Thủ Thuật về Có bao nhiêu phát biểu sau này đúng với đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Có bao nhiêu phát biểu sau này đúng với đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể được Update vào lúc : 2022-01-02 19:04:19 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?

I. Đột biến mất đoạn lớn thường gây hậu quả nghiêm trọng hơn so với đột biến lặp đoạn.

II. Đột biến hòn đảo đoạn được sử dụng để chuyển gen từ nhiễm sắc thể này sang nhiễm sắc thể khác.

III. Đột biến mất đoạn thường làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể.

IV. Đột biến lặp đoạn hoàn toàn có thể làm cho 2 alen của một gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể.

A. 3

B. 4

C. 1

D. 2

Lời giải

I đúng, vì làm mất đi gen, mất cân đối hệ gen nghiêm trọng.

II sai, hòn đảo đoạn không làm gen từ NST này sang NST khác.

III đúng

IV đúng.

Đáp án A

4392

Clip Có bao nhiêu phát biểu sau này đúng với đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Có bao nhiêu phát biểu sau này đúng với đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Có bao nhiêu phát biểu sau này đúng với đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Có bao nhiêu phát biểu sau này đúng với đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể Free.

Giải đáp vướng mắc về Có bao nhiêu phát biểu sau này đúng với đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Có bao nhiêu phát biểu sau này đúng với đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Có #bao #nhiêu #phát #biểu #sau #đây #đúng #với #đột #biến #chuyển #đoạn #nhiễm #sắc #thể