lập trình;

22

Y học chuyển dời

Khám bệnh và chẩn đoán; Phòng bệnh; Điều trị; Kiểm định thuốc; Nghiên cứu tiền lâm sàng;

Tác giả: THPT Ân ThiTổng số điểm của nội dung bài viết là: 0 trong 0 nhìn nhận Click để xem nhận nội dung bài viết

://.youtube/watch?v=_Q1YPQESsl8

4460

Clip cuộc thi khoa học kỹ thuật dành riêng cho học viên trung học 2022-2022 ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video cuộc thi khoa học kỹ thuật dành riêng cho học viên trung học 2022-2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download cuộc thi khoa học kỹ thuật dành riêng cho học viên trung học 2022-2022 miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down cuộc thi khoa học kỹ thuật dành riêng cho học viên trung học 2022-2022 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về cuộc thi khoa học kỹ thuật dành riêng cho học viên trung học 2022-2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết cuộc thi khoa học kỹ thuật dành riêng cho học viên trung học 2022-2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#cuộc #thi #khoa #học #kỹ #thuật #dành #cho #học #sinh #trung #học