Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho mạch điện như hình vẽ R1 2 ôm, R2=3 ôm R3 5 ôm R4=4 ôm vôn kế có điện trở rất rộng Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Cho mạch điện như hình vẽ R1 2 ôm, R2=3 ôm R3 5 ôm R4=4 ôm vôn kế có điện trở rất rộng được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-23 14:15:21 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

    lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài tập sgk

Cho mạch điện như hình vẽ biết R1=2Ω R2=3Ω; R3=4Ω; R4=6Ω; R5=1,4Ω; UAB=18V a) Tìm RAB

b) Tìm cường độ dòng điện chạy qua những điện trở và hiệu điện thế trên mỗi điện trở

c) Tính tổng nhiệt lượng toả ra trên điện trở R1;R4 và R5 trong tời gian 0,5 giờ

Các vướng mắc tương tự

    lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài tập sgk

Cho mạch điện như hình vẽ. Cho biết R1= 1Ω, R2= 2Ω, R3= 3Ω, R4= 4Ω, R5= 0,5Ω. Điện trở của vôn kế rất rộng, dây dẫn và khóa K có điện trở không đáng kể. Hiệu điện thế giữa 2 đầu A,B là U= 20V. Hãy tính điện trở tương tự của toàn mạch, dòng điện qua những điện trở và số chỉ của vôn kế, trong 2 trường hợp sau:

A) khóa K đang mở

B) đóng khóa K

Các vướng mắc tương tự

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 1200

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R1=2Ω, R2=3Ω, R3=5Ω, R4=4Ω. Vôn kế có điện trở rất rộng (Rv=∞). Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là 18 V. Số chỉ của vôn kế là:

A. 0,8 V.

B. 5 V.

C. 3,2 V.

D. 2,8 V

Chọn B  

Gọi hai điểm M và N là vị trí Vôn kế được mắc vào mạch như hình vẽ

Số chỉ vôn kế UMN=UMA-UNA

Ta có UAB=18V

UMA=I12.R1=UAB.R1/R12=18.2/(2+3)=7,2V

UNA=I34.R3=UAB.R3/R34=18.5/(5+4)=10V

UMN=UMA-UAN=|7,2-10|=2,8V

Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R1=2Ω,R2=3Ω,R3=5Ω,R4=4Ω. Vôn kế có điện trở rất rộng Rv=∞. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và Blà 18 V. Số chỉ của vôn kế là

A. 0,8 V

B.5 V

C. 3,2 V

D.2,8 V

Đáp án đúng chuẩn

Xem lời giải

4067

Clip Cho mạch điện như hình vẽ R1 2 ôm, R2=3 ôm R3 5 ôm R4=4 ôm vôn kế có điện trở rất rộng ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho mạch điện như hình vẽ R1 2 ôm, R2=3 ôm R3 5 ôm R4=4 ôm vôn kế có điện trở rất rộng tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Cho mạch điện như hình vẽ R1 2 ôm, R2=3 ôm R3 5 ôm R4=4 ôm vôn kế có điện trở rất rộng miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Tải Cho mạch điện như hình vẽ R1 2 ôm, R2=3 ôm R3 5 ôm R4=4 ôm vôn kế có điện trở rất rộng miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cho mạch điện như hình vẽ R1 2 ôm, R2=3 ôm R3 5 ôm R4=4 ôm vôn kế có điện trở rất rộng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho mạch điện như hình vẽ R1 2 ôm, R2=3 ôm R3 5 ôm R4=4 ôm vôn kế có điện trở rất rộng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #mạch #điện #như #hình #vẽ #ôm #R23 #ôm #ôm #R44 #ôm #vôn #kế #có #điện #trở #rất #lớn