Kinh Nghiệm về Cho trọng lượng riêng của thủy ngân 136000n/m^3 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho trọng lượng riêng của thủy ngân 136000n/m^3 được Update vào lúc : 2022-09-21 17:20:23 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho khối lượng riêng của thủy ngân là 13600kg/
m
3
. Trọng lượng riêng của nước là 10000N/
m
3
. Ở cùng một độ sâu, áp suất của thủy ngân to nhiều hơn áp suất của nước bao nhiêu lần?

A. 13,6 lần

B. 1,36 lần

C. 136 lần

D. Không xác lập được vì thiếu yếu tố.

Cho khối lượng riêng của dầu là 800kg/
m
3
. Trọng lượng riêng của nước là 10000N/
m
3
. Ở cùng 1 độ sâu, áp suất của nước to nhiều hơn áp suất của dầu bao nhiêu lần?

A. 1,25 lần

B. 1,36 lần

C. 14,6 lần

D. Không xác lập được vì thiếu yếu tố.

Hãy tính áp suất do cột thủy ngân tác dụng lên B, biết trọng lượng riêng của thủy ngân là 136000 N/m3. Từ đó suy ra độ lớn của áp suất khí quyển.

Một ống nghiệm chứa thuỷ ngân với độ cao là h = 3cm.

a) Biết khối lượng riêng của thuỷ ngân là 13600kg/
m
3
. Hãy tính áp suất của thuỷ ngân lên đáy của ống nghiệm.

b) Nếu thay thuỷ ngân bằng nước thì cột nước phải có độ cao là bao nhiêu để tạo ra một áp suất như trên?

://.youtube/watch?v=ApiXQuNkOkg

Cho khối lượng riêng của thủy ngân là 13600kg/m3. Trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3. Ở cùng một độ sâu, áp suất của thủy ngân to nhiều hơn áp suất của nước bao nhiêu lần?

A.13,6lần

B.1,36lần

C.136lần

D.Không xác lập được vì thiếu yếu tố.

Bạn đang xem: Trọng lượng riêng của thủy ngân

Đáp án A

Một ống nhỏ hình trụ có độ cao 100 cm . Ngừoi ta đổ thủy ngân vào ống sao cho mặt thủy ngân cách miêng ống 94 cm

a/ Tính áp suất thủy ngân lên đáy ống biết trọng lượng riêng của thủy ngân là 136000N/m khối

b/ Nếu thay thủy ngân bằng nc thì hoàn toàn có thể tạo ddc áp suât như trên không, biết rằng trọng lượng riêng của nước là 10000N/m khối

c/ Nếu thay thủy ngân băng rượu thì hoàn toàn có thể tạo đc áp suất như trên không, bik rằng trọng lượng riêng của rượu là 8000N/m khối

a)

Chiều cao từ mặt thoáng của thủy ngân xuống đáy ống là:

100−0,94=99,06(m)

Áp suất của thủy ngân lên đáy ống là:

136000.99,06=13472160(Pa)

Vậy áp suất của thủy ngân lên đáy ống là 13472160 Pa.

Biết khối lượng riêng của thủy ngân là 13 600 kg/m3 . Tính khối lượng và trọng lượng của một,5 lít thủy ngân ?

người ta đổ vào ống chia nghiệm 1 lượng thủy ngân và 1 lượng nước có khối luộng như nhau . chiều coa của cột chất longr có tổng là 29.2cm. tính áp suất của những chất lỏng biết trọng lượng riêng của của thủy ngân là 136000 và trọng lượng riêng của nước là 10000

Tại sao khi thả hòn bi sắt vào thủy ngân, hòn bi sắt lại nổi lên ?

Do trọng lượng riêng của bi nhỏ hơn trọng lượng riêng của thủy ngân

Do trọng lượng riêng của bi to nhiều hơn trọng lượng riêng của thủy ngân

Do lực đẩy Acsimet của thủy ngân tác dụng lên bi nhỏ hơn trọng lượng của bi

Do khối lượng bi sắt to nhiều hơn khối lượng của thủy ngân

Một vật có trọng lượng riêng là 26000N/m^3. Treo vật vào lược kế rồi nhúng ngập trong nước, thì lược kế chỉ 150N. Hỏi ở ngoài không khí lược kế chỉ bao nhiêu. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m^3 chú thích:m^3 là mét khối

(d_v=26000N/m^3)

(d_n=10000N/m^3)

Gọi thể tích của vật là(V)

Trọng lượng của vật:

(P=d_v.V)

Khi nhúng chìm vật trong nước thì vật chịu tác dụng của lực đẩy Ác si mét có độ lớn:

(F_A=d_n.V)

Do có lực đẩy Ác si mét tác dụng lên vật nên số chỉ lực kế sẽ giảm còn(150N). Do đó ta có:

(P-F_A=150-> d_v.V-d_n.V=150)

(-> (d_v-d_n).V=150-> V=dfrac150d_v-d_n)

Thể tích của vật:

(V=dfrac15026000-10000=0,009375(m^3))

Suy ra trọng lượng của vật ngoài không khí (đó đó là số chỉ của lực kế) là:

(P=d_v.V=26000.0,009375=243,75(N))

Đúng 2Bình luận (0)

(3,5 điểm) Một vật có khối lượng 4200g và khối lượng riêng D = 10,5 g/cm3được nhúng hoàn toàn trong nước.

a) Tìm thể tích của vật.

b) Tính lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật, cho trọng lượng riêng của nước d = 10000N/m3.

