Kinh Nghiệm về Công thoát e của một sắt kẽm kim loại là a=4ev Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Công thoát e của một sắt kẽm kim loại là a=4ev được Update vào lúc : 2022-05-02 07:15:32 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Công thoát êlectron của một sắt kẽm kim loại là A = 4eV. Giới hạn quang điện của sắt kẽm kim loại này bằng bao nhiêu?

A. 0,31μm.

Đáp án đúng chuẩn

B. 0,28μm.

C. 0,35μm.

D. 0,25μm.

Xem lời giải

Công thoát electron của một sắt kẽm kim loại là A = 4eV . Giới hạn quang điện của sắt kẽm kim loại này là :

A.

B.

C.

D.

Công thoát electron của một sắt kẽm kim loại là A = 4eV. Giới hạn quang điện của sắt kẽm kim loại này là

A.

B.

C.

D.

    lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài tập sgk

Công thoát electron của một sắt kẽm kim loại là A = 4 eV. Giới hạn quang điện của sắt kẽm kim loại này là

A.0,28 µm.

B.0,31 µm.

C.0,35 µm.

D.0,25 µm.

Các vướng mắc tương tự

Công thoát electron của một sắt kẽm kim loại là A = 4eV. Giới hạn quang điện của sắt kẽm kim loại này là

A. 0,31 μm.

B. 0,28 μm

C. 0,35 μm

D. 0,25 μm

Công thoát electron của một sắt kẽm kim loại là A = 4eV . Giới hạn quang điện của sắt kẽm kim loại này là :

A.

B.

C.

D.

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

4213

Video Công thoát e của một sắt kẽm kim loại là a=4ev ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Công thoát e của một sắt kẽm kim loại là a=4ev tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Công thoát e của một sắt kẽm kim loại là a=4ev miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Tải Công thoát e của một sắt kẽm kim loại là a=4ev miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Công thoát e của một sắt kẽm kim loại là a=4ev

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Công thoát e của một sắt kẽm kim loại là a=4ev vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Công #thoát #của #một #kim #loại #là #a4ev