Mẹo về Cho mạch điện có số đó như hình vẽ E 6V r 0 1 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cho mạch điện có số đó như hình vẽ E 6V r 0 1 được Cập Nhật vào lúc : 2022-06-23 08:19:57 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho mạch điện như hình vẽ. Biểu thức nào sau này đúng:

Việc ghép tiếp nối đuôi nhau những nguồn điện để

Việc ghép tuy nhiên tuy nhiên  những nguồn điện giống nhau thì

Cho mạch điện như hình vẽ. Trong số đó E = 6V; r = 0 , 1 Ω ; R đ = 11 Ω ;   R = 0 , 9 Ω .  Tính hiệu điện thế định mức và hiệu suất định mức của bóng đèn, biết đèn sáng thông thường.

Các vướng mắc tương tự

Cho mạch điện như hình vẽ. Trong số đó E  =  6 V; r = 0,1  Ω ;   R đ  = 11  Ω ; R = 0,9  Ω . Tính hiệu điện thế định mức và hiệu suất định mức của bóng đèn, biết đèn sáng thông thường.

Cho mạch điện như hình vẽ. Trong số đó ξ = 12 V; r = 0,1 Ω; Rđ = 11 Ω; R = 0,9 Ω. Biết đèn dây tóc sáng thông thường. Hiệu điện thế định mức và hiệu suất định mức của bóng đèn lần lượt là

A. 11 V và 2,75 W.

B. 5,5 V và 2,75 W.

C. 5,5 V và 11 W.

D. 11 V và 11 W.

A.  U dm =11V; P dm = 11W

B.  U dm =11V;  P dm = 55W

C.  U dm =5,5V;  P dm = 275W

D.  U dm =5,5V; P dm = 2,75W

Cho mạch điện như hình vẽ. Trong số đó , R đ = 11Ω, R = 0,9 Ω. Biết đèn dây tóc sáng thông thường. Hiệu điện thế định mức và hiệu suất định mức của bóng đèn lần lượt là:

B. 5,5 và 2,75W

Trong số đó E = 6 V   ;   r = 0 , 1 Ω   ;   R Đ = 11 Ω ;   R = 0 , 9 Ω  Tính hiệu điện thế định mức và hiệu suất định mức của bóng đèn, biết đèn sáng thông thường.

Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở của dây nối, nguồn có suất điện E = 6V, điện trở trong r = 0 , 1 Ω , mạch ngoài gồm bóng đèn có điện trở R Đ = 11 Ω và điện trở R = 0,9Ω. Biết đèn sáng thông thường, hiệu điện thế định mức và hiệu suất định mức của bóng đèn là

A. U đ m v = 5 , 5 V ;   P đ m = 2 , 75 W

B.  U đ m v = 5 , 5 V ;   P đ m = 2 , 75 W

C.  U đ m v = 2 , 75 V ;   P đ m = 0 , 6875 W

D.  U đ m v = 11 V ;   P đ m = 11 W

Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở của dây nối, nguồn điện có suất điện động E=6V, điện trở trong 0,1W, mạch ngoài gồm bóng đèn có điện trở Rđ = 11W và điện trở R = 0,9W. Biết đèn sáng thông thường. Hiệu điện thế định mức và hiệu suất định mức của bóng đèn là

Cho mạch điện như hình, bỏ qua điện trở của dây nối, nguồn có suất điện E = 6V, điện trở trong r = 0,1Ω, mạch ngoài gồm bóng đèn có điện trở R Đ =11Ω và điện trở R = 0,9Ω. Biết đèn sáng thông thường, hiệu điện thế định mức và hiệu suất định mức của bóng đèn là

A.   Uđmv = 5,5V; Pđm = 2,75W

B. Uđm = 55V; Pđm = 275W

C. Uđm = 2,75V; Pđm = 0,6875W

D. Uđm = 11V; Pđm = 11W

A. 11 V và 2,75 W.

B. 5,5 V và 2,75 W.

C. 5,5 V và 11 W.

D. 11 V và 11 W.

Phương pháp giải: Áp dụng công thức định luật Ôm cho toàn mạch: (I = fracEr + R_N)
Hiệu điện thế hai cực của nguồn điện: U = E – I.r
Hiệu điện thế hai đầu điện trở: UR = I.R Hướng dẫn Tóm tắt:
E = 6V; r = 1Ω; R1 = 0,8Ω; R2 = 2Ω; R3 = 3Ω.
Tìm Ung; URiSơ đồ mạch ngoài: R1 nt (R2 //R3).
Áp dụng công thức định luật Ôm cho toàn mạch:
(I = fracEr + R_N = frac61 + 0,8 + frac2.32 + 3 = 2A)
Hiệu điện thế hai cực của nguồn điện:
(U_ng = E–I.r = 6–1.2 = 4V)
Hiệu điện thế hai đầu R1là: (U_1 = I.R_1 = 2.0,8 = 1,6rm V)
Hiệu điện thế hai đầu R2 và R3là:
(U_2 = U_3 = 4–1,6 = 2,4V)

Chọn đáp án: Ung = 4V; U1 = 1,6V ; U2 = U3 = 2,4V.

Last edited by a moderator: Dec 3, 2022

Câu 359725: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ: E  = 6V, r = 1Ω, R1 = 0,8Ω, R2 = 2Ω, R3 = 3Ω. Tính hiệu điện thế hai cực của nguồn điện và hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở: 

 

Áp dụng công thức định luật Ôm cho toàn mạch: (I = fracEr + R_N)

Hiệu điện thế  hai cực của nguồn điện:  U = E – I.r

Hiệu điện thế hai đầu điện trở:  UR = I.R

Một vật có khối lượng 500g thì có trọng lượng là (Vật lý – Lớp 6)

3 vấn đáp

Trong những câu sau này, câu nào đúng (Vật lý – Lớp 6)

2 vấn đáp

Chuyển động đều là hoạt động và sinh hoạt giải trí có độ lớn vận tốc (Vật lý – Lớp 8)

3 vấn đáp

Reply
3
0
Chia sẻ

4182

Video Cho mạch điện có số đó như hình vẽ E 6V r 0 1 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho mạch điện có số đó như hình vẽ E 6V r 0 1 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Cho mạch điện có số đó như hình vẽ E 6V r 0 1 miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Cho mạch điện có số đó như hình vẽ E 6V r 0 1 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho mạch điện có số đó như hình vẽ E 6V r 0 1

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho mạch điện có số đó như hình vẽ E 6V r 0 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #mạch #điện #có #số #đó #như #hình #vẽ