Kinh Nghiệm Hướng dẫn Công thức tính khối lượng tương đối của nguyên tử 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Công thức tính khối lượng tương đối của nguyên tử được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-26 08:04:25 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

1. Phương pháp

    Khối lượng tương đối tính là khối lượng của một vật khi hoạt động và sinh hoạt giải trí với vận tốc v gần bằng vận tốc ánh sáng.

$m = fracm_0sqrt 1 – left( fracvc right)^2 ge m_0$
m0 là khối lượng nghỉ ( hay khối lượng quán tính)

    Khối lượng của vật có tương đối tính, giá trị của nó phụ thuộc hệ quy chiếu.
    Khối lượng tương đối tính m tăng khi v tăng.
    Với $v ll c$ thì $m approx m_0$

2. Vận dụng

Ví dụ 1:
Một vật có khối lượng tương đối tính là 75kg ứng với vận tốc 0,6c (c là vận tốc ánh sáng trong chân không). Khối lượng nghỉ của vật là
A. 93,75 kg.
B. 47,75 kg.
C. 75 kg.
D. 60 kg.
Lời giải​
Chọn C

Ví dụ 2:
Khối lượng tương đối tính của một người dân có khối lượng 60kg hoạt động và sinh hoạt giải trí với vận tốc v = 0,8c là
A. 40kg
B. 100kg
C. 80kg
D. 200kg
Lời giải​
Chọn B

Ví dụ 1:
Câu 11.Khối lượng tương đối tính của một vật đã tiếp tục tăng 25% so với khối lượng nghỉ của nó. Biết vận tốc ánh sáng trong chân không là 300000km/s thì vận tốc hoạt động và sinh hoạt giải trí của vật là
A. 180000 km/s
B. 200000 km/s
C. 150000 km/s
D. 250000 km/s
Lời giải​
Chọn A

://.youtube/watch?v=pe5bsXxy618

4325

Review Công thức tính khối lượng tương đối của nguyên tử ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Công thức tính khối lượng tương đối của nguyên tử tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Công thức tính khối lượng tương đối của nguyên tử miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Tải Công thức tính khối lượng tương đối của nguyên tử Free.

Thảo Luận vướng mắc về Công thức tính khối lượng tương đối của nguyên tử

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Công thức tính khối lượng tương đối của nguyên tử vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Công #thức #tính #khối #lượng #tương #đối #của #nguyên #tử