Mẹo Hướng dẫn Cho m gam valin phản ứng hết với dung dịch KOH Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Cho m gam valin phản ứng hết với dung dịch KOH được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-17 18:55:22 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đáp án C

Nội dung chính

    CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀCÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ naminoaxit = nmuoi = 0,25 mol→ m = 0,25.75 = 18,75 gamĐáp án cần chọn là: B CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

Từ phản ứng: H2NCH2COOH + KOH → H2NCH2COOK + H2O.

⇒ nGlyxin = nH2NCH2COOK = 84,7575 + 38 = 0,75 mol

⇒ mGlyxin = 0,75×75 = 56,25 gam 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Chọn đáp án C

Ta có phản ứng 

H2NCH2COOH + KOH → H2NCH2COOK + H2O

⇒ nH2NCH2COOH = nH2NCH2COOK 

= 13,56 ÷ 113 = 0,12 mol.

⇒ mGlyxin = 0,12 ×75 = 9 gam

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A. anilin, tinh bột, axit glutamic, glucozơ.

B. axit glutamic, tinh bột, anilin, glucozơ.

C. anilin, axit glutamic, tinh bột, glucozơ.

D. axit glutamic, tinh bột, glucozơ, anilin.

Xem đáp án » 06/11/2022 5,108

naminoaxit = nmuoi = 0,25 mol→ m = 0,25.75 = 18,75 gamĐáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Glyxin không tác dụng với

Xem đáp án » 19/06/2022 2,564

Cho 0,2 mol alanin tác dụng với 200 ml dung dịch HCl thu được dung dịch X có chứa 28,75 gam chất tan. Cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 1M để phản ứng vừa đủ với những chất trong dung dịch X?

Xem đáp án » 19/06/2022 1,755

Cho 11,25 gam glyxin tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

Xem đáp án » 19/06/2022 1,430

Cho 0,02 mol amino axit A tác dụng vừa đủ với 80 ml dd HCl 0,25M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 3,67 gam muối. Phân tử khối của A là

Xem đáp án » 19/06/2022 1,003

X là một α-aminoaxit no, mạch hở, chỉ chứa 1 nhóm  –NH2và 1 nhóm –COOH. Cho X tác dụng vừa đủ với 150ml dung dịch HCl 1M, thu được 16,725 gam muối. CTCT của X là:

Xem đáp án » 19/06/2022 941

Aminoaxit X trong phân tử chỉ chứa hai loại nhóm chức. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 0,2 mol NaOH, thu được 17,7 gam muối. Số nguyên tử hiđro trong phân tử X là

Xem đáp án » 19/06/2022 918

Để chứng tỏ aminoaxit là hợp chất lưỡng tính ta hoàn toàn có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với

Xem đáp án » 19/06/2022 891

Cho 7,3 gam lysin và 15 gam glyxin vào dung dịch chứa 0,3 mol KOH, thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là

Xem đáp án » 19/06/2022 489

Cho 22,05 gam axit glutamic (H2NC3H5COOH2) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, khối lượng muối thu được là

Xem đáp án » 19/06/2022 472

Chất phản ứng được với cả hai dung dịch NaOH, HCl là

Xem đáp án » 19/06/2022 450

ho 10,3 gam amino axit X tác dụng với HCl dư thu được 13,95 gam muối. Mặt khác, cho 10,3 gam amino axit X tác dụng với NaOH (vừa đủ) thu được 12,5 gam muối. Vậy công thức của amino axit là:

Xem đáp án » 19/06/2022 375

Để chứng tỏ aminoaxit là hợp chất lưỡng tính ta hoàn toàn có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với

Xem đáp án » 19/06/2022 372

Cho 0,1 mol Ala-Gly tác dụng hết với 300 ml dung dịch KOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

Xem đáp án » 19/06/2022 338

Cho những chất: NaOH, CaCO3, HCl, CH3OH. Số chất tác dụng với alanin là?

Xem đáp án » 19/06/2022 300

Cho 14,6 gam lysin và 11,25 gam glyxin vào dung dịch chứa 0,2 mol KOH, thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là

Xem đáp án » 19/06/2022 283

Dung dịch nào sau này làm quỳ tím đổi thành màu xanh?

Dung dịch của chất nào trong những chất dưới đây không làm đổi màu quỳ tím?

Dùng quỳ tím hoàn toàn có thể phân biệt được dãy những dung dịch nào sau này ?

Axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) tác dụng được với dung dịch

Glyxin không tác dụng với

Chất phản ứng được với cả hai dung dịch NaOH, HCl là

Aminoaxit hoàn toàn có thể phản ứng với cả dd NaOH và dd HCl vì

://.youtube/watch?v=O1uhVb3X7Zo

4624

Video Cho m gam valin phản ứng hết với dung dịch KOH ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho m gam valin phản ứng hết với dung dịch KOH tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Cho m gam valin phản ứng hết với dung dịch KOH miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Cho m gam valin phản ứng hết với dung dịch KOH Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho m gam valin phản ứng hết với dung dịch KOH

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho m gam valin phản ứng hết với dung dịch KOH vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #gam #valin #phản #ứng #hết #với #dung #dịch #KOH