Kinh Nghiệm về Có 3 dung dịch , mỗi dung dịch chứa 1 cation và 1 anion 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Có 3 dung dịch , mỗi dung dịch chứa 1 cation và 1 anion được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-17 11:11:13 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

  CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀCó 3 dung dịch, mỗi dung dịch có chứa 1 cation và…

  Có thể điều chế Na, Mg, Ca bằng phương pháp nào sau này?

  Dãy những chất đều tác dụng được với dung dịch Ca(OH)2 là:

  Số oxi hóa của Cr trong hợp chất K2Cr2O7là

  Thí nghiệm nào sau này không xẩy ra phản ứng hóa học?

  Kim loại nào sau này tan được trong nước ?

Page 2

  Có thể điều chế Na, Mg, Ca bằng phương pháp nào sau này?

  Dãy những chất đều tác dụng được với dung dịch Ca(OH)2 là:

  Số oxi hóa của Cr trong hợp chất K2Cr2O7là

  Thí nghiệm nào sau này không xẩy ra phản ứng hóa học?

  Kim loại nào sau này tan được trong nước ?

Đáp án A

Các ion muốn tồn tại thì không phản ứng với nhau tạo chất kết tủa, chất khí hoặc chất điện li yếu.

Ở đáp án A từng cặp ion không phản ứng với nhau tạo chất kết tủa, chất khí, chất điện li yếu nên tồn tại 4 dung dịch đó.

Ở đáp án B có AgCl là chất kết tủa

Ở đáp án C có Al2(CO3)3 không tồn tại, bị thủy phân ngay theo phương trình

Al2(CO3)3+ 3H2O→ 2Al(OH)3+ 3CO2

Ở đáp án D có Ag2CO3 là chất kết tủa

– Cho dung dịch NaOH vào 3 mẫu thử, mẫu thử nào có khí mùi khai thoát ra là NH4+ , mẫu thử nào có kết tủa rồi tan ra là Al3+

NH4+ + NaOH → Na+ + NH3 ↑ + H2O

Al3+ + 3NaOH → 3Na+ + Al(OH)3 ↓

Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4]

– Cho H2SO4 vào dung dịch còn sót lại nếu có kết tủa trắng là Ba2+

H2SO4 + Ba2+ → BaSO4 + 2H+

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Có dung dịch chứa những anion CO32- và SO42- .Hãy nêu cách nhận ra từng ion trong dung dịch. Viết những phương trình hóa học.

Xem đáp án » 29/03/2022 4,770

Có 5 dung dịch hóa chất không nhãn, mỗi dung dịch nồng độ khoảng chừng 0,1M của một trong những muối sau: KCl, Ba(HCO3)2, K2CO3, K2S, K2SO3. Chỉ dùng một thuốc thử là dung dịch H2SO4 loãng nhỏ trực tiếp vào mỗi dung dịch thì hoàn toàn có thể nhận ra tối đa mấy dung dịch?

A. Hai dung dịch Ba(HCO3)2, K2CO3

B. Ba dung dịch Ba(HCO3)2, K2CO3, K2S

C. Hai dung dịch Ba(HCO3)2, K2S

D. Hai dung dịch Ba(HCO3)2, K2SO3

Xem đáp án » 29/03/2022 4,326

Có dung dịch chứa đồng thời những cation Fe2+, Al3+. Trình bày cách tách và nhận ra mỗi ion từ dung dịch của hỗn hợp.

Xem đáp án » 29/03/2022 3,244

Có 2 dung dịch chứa anion NO3-, CO32-. Hãy nêu cách nhận ra từng ion trong dung dịch đó. Viết những phương trình hóa học.

Xem đáp án » 29/03/2022 2,597

Có 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa 1 cation như sau : NH4+, Mg2+, Fe3+, Al3+, Na+ nồng độ dung dịch khoảng chừng 0,1M. Bằng cách dùng dung dịch NaOH cho lần lượt vào từng dung dịch, hoàn toàn có thể nhận ra được tối đa mấy dung dịch ?

A. Dung dịch NH4+

B. Hai dung dịch NH4+ và Al3+

C. Ba dung dịch NH4+, Fe3+ và Al3+

D. Cả 4 dung dịch.

Xem đáp án » 29/03/2022 995

Có 3 dung dịch, mỗi dung dịch có chứa 1 cation và…

Câu hỏi: Có 3 dung dịch, mỗi dung dịch có chứa 1 cation và 1 anion trong số những ion sau (không trùng lặp Một trong những dung dịch) : Ba2+, Mg2+, Na+, SO42-, Cl-, CO32-. Ba dung dịch đó là :

A MgSO4, BaCO3, NaCl

B MgSO4, BaCl2, Na2CO3

C BaSO4, MgCl2, Na2CO3

D MgCO3, Na2SO4, BaCl2

Đáp án

B

– Hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

Giải rõ ràng:

Đáp án B

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa học Sở giáo dục Yên Bái – năm 2022

Lớp 12 Hoá học Lớp 12 – Hoá học

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Có 3 dung dịch , mỗi dung dịch chứa 1 cation và 1 anion

Ngôn ngữ
Dịch

Reply
5
0
Chia sẻ

4433

Review Có 3 dung dịch , mỗi dung dịch chứa 1 cation và 1 anion ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Có 3 dung dịch , mỗi dung dịch chứa 1 cation và 1 anion tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Có 3 dung dịch , mỗi dung dịch chứa 1 cation và 1 anion miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Tải Có 3 dung dịch , mỗi dung dịch chứa 1 cation và 1 anion miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Có 3 dung dịch , mỗi dung dịch chứa 1 cation và 1 anion

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Có 3 dung dịch , mỗi dung dịch chứa 1 cation và 1 anion vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Có #dung #dịch #mỗi #dung #dịch #chứa #cation #và #anion