Thủ Thuật về Cho m gam Mg tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 2 2,4 lít khí giá trị của m là Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cho m gam Mg tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 2 2,4 lít khí giá trị của m là được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-06 16:50:27 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đáp án:

Nội dung chính

    Câu hỏi tiên tiến và phát triển nhất Câu hỏi tiên tiến và phát triển nhất Hòa tan hoàn toàn m gam Mg bằng dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít H2 (đktc). Giá trị của m làVideo liên quan

Giải thích tiến trình giải:a, phương trinhfhoas học Mg+2HCl→H2+MgCl2

                                                                                  1       2        1       1  

                                                                                   0,1             0,1              (mol)

                       b,số mol của 2,24 lít khí hiđro là

                                          2,24/22,4=0,1(mol)

                                số gam magie thu được là 

                                        0,1.24=2,4(gam)

                       c, khối lượng giảm là 

                             0,1.2=0.,2(gam)

nH2=2,24 : 22,4=0,1 molFe+2HCl->FeCl2+H20,1mFe=0,1.56=5,6gVậy mFe=5,6g.

…Xem thêm

Cho m gam mg phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl thu được 8,96 lít h2

Câu hỏi tiên tiến và phát triển nhất

Xem thêm »

    Cho những chất hữu cơ mạch hở: X là axit no, hai chức, Y và Z là hai ancol không no, đơn chức (MY > MZ); T là este của X, Y, Z (chỉ chứa chức este). Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp E gồm Y và T thu được 9,072 lít CO2 (đktc) và 5,13 gam H2O. Mặt khác, cho 0,09 mol E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được muối khan F và hỗn hợp ancol G. Đốt cháy hoàn toàn F thu được CO2; H2O và 0,06 mol Na2CO3. Đốt cháy hoàn toàn G thu được 10,08 lít CO2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Y có trong E có mức giá trị sớm nhất với giá trị nào sau này?

    Cho hỗn hợp X gồm bốn este mạch hở, trong số đó có một este đơn chức và ba este hai chức là đồng phân của nhau. Đốt cháy 11,88 gam X cần 14,784 lít O2 (đktc), thu được 25,08 gam CO2. Đun nóng 11,88 gam X với 300 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn Y và phần hơi chỉ chứa một ancol đơn chức Z. Cho Z vào trong bình Na dư, sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn thấy khối lượng bình Na tăng 5,85 gam. Trộn Y với CaO rồi nung trong Đk không còn không khí, thu được 2,016 lít (đktc) một hiđrocacbon duy nhất. Công thức phân tử của những este là

Xem thêm »

Câu hỏi tiên tiến và phát triển nhất

Xem thêm »

    Cho những chất hữu cơ mạch hở: X là axit no, hai chức, Y và Z là hai ancol không no, đơn chức (MY > MZ); T là este của X, Y, Z (chỉ chứa chức este). Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp E gồm Y và T thu được 9,072 lít CO2 (đktc) và 5,13 gam H2O. Mặt khác, cho 0,09 mol E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được muối khan F và hỗn hợp ancol G. Đốt cháy hoàn toàn F thu được CO2; H2O và 0,06 mol Na2CO3. Đốt cháy hoàn toàn G thu được 10,08 lít CO2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Y có trong E có mức giá trị sớm nhất với giá trị nào sau này?

    Cho hỗn hợp X gồm bốn este mạch hở, trong số đó có một este đơn chức và ba este hai chức là đồng phân của nhau. Đốt cháy 11,88 gam X cần 14,784 lít O2 (đktc), thu được 25,08 gam CO2. Đun nóng 11,88 gam X với 300 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn Y và phần hơi chỉ chứa một ancol đơn chức Z. Cho Z vào trong bình Na dư, sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn thấy khối lượng bình Na tăng 5,85 gam. Trộn Y với CaO rồi nung trong Đk không còn không khí, thu được 2,016 lít (đktc) một hiđrocacbon duy nhất. Công thức phân tử của những este là

Xem thêm »

Cho m (g) mg tác dụng với 200ml dung dịch HCL aM .Thu đc 4.48l khí H2 (ĐKTC)

a TÍnh M và a

b Tính KL của muối thu đc

Hòa tan hoàn toàn m gam Mg bằng dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít H2 (đktc). Giá trị của m là

Câu 82639 Thông hiểu

Hòa tan hoàn toàn m gam Mg bằng dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít H2 (đktc). Giá trị của m là

Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Tìm nH2 => nMg => mMg

Phương pháp giải bài tập sắt kẽm kim loại tác dụng với axit không còn tính oxi hóa — Xem rõ ràng

Câu hỏi: Hòa tan hoàn toàn m gam Mg bằng dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít H2​ (đktc). Giá trị của m là
A. 2,4.
B. 4,8.
C. 3,6.
D. 1,2.

Phương pháp giải:
PTHH: Mg + 2HCl → MgCl2​ + H2​ ↑
Dựa vào PTHH ⟹ nMg​ ⟹ m.
Giải rõ ràng:
PTHH: Mg + 2HCl → MgCl2​ + H2​ ↑
Theo PTHH ⟹ nMg​ = nH2​ = 2,24/22,4 = 0,1 mol.
Vậy m = mMg​ = 0,1.24 = 2,4 gam.

://.youtube/watch?v=Xq9D17HTC_w

4092

Review Cho m gam Mg tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 2 2,4 lít khí giá trị của m là ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho m gam Mg tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 2 2,4 lít khí giá trị của m là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Cho m gam Mg tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 2 2,4 lít khí giá trị của m là miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Cho m gam Mg tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 2 2,4 lít khí giá trị của m là miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho m gam Mg tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 2 2,4 lít khí giá trị của m là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho m gam Mg tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 2 2,4 lít khí giá trị của m là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #gam #tác #dụng #hết #với #dung #dịch #HCl #dư #thu #được #lít #khí #giá #trị #của #là