Mẹo về Cho một khối lượng bột sắt dư vào 200ml dung dịch HCl 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho một khối lượng bột sắt dư vào 200ml dung dịch HCl được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-25 08:58:23 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

1/Cho một lượng bột sắt dư vào 200ml dung dịch phản H2SO4,phản ứng xong người ta thu được 7,437 lít khí hidro(đktc)

a/Tính số gam bột sắt tham gia phản ứng.

b/Tính nồng độ mol/l của dung dịch H2SO4 và nồng độ mol thành phầm thu được.Biết thể tích dd sau phản ứng thay đổi không đáng kể.

nH2=0,332 molFe   +   H2SO4-> FeSO4+ H20,332     0,332         0,332    0,332 mola, mFe=0,332.56=18,592 gb, CM H2SO4=CM FeSO4= 0,332:0,2=1,66 M

.

…Xem thêm

 a) Fe+ H2SO4 -> FeSO4 + H2

b) nH2= 4,48:22,4= 0,2(mol)

mFe= 0,2 x 56= 11,2g

c) nồng độ mol CM=nH2SO4: 0,2= 0,2:0,2= 1M

Câu hỏi hot cùng chủ đề

·         A. Dung dịch H2SO4 đặc, nguội

·         B. Dung dịch Ca(OH)2

·         C. Nước

·         D. Dung dịch CuCl2

 Câu 20 Để nhận ra sự xuất hiện của Zn trong hỗn hợp gồm Zn và Cu hoàn toàn có thể dùng dung dịch nào

·         A. H2SO4 loãng

·         B. AgNO3

·         C. H2SO4 đặc, nguội

·         D. NaOH

Câu 21 Kim loại nào dưới đây không đẩy được Cu thoát khỏi dung dịch muối CuSO4

·         A. Al

·         B. Zn

·         C. Mg

·         D. Au

Câu 22. Cặp sắt kẽm kim loại nào dưới đây đều không phản ứng với dung dịch HCl, giải phóng khí H2

·         A. (Cu, Au)

·         B. (Au, Zn)

·         C. (Cu, Fe)

·         D. (Mg, Zn)

Câu 23. Dung dịch của chất X có pH =7 và khi tác dụng với dung dịch bariclorua tạo ra chất không tan. Chất X là.

·         A. BaCl2

·         B. Na2SO4

·         C. HCl

·         D. H2SO4.

Câu 24. Nhỏ vài giọt dung dịch  MgCl2 vào ống nghiệm đựng 1ml dung dịch NaOH, thấy xuất hiện:

·         A. chất không tan màu nâu đỏ

·         B. chất không tan white color xanh

·         C. chất tan white color

·         D. chất không tan màu xanh lơ

Câu 25. Dãy nào dưới đây gồm những dung dịch muối tác dụng được với sắt kẽm kim loại Zn?

·         A. CaCl2, Fe(NO3)2 và CuSO4

·         B. MgCl2, NaCl và Cu(NO3)2

·         C. FeCl2, AgNO3 và CuCl2

·         D. Ca(NO3)2, FeCl2 và CuSO4

Bằng cách Đk, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Cho một lượng bột sắt dư vào 200ml dung dịch axit H 2 S O 4 . Phản ứng xong thu được 4,48 lít khí hiđrô (đktc)

a. Viết phương trình phản ứng hoá học

b. Tính khối lượng sắt đã tham gia phản ứng

c. Tính nồng độ mol của dung dịch axit  H 2 S O 4  đã dùng

Các vướng mắc tương tự

Cho một lượng bột sắt dư vào 50 ml dung dịch axit sunfuric. Phản ứng xong, thu được 3,36 lít khí hiđro (đktc). Tính khối lượng sắt đã tham gia phản ứng.

Cho một lượng bột sắt dư vào 50 ml dung dịch axit sunfuric. Phản ứng xong, thu được 3,36 lít khí hiđro (đktc). Tính nồng độ moi của dung dịch axit sunfuric đã dùng.

Cho một lượng bột sắt dư vào 50 ml dung dịch axit sunfuric. Phản ứng xong, thu được 3,36 lít khí hiđro (đktc). Viết phương trình hoá học.

Cho một khối lượng mạt sắt dư vào 200ml dung dịch HCl . Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí (đktc) . Khối lượng m sắt tham gia phản ứng và nồng độ mol của dung dịch HCl lần lượt là ? A.5,6g;1M. B.6,5g;2M. C.7,6g;2M. D.8,4g;1M

Các vướng mắc tương tự

Cho một khối lượng mạt sắt dư vào 500 ml dd HCl, sau phản ứng thu được 3,36 lít khí (đktc). Nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng là

A. 0,5M

B. 0,6M

C. 0,15M

D. 0,3M

Cho một lượng bột sắt dư vào 200ml dung dịch axit H 2 S O 4 . Phản ứng xong thu được 4,48 lít khí hiđrô (đktc)

a. Viết phương trình phản ứng hoá học

b. Tính khối lượng sắt đã tham gia phản ứng

c. Tính nồng độ mol của dung dịch axit  H 2 S O 4  đã dùng

Đáp án:

Giải thích tiến trình giải:

PTHH: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

                     0,6    ←             0,3 (mol)

nH2 = n khí = 6,72 / 22,4 = 0,3 mol. 

Theo PTHH thì nHCl = 2nH2 = 2.0,3 = 0,6 mol.

⇒ CM (HCl) = nHCl / V (HCl) = 0,6 / 0,2 = 3M

Cho một khối lượng bột sắt dư vào 200 ml dung dịch…

Câu hỏi: Cho một khối lượng bột sắt dư vào 200 ml dung dịch HCl. Phản ứng xong thu được 2,24 lít khí (đktc). Nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng?

A.
1M

B.
0,1M

C.
2M

D.
0,2M

Đáp án

A

– Hướng dẫn giải

Fe + 2HCl → FeCl2+ H2

0,2 ← 0,1 mol

CM HCl= 0,2/0,2 = 1M

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề thi HK1 môn Hóa 9 năm 2022 Trường THCS Tân Bình

Lớp 9 Hoá học Lớp 9 – Hoá học

4204

Review Cho một khối lượng bột sắt dư vào 200ml dung dịch HCl ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho một khối lượng bột sắt dư vào 200ml dung dịch HCl tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Cho một khối lượng bột sắt dư vào 200ml dung dịch HCl miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Cho một khối lượng bột sắt dư vào 200ml dung dịch HCl miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cho một khối lượng bột sắt dư vào 200ml dung dịch HCl

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho một khối lượng bột sắt dư vào 200ml dung dịch HCl vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #một #khối #lượng #bột #sắt #dư #vào #200ml #dung #dịch #HCl