Xem thêm: Cho Từ Từ Từng Giọt Dung Dịch Chứa B Mol Hcl, Vào Dung Dịch Chứa A Mol Na2Co3

c) Nếu thả vật đó vào thủy ngân thì vật đó chìm hay nổi? Tại sao? Cho trọng lượng riêng của thủy ngân là 130000N/m3.

Lớp 8Vật lý10

GửiHủy

(3,5 điểm)

a) Thể tích của vật nhúng trong nước là:

m = D.V ⇒ V = m/D(1,0 điểm)

⇒ V = 4200g/(10,5g/cm3) = 400cm3= 0,0004 (m3)(1,0 điểm)

b)Lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật:

FA= d.V = 10000. 0,0004 = 4 (N)(1,0 điểm)

c) Nếu thả vât đó vào thủy ngân thì vật này sẽ nổi vì trọng lượng riêng của vật đó nhỏ hơn trọng lượng riêng của thủy ngân. (10,5g/cm3= 10500N/m3, 10500N/m3

Đúng 0

Bình luận (1)

(3,5 điểm) Một vật có khối lượng 4200g và khối lượng riêng D = 10,5 g/cm3được nhúng hoàn toàn trong nước.

a) Tìm thể tích của vật.

b) Tính lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật, cho trọng lượng riêng của nước d = 10000N/m3.

c) Nếu thả vật đó vào thủy ngân thì vật đó chìm hay nổi? Tại sao? Cho trọng lượng riêng của thủy ngân là 130000N/m3.

Lớp 8Vật lý10

GửiHủy

(3,5 điểm)

a) Thể tích của vật nhúng trong nước là:

m = D.V ⇒ V = m/D(1,0 điểm)

⇒ V = 4200g/(10,5g/cm3) = 400cm3= 0,0004 (m3)(1,0 điểm)

b)Lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật:

FA= d.V = 10000. 0,0004 = 4 (N)(1,0 điểm)

c) Nếu thả vât đó vào thủy ngân thì vật này sẽ nổi vì trọng lượng riêng của vật đó nhỏ hơn trọng lượng riêng của thủy ngân. (10,5g/cm3= 10500N/m3, 10500N/m3

Đúng 0

Bình luận (0)

Tại một chân tháp khí áp kế chỉ 760mmHg. Hỏi tại vị trí A cao 544m khí áp kế chỉ bao nhiêu mmHg? Biết trọng lượng riêng của thủy ngân là 136000N/m3, trọng lượng riêng của không khí là 12,5N/m3

Mọi người giúp mình nha

Lớp 8Toán00

GửiHủy

1 Một khối nhôm có khối lượng 0,54kg được treo vào lực kế

a Tìm số chỉ của lực kế

b Tính trọng lượng riêng và khối lượng riêng của nhôm biết thể tích của khối nhôm đó là 200 cm3

2 Có thể dùng cái chai có dung tích 1 lít để đựng 10kg thủy ngân được không ? Vì sao ? Biết khối lượng riêng của thủy ngân là 13600kg/m3

Lớp 6Toán10GửiHủy

21+3+2004=2028;342+324=666

Đúng 0

Bình luận (0)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account

Điều nào sau này đúng khi nói về áp suất chất lỏng.

Điều nào sau này là đúng khi nói về áp suất của chất lỏng?

Công thức tính áp suất chất lỏng là:

Áp suất mà chất lỏng tác dụng lên một điểm phụ thuộc:

Trong những kết luận sau, kết luận nào không đúng riêng với bình thông nhau?

Một bình đựng chất lỏng như bên. Áp suất tại điểm nào nhỏ nhất?

Cho trọng lượng riêng của thuỷ ngân (136000,,N/m^3), khối lượng riêng của nước là (1000,,kg/m^3). Ở độ sâu bao nhiêu trong nước thì áp suất của nước bằng áp suất ở độ sâu (75,,cm) trong thuỷ ngân?

A.

B.

C.

D.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Cho trọng lượng riêng của thủy ngân 136000n/m^3

Reply
5
0
Chia sẻ

4614

Review Cho trọng lượng riêng của thủy ngân 136000n/m^3 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho trọng lượng riêng của thủy ngân 136000n/m^3 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Cho trọng lượng riêng của thủy ngân 136000n/m^3 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Cho trọng lượng riêng của thủy ngân 136000n/m^3 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho trọng lượng riêng của thủy ngân 136000n/m^3

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho trọng lượng riêng của thủy ngân 136000n/m^3 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #trọng #lượng #riêng #của #thủy #ngân #136000nm3